15.00
Nước: Việt Nam ()
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/05/2006 16:25 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 02/07/2008 09:08 bởi Vanachi
Khuông Việt thiền sư 匡越禪師 (933-1011) tên thật là Ngô Chân Lưu 吳真流 người hương Cát Lợi, huyện Thường Lạc, lúc bé học đạo Nho, lớn lên đi tu, là thế hệ thứ tư, dòng thiền Quan Bích, học trò sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, thành Đại La. Năm 40 tuổi nổi tiếng tinh thông Thiền học, được vua Đinh Tiên Hoàng (970-979) ban cho hiệu là Khuông Việt đại sư và phong chức Tăng thống, coi trọng như vị quốc sư.

Khi vua Lê Đại Hành (980-1105) lên ngôi, ông được tham dự vào những việc quan trọng của triều đình. Năm 986, ông và sư Pháp Thuận được nhà vua cử ra giao thiệp với sứ giả nhà Tống là Lý Giác. Công việc hoàn thành tốt đẹp và khi sứ giả trở về, ông có sáng tác khúc ca Vương lang quy để tặng.

Ông mất ngày 15 tháng Hai năm Tân Hợi, niên hiệu Thuận Thiên thứ hai (tức ngày 22-3-1011).

Tác phẩm hiện còn bài từ Vương lang quy, 2 câu thơ, và một bài kệ ứng khẩu lúc sắp mất.

 

Tuyển tập chung