152.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7126 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (66 bài)
- Thái Bá Tân (86 bài)
- Bế Kiến Quốc (96 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Nguyễn Hoàng Sơn (25 bài)
Tạo ngày 11/07/2021 00:11 bởi Vanachi
Lương Trọng Nhàn sinh năm 1949 tại xã Sơn Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp kỹ sư canh nông năm 1972 tại Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp, Viện đại học Sài Gòn. Trước 1975 làm việc tại Nha Khuyến nông và Tổng cục Thực phẩm Quốc gia Sài Gòn. Sau 1975, là giảng viên Kỹ thuật nông nghiệp tại Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản 15 cuốn sách khảo cứu về phong thuỷ, thái cực quyền và nhân tướng học.

 

Thơ dịch tác giả khác

Afred de Vigny (Pháp)

Alfred Edward Housman (Anh)

Alfred Tennyson (Anh)

Alphonse de Lamartine (Pháp)

An Nam tiến phụng sứ (Việt Nam)

Anatole France (Pháp)

Anna de Noailles (Pháp)

Arthur Rimbaud (Pháp)

Ân Nghiêu Phiên (Trung Quốc)

Ân Tế (Trung Quốc)

Âu Dương Chiêm (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Ấu Triệu (Việt Nam)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

 1. Bạch lộ
  12
 2. Bạch Vân tuyền
  13
 3. Bản kiều lộ
  8
 4. Bành Lễ hồ vãn quy
  4
 5. Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu
  5
 6. Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng
  5
 7. Bồ Đề tự thượng phương vãn diểu
  3
 8. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ
  14
 9. Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh
  6
 10. Cấm trung
  6
 11. Cần Chính lâu tây lão liễu
  6
 12. Chiêu đông lân
  6
 13. Chiêu Quân từ kỳ 1
  9
 14. Chiêu Quân từ kỳ 2
  13
 15. Chu trung dạ vũ
  16
 16. Chu trung độc Nguyên Cửu thi
  6
 17. Chủng lệ chi
  7
 18. Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi
  5
 19. Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)
  5
 20. Dạ tranh
  10
 21. Dạ tuyết
  8
 22. Dạ vũ
  20
 23. Di Ái tự
  7
 24. Du tiểu Động Đình
  9
 25. Du Triệu thôn hạnh hoa
  14
 26. Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ
  12
 27. Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng
  5
 28. Dư Hàng hình thắng
  5
 29. Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ
  4
 30. Dương liễu chi bát thủ kỳ 1
  7
 31. Dương liễu chi bát thủ kỳ 2
  7
 32. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3
  7
 33. Dương liễu chi bát thủ kỳ 4
  7
 34. Dương liễu chi bát thủ kỳ 5
  6
 35. Dương liễu chi bát thủ kỳ 6
  6
 36. Dương liễu chi bát thủ kỳ 7
  6
 37. Dương liễu chi bát thủ kỳ 8
  6
 38. Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1
  7
 39. Đại Lâm tự đào hoa
  25
 40. Đại lân tẩu ngôn hoài
  17
 41. Đại mại tân nữ tặng chư kỹ
  13
 42. Đáp Vi Chi
  7
 43. Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
  6
 44. Đồ Sơn tự độc du
  7
 45. Độc Lão Tử
  11
 46. Độc Trang Tử
  5
 47. Đối tửu kỳ 4
  5
 48. Đông chí túc Dương Mai quán
  9
 49. Đông dạ văn trùng
  19
 50. Đông đình nhàn vọng
  4
 51. Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu
  11
 52. Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
  6
 53. Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư
  7
 54. Giang thượng địch
  8
 55. Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú
  6
 56. Hà đình tình vọng
  5
 57. Hà Mãn Tử
  9
 58. Hàm Đan đông chí dạ tư gia
  13
 59. Hàn khuê oán
  5
 60. Hàn thực dã vọng ngâm
  4
 61. Hàng Châu xuân vọng
  8
 62. Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung
  5
 63. Hậu cung oán
  5
 64. Hậu cung từ
  12
 65. Hí đáp chư thiếu niên
  5
 66. Hí đề tân tài tường vi
  9
 67. Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành
  7
 68. Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp
  5
 69. Hoa phi hoa
  27
 70. Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)
  9
 71. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1
  5
 72. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4
  6
 73. Hương Sơn tị thử kỳ 2
  6
 74. Hữu nhân dạ phỏng
  11
 75. Hỷ bãi quận
  5
 76. Khán thái liên
  6
 77. Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực
  4
 78. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1
  5
 79. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2
  5
 80. Khúc giang hữu cảm
  5
 81. Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố
  5
 82. Khúc giang ức Nguyên Cửu
  14
 83. Khuê oán từ kỳ 1
  7
 84. Khuê oán từ kỳ 2
  4
 85. Khuê oán từ kỳ 3
  13
 86. Khuê phụ
  4
 87. Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú
  5
 88. Kiến Xương giang
  5
 89. Ký Ân Hiệp Luật
  5
 90. Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu
  5
 91. Ký Tương Linh
  7
 92. Lạc Dương tảo xuân
  4
 93. Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi
  7
 94. Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu
  3
 95. Lãng đào sa kỳ 1
  6
 96. Lãng đào sa kỳ 2
  7
 97. Lãng đào sa kỳ 3
  6
 98. Lãng đào sa kỳ 4
  11
 99. Lãng đào sa kỳ 5
  6
 100. Lãng đào sa kỳ 6
  6
 101. Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc
  4
 102. Lâm giang tống Hạ Chiêm
  20
 103. Lĩnh thượng vân
  5
 104. Lý Bạch mộ
  8
 105. Mộ lập
  10
 106. Nam Phố biệt
  8
 107. Nguỵ vương đê
  6
 108. Nhàn cư
  4
 109. Nhàn tịch
  9
 110. Nhân định
  4
 111. Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
  4
 112. Phóng ngôn kỳ 1
  4
 113. Phóng ngôn kỳ 3
  4
 114. Phong vũ vãn bạc
  5
 115. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
  18
 116. Phú đắc thính biên hồng
  12
 117. Phủ tây trì
  5
 118. Quan du ngư
  5
 119. Sơn hạ túc
  14
 120. Tam niên biệt
  11
 121. Tảo thu độc dạ
  17
 122. Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
  5
 123. Tặng nội (II)
  6
 124. Tặng Quan Miến Miến
  7
 125. Tặng Tiết Đào
  7
 126. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
  5
 127. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 2: Xuân lai
  5
 128. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
  5
 129. Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
  5
 130. Tây Hồ lưu biệt
  4
 131. Tây hồ vãn quy hồi vọng cô sơn tự tặng chư khách
  6
 132. Thái liên khúc
  15
 133. Thất tịch
  10
 134. Thôn dạ
  5
 135. Thu giang tống khách
  14
 136. Thù Lý thập nhị thị lang
  2
 137. Thu mộ giao cư thư hoài
  6
 138. Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng
  4
 139. Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
  4
 140. Thu tịch
  7
 141. Thu trùng
  16
 142. Thu tứ
  10
 143. Thu vũ dạ miên
  3
 144. Thư Thiên Trúc tự
  2
 145. Thương Sơn lộ hữu cảm
  5
 146. Thương xuân khúc
  16
 147. Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
  10
 148. Tích mẫu đơn hoa kỳ 2
  7
 149. Tiền Đường hồ xuân hành
  6
 150. Tống Tiêu xử sĩ du kiềm nam
  4
 151. Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
  6
 152. Trì bạn kỳ 1
  10
 153. Trì bạn kỳ 2
  8
 154. Trì thượng
  34
 155. Trúc chi từ kỳ 1
  9
 156. Trúc chi từ kỳ 2
  6
 157. Trúc chi từ kỳ 3
  6
 158. Trúc chi từ kỳ 4
  7
 159. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc
  13
 160. Trung thu nguyệt
  11
 161. Trừ dạ túc Danh Châu
  5
 162. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
  10
 163. Trường hận ca
  20
 164. Trường tương tư (I)
  17
 165. Túc Chương Đình dịch
  10
 166. Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
  5
 167. Tự khuyến
  16
 168. Tư phụ my
  18
 169. Tử vi hoa
  11
 170. Tỳ bà hành
  43
 171. Ức Giang Nam kỳ 1
  10
 172. Ức Giang Nam kỳ 2
  7
 173. Ức Giang Nam kỳ 3
  6
 174. Ức Nguyên Cửu
  5
 175. Vãn thu nhàn cư kỳ 3
  6
 176. Văn dạ châm
  8
 177. Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ
  5
 178. Vấn Hoài thuỷ
  8
 179. Vấn Lưu thập cửu
  13
 180. Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
  4
 181. Vịnh hoài
  4
 182. Vịnh Vũ Hầu
  10
 183. Vọng Dịch đài
  7
 184. Vọng nguyệt hữu cảm
  8
 185. Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
  4
 186. Xuân đề Hoa Dương quán
  5
 187. Xuân đề hồ thượng
  14
 188. Xuân giang
  7
 189. Xuân từ
  7
 190. Y Châu
  5
 191. Yến tán
  7
 192. Yến Tử lâu kỳ 1
  11
 193. Yến Tử lâu kỳ 2
  9
 194. Yến Tử lâu kỳ 3
  7

Bạch Đông Ôn (Việt Nam)

Bản Tịnh thiền sư (Việt Nam)

Bao Cát (Trung Quốc)

Bao Chửng (Trung Quốc)

Bão Dung (Trung Quốc)

Bảo Giác thiền sư (Việt Nam)

Bảo Giám thiền sư (Việt Nam)

Bao Hà (Trung Quốc)

Bão Phòng (Trung Quốc)

Bến Tre nữ sĩ (Việt Nam)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Bình Phú tổng đốc (Việt Nam)

Boris Vian (Pháp)

Bùi Bá Kỳ (Việt Nam)

Bùi Cơ Túc (Việt Nam)

Bùi Di Trực (Trung Quốc)

Bùi Dương Lịch (Việt Nam)

Bùi Đạt (Việt Nam)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

 1. Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác
  4
 2. Bệnh trung
  3
 3. Bính Ngọ tuế xuân chính nguyệt sơ nhất nhật hậu tự kinh để gia hương tác
  2
 4. Dạ toạ thính đỗ quyên
  4
 5. Đề Cổ Mễ sơn tự lâu chung (Võ Giàng huyện)
  2
 6. Đề Hải thượng thư quận công từ ốc
  2
 7. Đinh Mùi xuân nhật thư
  2
 8. Đông vãn dạ hứng
  2
 9. Giai đồng môn sinh hạ tiễn Quế Đường tướng công hiệp trấn Thuận Hoá
  2
 10. Hoan Châu đạo thượng
  2
 11. Lập xuân hậu nhị nhật hộ vương thượng giá ngự Tây Hồ hành cung tác
  2
 12. Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ
  3
 13. Nhâm Dần tuế đán
  3
 14. Quá Thân công Nhân Trung cố lý
  2
 15. Quang Liệt xã giang thượng ngâm
  2
 16. Quyền giám Sơn Tây hương thí dữ giám khảo viện đồng niên Nguyễn Phục Am canh hoạ
  2
 17. Sài Sơn tự
  3
 18. Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác
  2
 19. Thu dạ
  2
 20. Thu hiểu đăng Phổ Linh tự chung lâu
  3
 21. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 1
  4
 22. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 2
  3
 23. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 3
  3
 24. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 4
  3
 25. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 5
  3
 26. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 6
  3
 27. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 7
  3
 28. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 8
  4
 29. Trung thu đối nguyệt hữu cảm
  2
 30. Túc Thạch Xá
  2
 31. Vãn độ Bình Lãng khê
  2
 32. Vãn hành quách ngoại ký kiến
  3
 33. Vấn Lục Niên thành ẩn giả
  2
 34. Vô đề kỳ 1
  3
 35. Vô đề kỳ 2
  3
 36. Xuân dạ
  2
 37. Yên Trường xuân đán
  2

Bùi Hướng Thành (Việt Nam)

Bùi Hữu Nghĩa (Việt Nam)

Bùi Hữu Thứ (Việt Nam)

Bùi Mộ (Việt Nam)

Bùi Phổ (Việt Nam)

Bùi Thức (Việt Nam)

Bùi Tông Hoan (Việt Nam)

Bùi Trục (Việt Nam)

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Bùi Viện (Việt Nam)

Cảnh Vân thiền sư (Trung Quốc)

Cảnh Vi (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  8
 5. Bạc mộ tư gia
  6
 6. Bạc vãn tuý quy
  6
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  5
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
  4
 13. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 14. Bệnh trung hữu hữu nhân chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 15. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 16. Biệt Phạm lang trung
  3
 17. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
  3
 18. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 19. Cái tử
  5
 20. Cảm phú
  5
 21. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 22. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 23. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 24. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 25. Chí gia
  3
 26. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 27. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 28. Chiêu Quân
  4
 29. Chinh nhân phụ
  4
 30. Chính tại thuận dân tâm
  3
 31. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 32. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 33. Chu trung đối nguyệt
  4
 34. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 35. Chung dạ độc muộn
  3
 36. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 37. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 38. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 39. Cửu nhật chiêu khách
  4
 40. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 41. Cửu toạ
  3
 42. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 43. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 44. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 45. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 46. Dạ túc Triệu Châu kiều
  4
 47. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 48. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 49. Di ngụ hí tác
  3
 50. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 51. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 52. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 53. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 54. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 55. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 56. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 57. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 58. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 59. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
  5
 60. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 61. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 62. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 63. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 64. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 65. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 66. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 67. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 68. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 69. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 70. Du vân
  5
 71. Dục Bàn Thạch kính
  5
 72. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 73. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 74. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 75. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 76. Dương phụ hành
  11
 77. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 78. Đại hàn kỳ 1
  3
 79. Đại hàn kỳ 2
  3
 80. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 81. Đại vũ kỳ 1
  4
 82. Đại vũ kỳ 2
  4
 83. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 84. Đạo phùng ngã phu
  5
 85. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 86. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 87. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 88. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 89. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 90. Đăng Hải Vân quan
  3
 91. Đăng Hoành Sơn
  6
 92. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 93. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  5
 94. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 95. Đằng tiên ca
  3
 96. Đằng Vương các tự
  3
 97. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 98. Để gia
  6
 99. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 100. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 101. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  4
 102. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 103. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 104. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 105. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 106. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 107. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 108. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 109. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 110. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 111. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 112. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 113. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 114. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 115. Đoan dương
  3
 116. Đoan ngọ
  3
 117. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 118. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 119. Độ Chế giang
  3
 120. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 121. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 122. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 123. Độc dạ cảm hoài
  4
 124. Độc dạ khiển hoài
  7
 125. Độc dạ thư hoài
  3
 126. Độc thi
  3
 127. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 128. Đối vũ kỳ 1
  8
 129. Đối vũ kỳ 2
  4
 130. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 131. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 132. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 133. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 134. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 135. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 136. Đông Pha Xích Bích du
  3
 137. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 138. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 139. Đồng tử mục đường lang
  4
 140. Đông Vũ ngâm
  3
 141. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 142. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 143. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  2
 144. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 145. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04
  4
 146. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
  2
 147. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
  2
 148. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
  2
 149. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
  2
 150. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
  2
 151. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
  3
 152. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 153. Hàn dạ ngâm
  5
 154. Hàn dạ tức sự
  4
 155. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 156. Hào thượng quan ngư
  3
 157. Hí tặng Phan sinh
  4
 158. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 159. Hiểu lũng quán phu
  5
 160. Hiểu quá Hương giang
  5
 161. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 162. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02
  5
 163. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 164. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 165. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  5
 166. Hoành Sơn quan
  4
 167. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 168. Hồng Mao hoả thuyền ca
  3
 169. Huyền Không động đắc không tự
  3
 170. Hương giang tạp vịnh
  3
 171. Hữu sở tư
  3
 172. Kê dưỡng áp
  3
 173. Khách lộ cảm hoài
  4
 174. Khách trung tảo khởi
  3
 175. Khốc tử
  3
 176. Khốc vong tỷ
  3
 177. Khuê oán kỳ 1
  3
 178. Khuê oán kỳ 2
  3
 179. Khuê oán kỳ 3
  3
 180. Khuê oán kỳ 4
  4
 181. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 182. Kim Khê dịch tức sự
  3
 183. Kim nhật hành
  3
 184. Kinh độc thư xứ
  3
 185. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 186. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 187. Ký hữu Phương Đình
  2
 188. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 189. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 190. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 191. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 192. Lạc hoa
  7
 193. Lạc Sơn lữ trung
  5
 194. Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh
  3
 195. Lan vi quân tử
  3
 196. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  5
 197. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 198. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 199. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 200. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
  7
 201. Mộ kiều quy nữ
  6
 202. Mộng vong nữ
  3
 203. Nhàn vịnh
  2
 204. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 205. Nhiệt thời tác
  2
 206. Ninh Bình đạo trung
  5
 207. Phạn xá cảm tác
  2
 208. Phế tỉnh
  3
 209. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 210. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
  4
 211. Quá Dục Thuý sơn
  9
 212. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 213. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 214. Quan chẩn
  3
 215. Sa hành đoản ca
  7
 216. Sơ đầu
  8
 217. Tài mai
  7
 218. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 219. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 220. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 221. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
  2
 222. Thôn cư vãn cảnh
  3
 223. Thu dạ độc toạ tức sự
  3
 224. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 225. Tội định
  2
 226. Trà giang thu nguyệt ca
  5
 227. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 228. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 229. Tự quân chi xuất hĩ
  6
 230. Tức sự
  4
 231. Tương đáo cố hương
  4
 232. Tương vũ hý tác
  4
 233. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 4
  3
 234. Vấn hà mô
  5
 235. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 236. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 237. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 238. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 239. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 240. Viên trung thảo
  4
 241. Vịnh cù dục
  5
 242. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 243. Vịnh Hưng Đạo Vương
  2
 244. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 245. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 246. Vọng Phu thạch
  5
 247. Vô đề
  5
 248. Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu
  3
 249. Xuân dạ độc thư
  4
 250. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01
  2
 251. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
  2
 252. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
  2
 253. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
  2
 254. Xuất tái
  3

Cao Biền (Trung Quốc)

Cao Ngọc Lễ (Việt Nam)

Cao Thị Ngọc Anh (Việt Nam)

Cao Thích (Trung Quốc)

Cao Tự Thanh (Việt Nam)

Charles Baudelaire (Pháp)

Charlotte Mew (Anh)

Chân Không thiền sư (Việt Nam)

Chân thị (Trung Quốc)

Châu Thượng Văn (Việt Nam)

Christina Rossetti (Anh)

Chu Đôn Di (Trung Quốc)

Chu Đường Anh (Việt Nam)

Chu Huân (Việt Nam)

Chu Hy (Trung Quốc)

Chu Khánh Dư (Trung Quốc)

Chu Khắc Nhượng (Việt Nam)

Chu Khuông Vật (Trung Quốc)

Chu Loan (Trung Quốc)

Chu Mạnh Trinh (Việt Nam)

Chu Nguyễn Lâm (Việt Nam)

Chu Tam Tỉnh (Việt Nam)

Chu Tập Hy (Việt Nam)

Chu Thấp Hy (Việt Nam)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Chu Văn An (Việt Nam)

Chương Hiếu Tiêu (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Cứu Chỉ thiền sư (Việt Nam)

David Herbert Lawrence (Anh)

Doãn Ân Phủ (Việt Nam)

Doãn Hành (Việt Nam)

Doãn Khuê (Việt Nam)

Doãn Uẩn (Việt Nam)

Doris Lessing (Anh)

Dương Bang Bản (Việt Nam)

Dương Bằng (Trung Quốc)

Dương Danh Lập (Việt Nam)

Dương Đình Thưởng (Việt Nam)

Dương hoàng hậu (Trung Quốc)

Dương Khuê (Việt Nam)

Dương Ngọc Hoàn (Trung Quốc)

Dương Ngưng (Trung Quốc)

Dương Nhữ Sĩ (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Dương Thúc Hạp (Việt Nam)

Dương Trọng Huyền (Trung Quốc)

Dương Tuân Bá (Trung Quốc)

Dương Viêm (Trung Quốc)

Đại Xả thiền sư (Việt Nam)

Đàm Dĩ Mông (Việt Nam)

Đàm Thận Huy (Việt Nam)

Đàm Văn Lễ (Việt Nam)

Đào Công Chính (Việt Nam)

Đào Công Soạn (Việt Nam)

Đạo Hạnh thiền sư (Việt Nam)

Đạo Huệ thiền sư (Việt Nam)

Đào Phan Duân (Việt Nam)

Đào Sư Tích (Việt Nam)

Đào Tấn (Việt Nam)

Đào Thị Hàn Than (Việt Nam)

Đạo Tiềm thiền sư (Trung Quốc)

Đào Trúc Tiên (Việt Nam)

Đặng Dung (Việt Nam)

Đặng Đình Tướng (Việt Nam)

Đặng Đức Cường (Việt Nam)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đặng Hữu Phổ (Việt Nam)

Đặng Minh Bích (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đặng Thái Thân (Việt Nam)

Đặng Trần Vĩ (Việt Nam)

Đặng Văn Hoà (Việt Nam)

Đậu Củng (Trung Quốc)

Đậu Mâu (Trung Quốc)

Đậu Quần (Trung Quốc)

Đậu Thường (Trung Quốc)

Đậu Tường (Trung Quốc)

Đinh Củng Viên (Việt Nam)

Đinh Gia Hội (Việt Nam)

Định Hương thiền sư (Việt Nam)

Đinh Liệt (Việt Nam)

Đinh Nhật Tân (Việt Nam)

Đinh Nhật Thận (Việt Nam)

Đinh Nho Hoàn (Việt Nam)

 1. Bạc Đông Tân dịch dạ văn thôn kê tự cảm
  3
 2. Biệt cựu thuyền chủ tính Đường
  3
 3. Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác
  4
 4. Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi
  3
 5. Du Trường Sinh am
  3
 6. Dương sóc đồ trung nhân Mộ chính đường thứ vận tiền thi kiêm tặng thượng phẩm phiến nhất bả nhưng phục thứ tiền vận tạ tha
  3
 7. Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh
  3
 8. Đáp hữu doanh Chu Đại Tổng trấn quan yến tiếp
  2
 9. Đáp Tả Giang Đạo tẩy yến tiếp tùng du Viên Khâu Cực lạc
  2
 10. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1
  2
 11. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2
  2
 12. Đăng Hoài Ninh tháp mạn đề
  2
 13. Đề Bình Lạc Ân Sơn đình
  3
 14. Đề Độc Tú tự
  3
 15. Đề Động Đình hồ
  3
 16. Đề Hoà Quang tự
  3
 17. Đề Nam Nhạc Hành Sơn
  3
 18. Đề Ngô Khê kính thạch
  3
 19. Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài
  2
 20. Đề Quan Đế miếu
  3
 21. Đề Quân Sơn
  3
 22. Đề Thuấn Sơn
  4
 23. Đề Tỉ Can miếu
  2
 24. Đề Tiểu Cô sơn
  2
 25. Đề Tiêu Tương hợp lưu xứ
  2
 26. Đề Tượng Tị sơn
  3
 27. Đề Yên Tử ky
  3
 28. Đoan ngọ tiết đề
  2
 29. Độ Nhị hà khiển đề
  12
 30. Động Đình hồ hoài cổ
  3
 31. Hạ Minh Giang thuyền
  4
 32. Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm
  3
 33. Hoạ lại bộ tôn đài Bán Tiên nham vận
  2
 34. Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác
  7
 35. Kim Lăng hoài cổ
  3
 36. Mộ bạc Tương Tư châu nhân cảm đề
  2
 37. Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác
  2
 38. Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận
  2
 39. Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng
  7
 40. Ngũ nguyệt thập cửu nhật ngộ Diên Thọ tiết dạ ức ỷ bổng độc toạ nhân đề
  2
 41. Nhân Chung Doãn vấn cập Đặng Thiếu phó tôn đài nhân đại khoa danh đạo thúc quật tác
  2
 42. Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ
  3
 43. Quá Bán Tiên nham
  3
 44. Quá Bình Lạc thành
  2
 45. Quá Đằng huyện
  3
 46. Quá Giang Tây tỉnh Cửu Giang thành
  2
 47. Quá Hán Dương đề Hán Khẩu phố
  2
 48. Quá Hành Châu thành
  2
 49. Quá Hoàng Châu thành đề Đông Pha tiên sinh từ
  2
 50. Quá Hoành Châu
  2
 51. Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê
  3
 52. Quá Lã Côi dịch
  6
 53. Quá Nam Kinh đề Báo Ân tháp
  2
 54. Quá Ngô Châu thành
  2
 55. Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận
  2
 56. Quá Nhạc Châu thành
  4
 57. Quá Ô Man đề Phục Ba miếu
  2
 58. Quá Ô Man than
  3
 59. Quá Ô Man tư quốc cảm tác
  2
 60. Quá quan thượng
  3
 61. Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề
  2
 62. Quá Quế Lâm thành
  2
 63. Quá Quý huyện
  3
 64. Quá Tầm Châu phủ
  2
 65. Quá Thái Bình thành
  4
 66. Quá Thành Đoàn
  3
 67. Quá Trường Sa thành
  2
 68. Quá Tương Âm huyện đề Thanh Thảo hồ
  2
 69. Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề
  4
 70. Quá Vĩnh Châu thành
  2
 71. Quá Vĩnh Thuần huyện
  3
 72. Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ
  2
 73. Quá Vũ Xương thành đề Hoàng Hạc lâu
  4
 74. Quá Yên Dũng huyện Yên Ninh tự
  5
 75. Quan Âm các đề tự cảnh
  2
 76. Quân Sơn hiểu vọng
  2
 77. Tặng bản quốc hoà thượng trụ Tân Ninh giang biên tự
  3
 78. Tặng Bình Lạc phủ Mộ chính đường
  2
 79. Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách
  2
 80. Tặng Hán Khẩu Bao dật nhân dạ đạo tha lư nhân tác
  2
 81. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1
  3
 82. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 2
  2
 83. Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi
  2
 84. Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân
  3
 85. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1
  2
 86. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2
  2
 87. Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân
  2
 88. Thanh Thảo hồ tịch vọng
  2
 89. Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác
  6
 90. Thị nhật vãn thiên chu thứ Quế Hoa Đường đường hoạ thái bộc tôn đài vận
  2
 91. Tiễn Lư y sinh hồi An Nhân quận
  2
 92. Ức nhũ mẫu, ký dữ đồng niên Thái bộc Tôn Đài
  3
 93. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1
  3
 94. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 2
  3
 95. Vãn phỏng Nam Kinh cổ thành
  4

Đinh Tiên Chi (Trung Quốc)

Đoàn Huyên (Việt Nam)

 1. Ất Hợi thí bút
  2
 2. Bất mỵ
  4
 3. Canh Tý thị nhi bối khai bút
  3
 4. Cáo hưu lưu tỉnh đường liệt hiến
  2
 5. Chi di
  3
 6. Dạ khởi văn lôi
  3
 7. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1
  2
 8. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 2
  2
 9. Đinh Dậu thí bút
  3
 10. Đoan dương
  2
 11. Độc toạ
  4
 12. Đối vũ
  3
 13. Gia đệ đăng tường thư tặng
  2
 14. Hạ ấp nhân Thạch Thất cựu huyện doãn lục thập hựu nhất chi thọ
  2
 15. Hạ bản xã Đào cử nhân
  2
 16. Hạ bản xã Đào Lạc Đình tự Song Yên huấn đạo thăng Hạ Hoà tri huyện
  2
 17. Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân
  2
 18. Hạ Lâm Thao thái thú Vũ Khả Thái phó lỵ tịnh tiểu dẫn
  2
 19. Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ
  2
 20. Hạ Tùng Hiên tôn sư ngũ thập thọ
  2
 21. Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện
  2
 22. Hạ Vân Cốc Đặng tiến sĩ đăng đệ
  2
 23. Hạ Vĩnh Trụ tế tửu mông phong tặng phụ mẫu
  3
 24. Hạ Vĩnh Trụ tiến sĩ gia nghiêm thất thập thọ
  2
 25. Hạ Vĩnh Trụ Vũ cử nhân
  3
 26. Hiểu khởi
  2
 27. Khánh Ninh cung
  2
 28. Mộng tiên thất
  3
 29. Nghĩ bản huyện văn hội hạ Khúc Thuỷ cử nhân
  2
 30. Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân
  2
 31. Nguyên nhật công xuất đồ trung tức sự
  2
 32. Nhâm Tý thí bút
  2
 33. Sưu không
  2
 34. Tặng bản huyện huấn đạo Trang Liệt Nguyễn thăng biên tu sung giảng tập
  2
 35. Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện
  2
 36. Tặng Văn Giang huấn đạo quyền Lương Tài cấn đài phó Mỹ Lộc tri huyện
  2
 37. Thanh minh tiền tam nguyệt
  2
 38. Thất tịch kỳ 1
  3
 39. Thất tịch kỳ 2
  3
 40. Thu dạ ký văn
  4
 41. Thu tiêu thính vũ
  2
 42. Thư tặng đường huynh phó thu thí
  2
 43. Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí
  3
 44. Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân
  2
 45. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1
  2
 46. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 2
  2
 47. Tiễn phó ất
  2
 48. Tiễn phó giáp Nguyễn Tư Giản đại nhân
  2
 49. Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng
  2
 50. Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết
  2
 51. Tiên tổ huý nhật
  2
 52. Tiễn Vĩnh Trụ tiến sĩ vinh quy
  2
 53. Tiễn Yên Dũng huấn đạo Nguyễn Toán bổ Đan Phượng tri huyện
  2
 54. Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu
  4
 55. Tống cử nhân Nguyễn Giản Phủ chi Bắc Ninh hậu bổ
  2
 56. Tống khâm phái đốc biện Hưng Yên thành công Cửu Yên hà công công bộ lang trung Lương hồi kinh
  2
 57. Trương niên huynh
  2
 58. Vãn hiên ngẫu thành
  2
 59. Vịnh đăng hoa
  2
 60. Vịnh Khánh Ninh kiều
  2
 61. Vĩnh Lợi kiều bắc vọng
  2
 62. Vịnh nguyệt
  2
 63. Vịnh Ngự hà
  2
 64. Xuân nhật đề trú phòng
  2
 65. Xuân nhật, ngự hà vãn diểu
  4

Đoàn Nguyễn Thục (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đoàn Văn Khâm (Việt Nam)

Đỗ Cận (Việt Nam)

Đỗ Huy Liêu (Việt Nam)

Đỗ Khắc Chung (Việt Nam)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

 1. Bạc Tần Hoài
  28
 2. Bãi Chung Lăng mạc sứ thập tam niên, lai Bạc Bồn phố cảm cựu vi thi
  8
 3. Bất ẩm tặng quan kỹ
  6
 4. Bi Ngô Vương thành
  6
 5. Biện hà trở đống
  4
 6. Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ
  6
 7. Biên thượng vãn thu
  6
 8. Biên thượng văn Hồ già kỳ 1
  6
 9. Biên thượng văn Hồ già kỳ 2
  6
 10. Biên thượng văn Hồ già kỳ 3
  6
 11. Bình phong tuyệt cú
  4
 12. Bồn Trì
  7
 13. Chu Pha tuyệt cú kỳ 2
  5
 14. Cung từ kỳ 1
  6
 15. Cung từ kỳ 2
  5
 16. Cửu nhật Tề sơn đăng cao
  14
 17. Du biên
  5
 18. Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự
  5
 19. Đại nhân ký viễn kỳ 1
  5
 20. Đại nhân ký viễn kỳ 2
  5
 21. Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ
  4
 22. Đăng Lạc Du nguyên
  11
 23. Đề Dương Châu Thiền Trí tự
  3
 24. Đề Đào Hoa phu nhân miếu
  11
 25. Đề Kính Ái tự lâu
  6
 26. Đề Mộc Lan miếu
  5
 27. Đề Ô giang đình
  12
 28. Đề Tề An thành lâu
  6
 29. Đề thiền viện
  6
 30. Đề thôn cư
  4
 31. Đề Thương sơn tứ hạo miếu
  4
 32. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân
  4
 33. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự, tự trí ư Đông Tấn thì
  3
 34. Độc chước
  7
 35. Độc Hàn Đỗ tập
  5
 36. Độc liễu
  6
 37. Giang lâu
  5
 38. Giang Nam xuân
  14
 39. Giang thượng phùng hữu nhân
  7
 40. Hà Hoàng
  4
 41. Hạnh viên
  11
 42. Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo
  5
 43. Hoa Thanh cung
  6
 44. Hoài Ngô Trung Phùng tú tài
  4
 45. Hoài quy
  6
 46. Hữu cảm
  6
 47. Hữu ký
  5
 48. Khiển hoài
  33
 49. Khuê tình
  6
 50. Kim Cốc viên
  19
 51. Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan
  11
 52. Ký viễn
  4
 53. Ký viễn nhân
  3
 54. Lạc Dương trường cú kỳ 1
  5
 55. Lạc Dương trường cú kỳ 2
  5
 56. Lạc Trung kỳ 1
  7
 57. Lạc Trung kỳ 2
  8
 58. Liễu tuyệt cú
  4
 59. Lữ túc
  15
 60. Nam Lăng đạo trung
  4
 61. Nam lâu dạ
  8
 62. Ngụ đề
  6
 63. Nhạn
  6
 64. Nhập Trà Sơn hạ đề Thuỷ Khẩu thảo thị tuyệt cú
  5
 65. Nhuận châu kỳ 1
  3
 66. Niệm tích du kỳ 1
  5
 67. Niệm tích du kỳ 2
  5
 68. Niệm tích du kỳ 3
  6
 69. Phá kính
  4
 70. Quá Cần Chính lâu
  4
 71. Quá Hoa Thanh cung kỳ 1
  11
 72. Quá Hoa Thanh cung kỳ 2
  7
 73. Quá Hoa Thanh cung kỳ 3
  7
 74. Quy gia
  14
 75. Sơ đông dạ ẩm
  6
 76. Sơn hành
  23
 77. Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ
  5
 78. Tảo nhạn
  6
 79. Tặng biệt kỳ 1
  18
 80. Tặng biệt kỳ 2
  17
 81. Tặng liệp kỵ
  4
 82. Tặng Thẩm học sĩ Trương ca nhân
  4
 83. Tề An quận hậu trì
  4
 84. Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 1
  4
 85. Tề An quận vãn thu
  5
 86. Thán hoa
  16
 87. Thanh minh
  32
 88. Thanh trủng
  8
 89. Thẩm Hạ Hiền
  4
 90. Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó
  4
 91. Thu phố đồ trung
  7
 92. Thu tịch
  15
 93. Thu vãn hoài Mao Sơn Thạch Hàm thôn xá
  5
 94. Thư hoài
  5
 95. Thương sơn Ma đỗng
  3
 96. Tích xuân
  12
 97. Tống ẩn giả nhất tuyệt
  4
 98. Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng
  5
 99. Tống Lý Quần Ngọc phó cử
  6
 100. Trà Sơn hạ tác
  6
 101. Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật
  5
 102. Trịnh Quán hiệp luật
  4
 103. Trung đồ ký hữu nhân
  4
 104. Trùng tống
  5
 105. Trường An thu vọng
  5
 106. Trường An tuyết hậu
  5
 107. Tuyên Châu tống Bùi Thản phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh
  3
 108. Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh
  5
 109. Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên
  9
 110. Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự
  6
 111. Văn thiền
  7
 112. 4
 113. Xích Bích hoài cổ
  23

Đỗ Nhuận (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Ác thụ
  6
 2. Anh vũ [Tiễn vũ]
  5
 3. Bá học sĩ mao ốc
  5
 4. Ba sơn
  4
 5. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân
  5
 6. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 1
  4
 7. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 2
  5
 8. Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh
  4
 9. Bạc du
  5
 10. Bạc mộ
  13
 11. Bạc Nhạc Dương thành hạ
  4
 12. Bạc Tùng Tư giang đình
  6
 13. Bạch Diêm sơn
  4
 14. Bạch Đế
  6
 15. Bạch Đế lâu
  3
 16. Bạch Đế thành lâu
  3
 17. Bạch Đế thành tối cao lâu
  5
 18. Bạch lộ
  3
 19. Bạch mã
  8
 20. Bạch phù hành
  3
 21. Bách thiệt
  8
 22. Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự
  4
 23. Bạch tiểu
  3
 24. Bách ưu tập hành
  10
 25. Bát muộn [Tặng Nghiêm nhị biệt giá]
  6
 26. Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 1
  5
 27. Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2
  3
 28. Bát trận đồ
  23
 29. Bắc lân
  3
 30. Bắc phong (Bắc phong phá nam cực)
  3
 31. Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài
  6
 32. Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang
  4
 33. Bằng Vi thiếu phủ Ban mịch tùng thụ tử
  5
 34. Bần giao hành
  13
 35. Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
  12
 36. Bất ly tây các kỳ 1
  4
 37. Bất ly tây các kỳ 2
  5
 38. Bất mị
  7
 39. Bất quy
  5
 40. Bệnh mã
  7
 41. Bi Thanh Bản
  11
 42. Bi thu
  5
 43. Bi Trần Đào
  12
 44. Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư
  3
 45. Biệt Phòng thái uý mộ
  10
 46. Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh
  3
 47. Biệt Thường trưng quân
  3
 48. Bình tích kỳ 1
  4
 49. Bình tích kỳ 2
  5
 50. Bình tích kỳ 3
  4
 51. Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)
  5
 52. Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)
  3
 53. Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 1
  3
 54. Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1
  7
 55. Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2
  6
 56. Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm
  4
 57. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1
  6
 58. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10
  3
 59. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2
  3
 60. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3
  3
 61. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4
  3
 62. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5
  3
 63. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6
  3
 64. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7
  3
 65. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8
  3
 66. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9
  3
 67. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 68. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 69. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 70. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 71. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 72. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6
  8
 73. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 74. Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự
  7
 75. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1
  4
 76. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 2
  5
 77. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1
  3
 78. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 2
  3
 79. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 3
  3
 80. Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ
  3
 81. Cửu nhật Khúc Giang
  3
 82. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
  11
 83. Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực)
  14
 84. Dạ yến Tả thị trang
  10
 85. Du Long Môn Phụng Tiên tự
  9
 86. Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi
  3
 87. Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì
  5
 88. Đảo y
  21
 89. Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)
  8
 90. Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)
  5
 91. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 1 (Cận hữu Bình Âm tín)
  5
 92. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)
  5
 93. Đăng Duyện Châu thành lâu
  12
 94. Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử
  6
 95. Đề Trịnh huyện đình tử
  5
 96. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 1
  10
 97. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2
  9
 98. Đoan ngọ nhật tứ y
  3
 99. Đồ bộ quy hành
  3
 100. Đỗ Vị trạch thủ tuế
  3
 101. Độc chước thành thi
  5
 102. Độc lập
  5
 103. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 104. Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công
  4
 105. Đồng bình
  4
 106. Đông lâu
  4
 107. Đông nhật hữu hoài Lý Bạch
  7
 108. Giai nhân
  12
 109. Hạ nhật Lý công kiến phỏng
  3
 110. Hàn Giáp
  5
 111. Hậu xuất tái kỳ 1
  6
 112. Hậu xuất tái kỳ 2
  6
 113. Hậu xuất tái kỳ 3
  6
 114. Hậu xuất tái kỳ 4
  6
 115. Hậu xuất tái kỳ 5
  6
 116. Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp
  6
 117. Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca
  5
 118. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
  9
 119. Hoạ ưng
  8
 120. Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân
  3
 121. Huỳnh hoả
  9
 122. Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)
  8
 123. Khiển hứng (Ký Tử hảo nam nhi)
  4
 124. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 1 (Trập long tam đông ngoạ)
  4
 125. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)
  5
 126. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 4 (Bồng sinh phi vô căn)
  4
 127. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)
  4
 128. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)
  5
 129. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)
  4
 130. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)
  4
 131. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 4 (Mãnh hổ bằng kỳ uy)
  4
 132. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)
  4
 133. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 1 (Thiên dụng mạc như long)
  4
 134. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 2 (Địa dụng mạc như mã)
  4
 135. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 3 (Đào Tiềm tịch tục ông)
  4
 136. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 4 (Hạ công nhã Ngô ngữ)
  4
 137. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 5 (Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên)
  4
 138. Khiển hứng tam thủ kỳ 1 (Há mã cổ chiến trường)
  5
 139. Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)
  4
 140. Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)
  4
 141. Khổ trúc
  4
 142. Khốc Trường Tôn thị ngự
  4
 143. Không nang
  5
 144. Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm
  5
 145. Khúc giang đối tửu
  12
 146. Khúc giang đối vũ
  17
 147. Khúc giang kỳ 1
  27
 148. Khúc giang kỳ 2
  31
 149. Khúc giang tam chương, chương ngũ cú
  6
 150. Khuyết đề
  6
 151. Khứ hĩ hành
  3
 152. Kiêm hà
  4
 153. Kiến huỳnh hoả
  9
 154. Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự
  4
 155. Kỷ thượng nhân mao trai
  4
 156. Lập thu hậu đề
  6
 157. Long Môn
  2
 158. Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập
  5
 159. Lý giám trạch kỳ 1
  3
 160. Lý giám trạch kỳ 2
  3
 161. Mộ xuân
  4
 162. Mộng Lý Bạch kỳ 1
  13
 163. Mộng Lý Bạch kỳ 2
  11
 164. Nê Công sơn
  2
 165. Ngụ mục
  5
 166. Nguyên nhật ký Vi thị muội
  3
 167. Nguyệt (Thiên thượng thu kỳ cận)
  8
 168. Nguyệt dạ
  22
 169. Nguyệt dạ ức xá đệ
  18
 170. Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân
  4
 171. Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt
  6
 172. Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)
  5
 173. Phế huề
  4
 174. Phi Tiên các
  4
 175. Phiên kiếm
  5
 176. Phòng binh tào Hồ mã
  5
 177. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1
  4
 178. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2
  4
 179. Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng
  5
 180. Phụng tặng Nghiêm bát các lão
  2
 181. Phụng tặng Vương trung doãn Duy
  5
 182. Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang
  4
 183. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1
  4
 184. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2
  4
 185. Quan binh
  4
 186. Quan định hậu hý tặng
  6
 187. Quắc quốc phu nhân
  6
 188. Quy yến
  4
 189. Sơ nguyệt
  8
 190. Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)
  5
 191. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1
  4
 192. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2
  4
 193. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3
  3
 194. Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng
  3
 195. Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng
  6
 196. Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu
  3
 197. Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)
  5
 198. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 199. Tặng Tất tứ Diệu
  4
 200. Tặng Trần nhị bổ khuyết
  4
 201. Tặng Vi thư ký phó An Tây
  3
 202. Tần Châu tạp thi kỳ 01
  7
 203. Tần Châu tạp thi kỳ 02
  8
 204. Tần Châu tạp thi kỳ 03
  6
 205. Tần Châu tạp thi kỳ 04
  5
 206. Tần Châu tạp thi kỳ 05
  5
 207. Tần Châu tạp thi kỳ 06
  5
 208. Tần Châu tạp thi kỳ 07
  5
 209. Tần Châu tạp thi kỳ 08
  5
 210. Tần Châu tạp thi kỳ 09
  5
 211. Tần Châu tạp thi kỳ 10
  5
 212. Tần Châu tạp thi kỳ 11
  6
 213. Tần Châu tạp thi kỳ 12
  5
 214. Tần Châu tạp thi kỳ 13
  5
 215. Tần Châu tạp thi kỳ 14
  5
 216. Tần Châu tạp thi kỳ 15
  5
 217. Tần Châu tạp thi kỳ 16
  5
 218. Tần Châu tạp thi kỳ 17
  5
 219. Tần Châu tạp thi kỳ 18
  5
 220. Tần Châu tạp thi kỳ 19
  6
 221. Tần Châu tạp thi kỳ 20
  5
 222. Tân thu
  8
 223. Thán đình tiền cam cúc hoa
  8
 224. Thị điệt Tá
  5
 225. Thiên Bảo sơ, nam tào tiểu tư khấu cữu ư ngã thái phu nhân đường hạ luy thổ vi sơn, nhất quỹ doanh xích, dĩ đại bỉ hủ mộc, thừa chư phần hương từ âu, âu thậm an hĩ, bàng thực từ trúc, cái tư sổ phong, khâm sầm thiền quyên, uyển hữu trần ngoại cách trí, nãi bất tri, hứng chi sở chí, nhi tác thị thi
  2
 226. Thiên hà
  6
 227. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  15
 228. Thôi phò mã sơn đình yến tập
  3
 229. Thôi thị đông sơn thảo đường
  4
 230. Thu địch
  5
 231. Thu hứng kỳ 1
  41
 232. Thu hứng kỳ 2
  10
 233. Thu hứng kỳ 3
  11
 234. Thu hứng kỳ 4
  17
 235. Thu hứng kỳ 5
  8
 236. Thu hứng kỳ 6
  8
 237. Thu hứng kỳ 7
  8
 238. Thu hứng kỳ 8
  12
 239. Thu kinh
  4
 240. Thu kinh kỳ 1
  3
 241. Thu kinh kỳ 2
  4
 242. Thu kinh kỳ 3
  4
 243. Thù Mạnh Vân Khanh
  6
 244. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 1
  3
 245. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 2
  3
 246. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 3
  3
 247. Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc
  5
 248. Thu phong kỳ 1
  3
 249. Thu phong kỳ 2
  5
 250. Thù Quách thập ngũ Thụ phán quan
  4
 251. Thu tận
  4
 252. Thu thanh
  4
 253. Thu thiên tiết hữu cảm kỳ 1
  2
 254. Thu thiên tiết hữu cảm kỳ 2
  2
 255. Thụ tử chí
  4
 256. Thù Vi Thiều Châu kiến ký
  3
 257. Thu vũ thán kỳ 1
  10
 258. Thu vũ thán kỳ 2
  10
 259. Thu vũ thán kỳ 3
  9
 260. Thuật cổ kỳ 1
  2
 261. Thuật cổ kỳ 2
  2
 262. Thuật cổ kỳ 3
  2
 263. Thục thực nhật thị Tông Văn, Tông Vũ
  4
 264. Thục tướng
  21
 265. Thuỳ bạch
  3
 266. Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 1
  4
 267. Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 2
  3
 268. Thuyền há Quỳ Châu quách túc, vũ thấp bất đắc thướng ngạn, biệt Vương thập nhị phán quan
  6
 269. Thư đường ẩm ký dạ phục yêu Lý thượng thư há mã, nguyệt hạ phú tuyệt cú
  6
 270. Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 1
  4
 271. Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 2
  4
 272. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 01
  5
 273. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 02
  5
 274. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 03
  5
 275. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 04
  5
 276. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 05
  5
 277. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 06
  5
 278. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 07
  5
 279. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 08
  4
 280. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 09
  4
 281. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 10
  5
 282. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 11
  5
 283. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 12
  5
 284. Thừa vũ nhập hành quân lục đệ trạch
  3
 285. Thướng Bạch Đế thành
  4
 286. Thượng tị nhật Từ ty lục lâm viên yến tập
  3
 287. Tị địa
  5
 288. Tịch phong
  4
 289. Tiền xuất tái kỳ 1
  7
 290. Tiền xuất tái kỳ 2
  7
 291. Tiền xuất tái kỳ 3
  6
 292. Tiền xuất tái kỳ 4
  6
 293. Tiền xuất tái kỳ 5
  6
 294. Tiền xuất tái kỳ 6
  8
 295. Tiền xuất tái kỳ 7
  6
 296. Tiền xuất tái kỳ 8
  7
 297. Tiền xuất tái kỳ 9
  6
 298. Tiểu hàn thực chu trung tác
  6
 299. Tiểu viên
  3
 300. Tình kỳ 1
  9
 301. Tình kỳ 2
  3
 302. Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên
  12
 303. Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 1
  3
 304. Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 2
  3
 305. Tòng nhân mịch tiểu hồ tôn hứa ký
  3
 306. Tòng Vi nhị minh phủ tục xứ mịch miên trúc
  4
 307. Tồn một khẩu hào kỳ 1
  3
 308. Tồn một khẩu hào kỳ 2
  6
 309. Tống Bùi ngũ phó Đông Xuyên
  4
 310. Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia
  5
 311. Tống Đậu cửu quy Thành Đô
  3
 312. Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc
  3
 313. Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu
  3
 314. Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu
  5
 315. Tống Hà thị ngự quy triều
  4
 316. Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi
  4
 317. Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh
  3
 318. Tống Linh Châu Lý phán quan
  5
 319. Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều
  5
 320. Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc
  3
 321. Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng
  3
 322. Tống Lý khanh Hoa
  4
 323. Tống Mạnh thập nhị thương tào phó Đông Kinh tuyển
  4
 324. Tống Nguyên nhị thích Giang Tả
  4
 325. Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục
  3
 326. Tống Tiên Vu Vạn Châu thiên Ba Châu
  4
 327. Tống Triệu thập thất minh phủ chi huyện
  3
 328. Tống Trương thập nhị tham quân phó Thục Châu, nhân trình Dương ngũ thị ngự
  3
 329. Tống Vi lang tư trực quy Thành Đô
  4
 330. Tống viễn
  13
 331. Tống Vương thập lục phán quan
  3
 332. Tống Vương thập ngũ phán quan phù thị hoàn Kiềm Trung, đắc khai tự
  4
 333. Tống Vương thị ngự vãng Đông Xuyên, Phóng Sinh trì tổ tịch
  3
 334. Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 1
  3
 335. Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 2
  3
 336. Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 3
  3
 337. Triêu kỳ 1
  3
 338. Triêu kỳ 2
  4
 339. Triêu vũ
  4
 340. Trịnh phò mã trạch yến động trung
  4
 341. Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm
  3
 342. Trú mộng
  6
 343. Trùng biệt Trịnh Luyện tuyệt cú
  4
 344. Trung dạ
  5
 345. Trùng du Hà thị kỳ 1
  4
 346. Trùng du Hà thị kỳ 2
  4
 347. Trùng du Hà thị kỳ 3
  3
 348. Trùng du Hà thị kỳ 4
  3
 349. Trùng du Hà thị kỳ 5
  4
 350. Trùng giản Vương minh phủ
  3
 351. Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ ký kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 1
  5
 352. Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ ký kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 2
  5
 353. Trung tiêu
  3
 354. Trừ giá
  5
 355. Trường Giang kỳ 1
  4
 356. Trường Giang kỳ 2
  4
 357. Trường ngâm
  4
 358. Trượng Nhân sơn
  4
 359. Trường Sa tống Lý thập nhất Hàm
  5
 360. Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý
  4
 361. Túc giang biên các
  5
 362. Túc phủ
  9
 363. Túc Tán công phòng
  4
 364. Túc Thanh Thảo hồ
  3
 365. Túc tích
  4
 366. Tuế mộ
  4
 367. Tuỳ Chương lưu hậu Tân Đình hội tống chư quân
  3
 368. Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch
  4
 369. Tuyệt cú
  11
 370. Tuyệt cú lục thủ kỳ 1
  7
 371. Tuyệt cú lục thủ kỳ 2
  7
 372. Tuyệt cú lục thủ kỳ 3
  7
 373. Tuyệt cú lục thủ kỳ 4
  8
 374. Tuyệt cú lục thủ kỳ 5
  7
 375. Tuyệt cú lục thủ kỳ 6
  7
 376. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 1
  13
 377. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2
  26
 378. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 1
  9
 379. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 2
  7
 380. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 3
  7
 381. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 1
  10
 382. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2
  9
 383. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3
  6
 384. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 1
  7
 385. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 2
  6
 386. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
  37
 387. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 4
  6
 388. Tự bình
  3
 389. Từ bộ
  4
 390. Từ cửu thiếu doãn kiến quá
  4
 391. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 1
  6
 392. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 2
  4
 393. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3
  4
 394. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 1
  3
 395. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 2
  3
 396. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 3
  3
 397. Từ nam tịch vọng
  5
 398. Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 1
  3
 399. Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 2
  3
 400. Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 3
  3
 401. Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 4
  3
 402. Tử quy
  5
 403. Tử Thần điện thoái trào khẩu hào
  3
 404. Tức sự (Bách bảo trang yêu đới)
  4
 405. Tức sự (Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường)
  6
 406. Tức sự (Thiên bạn quần sơn cô thảo đình)
  3
 407. Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)
  3
 408. Tương hiểu kỳ 1
  4
 409. Tương hiểu kỳ 2
  4
 410. Tương phó Kinh Nam, ký biệt Lý Kiếm Châu
  5
 411. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 1
  3
 412. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 2
  3
 413. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 3
  3
 414. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 4
  3
 415. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 5
  4
 416. Tương phu nhân từ
  5
 417. Uý nhân
  4
 418. Ức ấu tử
  4
 419. Ức đệ kỳ 1
  11
 420. Ức đệ kỳ 2
  10
 421. Ức Trịnh nam Biền
  3
 422. Vãn
  3
 423. Vãn hành khẩu hào
  4
 424. Vãn thu bồi Nghiêm trịnh công Ma Hà trì phiếm chu, đắc khê tự
  4
 425. Vãn thu Trường Sa Thái ngũ thị ngự ẩm diên tống Ân lục tham quân quy Lễ Châu cận tỉnh
  3
 426. Vãn tình (Thôn vãn kinh phong độ)
  10
 427. Vãn tình (Vãn chiếu tà sơ triệt)
  3
 428. Vãn tình Ngô lang kiến quá bắc xá
  3
 429. Vãn xuất tả dịch
  3
 430. Văn Cao thường thị vong
  4
 431. Văn Hộc Tư lục quan vị quy
  3
 432. Văn Huệ tử quá Đông Khê
  4
 433. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
  11
 434. Vân
  3
 435. Vân An cửu nhật Trịnh thập bát huề tửu bồi chư công yến
  4
 436. Vân sơn
  4
 437. Vi nông
  4
 438. Viên
  4
 439. Viên
  3
 440. Viễn du (Giang khoát phù cao đống)
  3
 441. Viễn du (Tiện tử hà nhân ký)
  5
 442. Viện trung vãn tình hoài tây quách mao xá
  5
 443. Việt Vương lâu ca
  6
 444. Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia
  8
 445. Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia
  7
 446. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  11
 447. Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu
  9
 448. Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu
  9
 449. Vọng Đâu Suất tự
  3
 450. Vọng Ngưu Đầu tự
  3
 451. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  9
 452. Vọng nhạc (Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn)
  4
 453. Vũ (Vạn mộc vân thâm ẩn)
  3
 454. Vũ bất tuyệt
  5
 455. Vu Giáp tệ lư phụng tặng thị ngự tứ cữu biệt chi Lễ Lãng
  3
 456. Vũ Hầu miếu
  13
 457. Vũ kỳ 1 (Thanh sơn đạm vô tư)
  3
 458. Vũ kỳ 1 (Vi vũ bất hoạt đạo)
  3
 459. Vũ kỳ 2 (Giang vũ cựu vô thì)
  3
 460. Vũ kỳ 3 (Vật sắc tuế tương yến)
  3
 461. Vũ kỳ 4 (Sở vũ thạch đài tư)
  3
 462. Vũ miếu
  6
 463. Vu Sơn huyện Phần Châu Đường sứ quân thập bát đệ yến biệt kiêm chư công huề tửu lạc tương tống suất đề tiểu thi lưu ư ốc bích
  4
 464. Vũ tình (Thiên tế thu vân bạc)
  5
 465. Vũ tình (Vũ thì sơn bất cải)
  4
 466. Vũ Văn Triệu thượng thư chi sanh, Thôi Hàm tư nghiệp chi tôn, thượng thư chi tử, trùng phiếm Trịnh giám tiền hồ
  3
 467. Vương cánh huề tửu, Cao diệc đồng quá, cộng dụng hàn tự
  4
 468. Vương lục sự hứa tu thảo đường tư bất đáo, liêu tiểu cật
  5
 469. Vương mệnh
  4
 470. Vương thập ngũ tiền các hội
  4
 471. Vương thập ngũ tư mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinh mao ốc tư
  4
 472. Vương thập thất thị ngự Luân, hứa huề tửu chi thảo đường, phụng ký thử thi tiện thỉnh yêu Cao tam thập ngũ sứ quân đồng đáo
  4
 473. Xá đệ Chiêm quy thảo đường kiểm hiệu, liêu thị thử thi
  4
 474. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 1
  4
 475. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 2
  5
 476. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3
  3
 477. Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1
  4
 478. Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 2
  4
 479. Xã nhật lưỡng thiên kỳ 1
  3
 480. Xã nhật lưỡng thiên kỳ 2
  3
 481. Xích Cốc tây yêm nhân gia
  4
 482. Xích Giáp
  3
 483. Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Luật Đình lưu yến, đắc diên tự
  3
 484. Xuân dạ hỉ vũ
  14
 485. Xuân nhật giang thôn kỳ 1
  6
 486. Xuân nhật giang thôn kỳ 2
  4
 487. Xuân nhật giang thôn kỳ 3
  3
 488. Xuân nhật giang thôn kỳ 4
  3
 489. Xuân nhật giang thôn kỳ 5
  3
 490. Xuân nhật hí đề Não Hác sứ quân huynh
  3
 491. Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 1
  5
 492. Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 2
  5
 493. Xuân nhật ức Lý Bạch
  14
 494. Xuân quy
  3
 495. Xuân thuỷ
  5
 496. Xuân thuỷ sinh kỳ 1
  4
 497. Xuân thuỷ sinh kỳ 2
  9
 498. Xuân túc tả tỉnh
  7
 499. Xuân viễn
  3
 500. Xuân vọng
  24
 501. Xuất quách
  5
 502. Xúc chức
  4
 503. Xuy địch
  6
 504. Ỷ trượng
  4
 505. Yến Hồ thị ngự thư đường
  4
 506. Yến Nhung Châu Dương sứ quân đông lâu
  3
 507. Yến Trung Châu sứ quân điệt trạch
  4
 508. Yến tử lai chu trung tác
  9
 509. Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 1
  4
 510. Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2
  5
 511. Yết Chân Đế tự thiền sư
  3

Đỗ Thu Nương (Trung Quốc)

Đỗ Tử Vi (Việt Nam)

Đỗ Xuân Cát (Việt Nam)

Đỗ Xuân Khôi (Việt Nam)

Độc Cô Cập (Trung Quốc)

Đồng Ngạn Hoằng (Việt Nam)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Đức Thành thiền sư (Trung Quốc)

Đức Tông cung nhân (Trung Quốc)

Eugène Guillevic (Pháp)

Gia Cát Lượng (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Giả Tăng (Trung Quốc)

Giác Hải thiền sư (Việt Nam)

Giang Thái Tần (Trung Quốc)

Giáp Hải (Việt Nam)

Giới Không thiền sư (Việt Nam)

Guillaume Apollinaire (Pháp)

Hà Hy Nghiêu (Trung Quốc)

Hà Nhậm Đại (Việt Nam)

Hà Tông Quyền (Việt Nam)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoảng (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Sơn (Trung Quốc)

 1. Bạch vân cao tha nga
  4
 2. Bất kiến triêu thuỳ lộ
  4
 3. Bích Giản tuyền thuỷ thanh
  4
 4. Bốc trạch u cư địa
  3
 5. Cao cao phong đỉnh thượng
  3
 6. Chúng tinh la liệt dạ thâm minh
  5
 7. Cực mục hề trường vọng
  3
 8. Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu
  4
 9. Dĩ ngã thê trì xứ
  3
 10. Diểu diểu Hàn Sơn đạo
  6
 11. Dục đắc an thân xứ
  3
 12. Dục hướng đông nham khứ
  3
 13. Dục thức sinh tử thí
  3
 14. Đa thiểu Thiên Thai nhân
  5
 15. Đăng trắc Hàn Sơn đạo
  3
 16. Độc toạ thường hốt hốt
  3
 17. Gia trú lục nham hạ
  3
 18. Hàn Sơn duy bạch vân
  3
 19. Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi
  3
 20. Hàn Sơn hữu khoả trùng
  3
 21. Hàn Sơn thê ẩn xứ
  3
 22. Hữu cá Vương tú tài
  3
 23. Hữu nhân tiếu ngã thi
  3
 24. Hữu tửu tương chiêu ẩm
  3
 25. Khả tiếu Hàn Sơn đạo
  3
 26. Khu mã độ hoang thành
  3
 27. Kim nhật nham tiền toạ
  3
 28. Mao đống dã nhân cư
  3
 29. Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn
  3
 30. Ngã kiến thế gian nhân
  3
 31. Ngã tại thôn trung trú
  3
 32. Ngô tâm tự thu nguyệt
  3
 33. Ngũ ngôn ngũ bách thiên
  3
 34. Nhàn du Hoa đỉnh thượng
  4
 35. Nhàn tự phỏng cao tăng
  3
 36. Nhân vấn Hàn Sơn đạo
  3
 37. Nhất hướng Hàn Sơn toạ
  4
 38. Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu
  6
 39. Nhất tự độn Hàn Sơn
  3
 40. Phàm độc ngã thi giả
  3
 41. Phụ mẫu tục kinh đa
  3
 42. Quần nữ hý tịch dương
  3
 43. Sinh tiền đại ngu si
  3
 44. Tam tự thi kỳ 1
  2
 45. Tam tự thi kỳ 2
  2
 46. Tam tự thi kỳ 3
  3
 47. Tam tự thi kỳ 4
  3
 48. Tam tự thi kỳ 5
  3
 49. Tam tự thi kỳ 6
  3
 50. Tầm tư thiếu niên nhật
  3
 51. Tham nhân hiếu tụ tài
  3
 52. Thế hữu đa sự nhân
  3
 53. Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung
  3
 54. Trí giả quân phao ngã
  3
 55. Trùng nham ngã bốc cư
  4
 56. Tự cổ chư triết nhân
  3
 57. Tự lạc bình sinh đạo
  4
 58. Tứ thời vô chỉ tức
  3
 59. Ung dung mỹ thiếu niên
  3
 60. Ức đắc nhị thập niên
  3
 61. Văn đạo sầu nan khiển
  3

Hạo Nhiên thiền sư (Trung Quốc)

Hề Giả (Trung Quốc)

Hiện Quang thiền sư (Việt Nam)

Hoài Tố thiền sư (Trung Quốc)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Hoàng Kế Viêm (Việt Nam)

Hoàng Mông (Việt Nam)

Hoàng Ngũ Phúc (Việt Nam)

Hoàng Nguyễn Thự (Việt Nam)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tăng (Trung Quốc)

Hoàng Trọng Mậu (Việt Nam)

Hoàng Văn Hoè (Việt Nam)

Hoàng Văn Tuấn (Việt Nam)

Hoàng Văn Tuyển (Việt Nam)

Hồ Đắc Hạp (Việt Nam)

Hồ Huân Nghiệp (Việt Nam)

Hồ Lệnh Năng (Trung Quốc)

Hồ Quý Ly (Việt Nam)

Hồ Sĩ Đống (Việt Nam)

Hồ Tông Thốc (Việt Nam)

Hồ Trọng Cung (Trung Quốc)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Hồng Tiêu (Trung Quốc)

Hột Can Trước (Trung Quốc)

Hột Hàn Trước (Trung Quốc)

Huệ Sinh thiền sư (Việt Nam)

Hùng Nhụ Đăng (Trung Quốc)

Huyền Quang thiền sư (Việt Nam)

Huyền Trang (Trung Quốc)

Huỳnh Thúc Kháng (Việt Nam)

Ikkyū Sōjun (Nhật Bản)

Jacques Prévert (Pháp)

Jean Cassou (Pháp)

Joseph Kipling (Anh)

Kê Khang (Trung Quốc)

Khai Nguyên cung nhân (Trung Quốc)

Khánh Hỷ thiền sư (Việt Nam)

Khấu Chuẩn (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Khiếu Năng Tĩnh (Việt Nam)

Không Lộ thiền sư (Việt Nam)

Khổng thị (Trung Quốc)

Khổng Tử (Trung Quốc)

 1. Ẩn kỳ lôi 1
  2
 2. Ẩn kỳ lôi 2
  2
 3. Ẩn kỳ lôi 3
  3
 4. Bá hề 1
  2
 5. Bá hề 2
  3
 6. Bá hề 3
  2
 7. Bá hề 4
  2
 8. Bách chu 1
  2
 9. Bách chu 1
  2
 10. Bách chu 2
  2
 11. Bách chu 2
  2
 12. Bách chu 3
  2
 13. Bách chu 4
  2
 14. Bách chu 5
  2
 15. Bào hữu khổ diệp 1
  2
 16. Bào hữu khổ diệp 2
  3
 17. Bào hữu khổ diệp 3
  2
 18. Bào hữu khổ diệp 4
  2
 19. Bảo vũ 1
  3
 20. Bảo vũ 2
  3
 21. Bảo vũ 3
  3
 22. Bắc môn 1
  2
 23. Bắc môn 2
  2
 24. Bắc môn 3
  2
 25. Bắc phong 2
  3
 26. Bắc phong 3
  3
 27. Biểu hữu mai 1
  4
 28. Biểu hữu mai 2
  4
 29. Biểu hữu mai 3
  4
 30. Cam đường 1
  2
 31. Cam đường 2
  2
 32. Cam đường 3
  2
 33. Can mao 1
  2
 34. Can mao 2
  2
 35. Can mao 3
  2
 36. Cao cầu 1
  4
 37. Cao cầu 1
  3
 38. Cao cầu 1
  3
 39. Cao cầu 2
  3
 40. Cao cầu 2
  3
 41. Cao cầu 2
  3
 42. Cao cầu 3
  3
 43. Cao cầu 3
  3
 44. Cao dương 1
  2
 45. Cao dương 2
  2
 46. Cao dương 3
  2
 47. Cát cú 1
  3
 48. Cát cú 2
  3
 49. Cát luỹ 1
  2
 50. Cát luỹ 2
  2
 51. Cát luỹ 3
  2
 52. Cát nhật 1
  2
 53. Cát nhật 2
  2
 54. Cát nhật 3
  2
 55. Cát nhật 4
  2
 56. Cát sinh 1
  4
 57. Cát sinh 2
  4
 58. Cát sinh 3
  4
 59. Cát sinh 4
  4
 60. Cát sinh 5
  6
 61. Chung Nam 1
  3
 62. Chung Nam 2
  3
 63. Chung phong 1
  2
 64. Chung phong 2
  2
 65. Chung phong 3
  2
 66. Chung phong 4
  2
 67. Chung tư 1
  3
 68. Chung tư 2
  2
 69. Cốc phong 1
  2
 70. Cốc phong 2
  2
 71. Cốc phong 3
  2
 72. Cốc phong 4
  2
 73. Cốc phong 5
  2
 74. Cốc phong 6
  2
 75. Cưu mộc 1
  2
 76. Cưu mộc 3
  2
 77. Cửu vực 1
  3
 78. Cửu vực 2
  3
 79. Cửu vực 3
  3
 80. Cửu vực 4
  3
 81. Dã hữu man thảo 1
  3
 82. Dã hữu man thảo 2
  3
 83. Dã hữu tử khuân 1
  3
 84. Dã hữu tử khuân 2
  3
 85. Dã hữu tử khuân 3
  5
 86. Dương chi thuỷ 1
  2
 87. Dương chi thuỷ 1
  3
 88. Dương chi thuỷ 2
  2
 89. Dương chi thuỷ 2
  3
 90. Dương chi thuỷ 3
  2
 91. Dương chi thuỷ 3
  4
 92. Đại xa 1
  2
 93. Đại xa 2
  2
 94. Đại xa 3
  2
 95. Đào yêu 1
  7
 96. Đào yêu 2
  6
 97. Đào yêu 3
  2
 98. Đệ đỗ 1
  3
 99. Đệ đỗ 1
  3
 100. Đệ đỗ 2
  3
 101. Đệ đỗ 2
  3
 102. Đệ đỗ 3
  3
 103. Đệ đỗ 4
  3
 104. Đế đống 1
  2
 105. Đế đống 2
  2
 106. Đế đống 3
  2
 107. Đính chi phương trung 1
  2
 108. Đính chi phương trung 2
  2
 109. Đính chi phương trung 3
  2
 110. Đồng cung 1
  2
 111. Đồng cung 2
  2
 112. Đồng cung 3
  2
 113. Đông môn chi dương 1
  4
 114. Đông môn chi dương 2
  3
 115. Đông môn chi phần 1
  4
 116. Đông môn chi phần 2
  3
 117. Đông môn chi phần 3
  3
 118. Đông môn chi thiện 1
  3
 119. Đông môn chi thiện 2
  3
 120. Đông môn chi trì 1
  3
 121. Đông môn chi trì 2
  3
 122. Đông môn chi trì 3
  3
 123. Đông phương chi nhật 1
  3
 124. Đông phương chi nhật 2
  3
 125. Đông phương vị minh 1
  3
 126. Đông phương vị minh 2
  3
 127. Đông phương vị minh 3
  3
 128. Đông Sơn 1
  3
 129. Đông Sơn 2
  3
 130. Đông Sơn 3
  3
 131. Đông Sơn 4
  3
 132. Giản hề 1
  2
 133. Giản hề 2
  2
 134. Giản hề 3
  2
 135. Giản hề 4
  2
 136. Giang hữu tự 1
  2
 137. Giang hữu tự 2
  2
 138. Giang hữu tự 3
  2
 139. Giảo đồng 1
  3
 140. Giảo đồng 2
  3
 141. Hà bỉ nùng hĩ 1
  2
 142. Hà bỉ nùng hĩ 2
  2
 143. Hà bỉ nùng hĩ 3
  2
 144. Hà Quảng 1
  2
 145. Hà Quảng 2
  2
 146. Hạ tuyền 1
  3
 147. Hạ tuyền 2
  3
 148. Hạ tuyền 3
  3
 149. Hạ tuyền 4
  3
 150. Hán Quảng 1
  2
 151. Hán Quảng 2
  2
 152. Hán Quảng 3
  2
 153. Hành lộ 1
  2
 154. Hành lộ 2
  2
 155. Hành lộ 3
  2
 156. Hậu nhân 1
  3
 157. Hậu nhân 2
  3
 158. Hậu nhân 3
  3
 159. Hậu nhân 4
  3
 160. Hoàn lan 1
  2
 161. Hoàn lan 2
  2
 162. Hoàng điểu 1
  4
 163. Hoàng điểu 2
  3
 164. Hoàng điểu 3
  3
 165. Hoàng hoàng giả hoa 1
  3
 166. Hoàng hoàng giả hoa 2
  3
 167. Hoàng hoàng giả hoa 3
  3
 168. Hoàng hoàng giả hoa 4
  3
 169. Hoàng hoàng giả hoa 5
  3
 170. Hoành môn 1
  3
 171. Hoành môn 2
  3
 172. Hoành môn 3
  3
 173. Hùng trĩ 1
  2
 174. Hùng trĩ 2
  2
 175. Hùng trĩ 3
  2
 176. Hùng trĩ 4
  2
 177. Hữu đệ chi đỗ 1
  3
 178. Hữu đệ chi đỗ 2
  3
 179. Hữu hồ 1
  2
 180. Hữu hồ 2
  2
 181. Hữu hồ 3
  2
 182. Hữu nữ đồng xa 1
  4
 183. Hữu nữ đồng xa 2
  4
 184. Kê minh 1
  3
 185. Kê minh 2
  3
 186. Kê minh 3
  3
 187. Khải phong 1
  2
 188. Khải phong 2
  2
 189. Khải phong 3
  2
 190. Khải phong 4
  2
 191. Khảo bàn 1
  2
 192. Khảo bàn 2
  2
 193. Khảo bàn 3
  2
 194. Khâu trung hữu ma 1
  2
 195. Khâu trung hữu ma 2
  2
 196. Khâu trung hữu ma 3
  2
 197. Khiên thường 1
  3
 198. Khiên thường 2
  3
 199. Kích cổ 2
  2
 200. Kích cổ 3
  2
 201. Kích cổ 4
  5
 202. Kích cổ 5
  2
 203. Kiêm gia 1
  4
 204. Kiêm gia 2
  3
 205. Kiêm gia 3
  3
 206. Kỳ úc 1
  3
 207. Kỳ úc 2
  3
 208. Kỳ úc 3
  3
 209. Lang bạt 1
  3
 210. Lang bạt 2
  3
 211. Lân chi chỉ 1
  2
 212. Lân chi chỉ 2
  2
 213. Lân chi chỉ 3
  6
 214. Lô linh 1
  3
 215. Lô linh 2
  3
 216. Lô linh 3
  3
 217. Lộc minh 1
  4
 218. Lộc minh 2
  4
 219. Lộc minh 3
  4
 220. Lục nguyệt 1
  3
 221. Lục nguyệt 2
  3
 222. Lục nguyệt 3
  2
 223. Lục nguyệt 4
  2
 224. Lục nguyệt 5
  2
 225. Lục nguyệt 6
  2
 226. Lục tiêu 1
  3
 227. Lục tiêu 2
  3
 228. Lục tiêu 3
  3
 229. Lục tiêu 4
  3
 230. Lục y 1
  3
 231. Lục y 2
  2
 232. Lục y 3
  2
 233. Lục y 4
  2
 234. Manh 1
  2
 235. Manh 2
  2
 236. Manh 3
  3
 237. Manh 4
  2
 238. Manh 5
  2
 239. Manh 6
  2
 240. Mao khâu 1
  2
 241. Mao khâu 2
  2
 242. Mao khâu 3
  2
 243. Mao khâu 4
  2
 244. Mộ môn 1
  3
 245. Mộ môn 2
  3
 246. Mộc qua 1
  2
 247. Mộc qua 2
  2
 248. Mộc qua 3
  2
 249. Nam hữu gia ngư 1
  3
 250. Nam hữu gia ngư 2
  3
 251. Nam hữu gia ngư 3
  3
 252. Nam hữu gia ngư 4
  3
 253. Nam sơn 1
  3
 254. Nam sơn 2
  3
 255. Nam sơn 3
  3
 256. Nam sơn 4
  3
 257. Nam sơn hữu đài 1
  3
 258. Nam sơn hữu đài 2
  3
 259. Nam sơn hữu đài 3
  3
 260. Nam sơn hữu đài 4
  4
 261. Nguyệt xuất 1
  3
 262. Nguyệt xuất 2
  4
 263. Nguyệt xuất 3
  3
 264. Ngư ly 1
  3
 265. Ngư ly 2
  3
 266. Ngư ly 3
  3
 267. Ngư ly 4
  3
 268. Ngư ly 5
  3
 269. Ngư ly 6
  3
 270. Nhật nguyệt 1
  2
 271. Nhật nguyệt 2
  2
 272. Nhật nguyệt 3
  2
 273. Nhật nguyệt 4
  2
 274. Nhị tử thừa chu 1
  2
 275. Nhị tử thừa chu 2
  2
 276. Nhữ phần 1
  2
 277. Nhữ phần 2
  2
 278. Nữ viết kê minh 1
  3
 279. Nữ viết kê minh 2
  3
 280. Nữ viết kê minh 3
  3
 281. Phá phủ 1
  3
 282. Phá phủ 2
  3
 283. Phá phủ 3
  3
 284. Phạt đàn 1
  3
 285. Phạt đàn 2
  3
 286. Phạt đàn 3
  3
 287. Phạt kha 1
  3
 288. Phạt kha 2
  3
 289. Phạt mộc 1
  3
 290. Phạt mộc 2
  3
 291. Phạt mộc 3
  3
 292. Phần tứ nhu 1
  3
 293. Phần tứ nhu 2
  3
 294. Phần tứ nhu 3
  3
 295. Phỉ phong 1
  4
 296. Phỉ phong 2
  4
 297. Phỉ phong 3
  4
 298. Phong 1
  3
 299. Phong 2
  3
 300. Phong 3
  3
 301. Phong 4
  3
 302. Phòng hữu thước sào 1
  3
 303. Phòng hữu thước sào 2
  3
 304. Phong vũ 1
  3
 305. Phong vũ 2
  3
 306. Phong vũ 3
  3
 307. Phù dĩ 1
  3
 308. Phù dĩ 2
  2
 309. Phù dĩ 3
  2
 310. Phù du 1
  3
 311. Phù du 2
  3
 312. Phù du 3
  4
 313. Phủ điền 1
  3
 314. Phủ điền 2
  4
 315. Phủ điền 3
  3
 316. Quan thư 1
  11
 317. Quan thư 2
  8
 318. Quan thư 3
  15
 319. Quân tử dương dương 1
  2
 320. Quân tử dương dương 2
  2
 321. Quân tử giai lão 1
  2
 322. Quân tử giai lão 2
  2
 323. Quân tử giai lão 3
  2
 324. Quân tử vu dịch 1
  2
 325. Quân tử vu dịch 2
  2
 326. Quyền dư 1
  3
 327. Quyền dư 2
  3
 328. Quyển nhĩ 1
  2
 329. Quyển nhĩ 2
  2
 330. Quyển nhĩ 3
  3
 331. Quyển nhĩ 4
  3
 332. Sơn hữu phù tô 1
  3
 333. Sơn hữu phù tô 2
  3
 334. Sơn hữu xu 1
  3
 335. Sơn hữu xu 2
  3
 336. Sơn hữu xu 3
  3
 337. Tái khu 1
  3
 338. Tái khu 2
  3
 339. Tái khu 3
  3
 340. Tái khu 4
  3
 341. Tái trì 1
  2
 342. Tái trì 2
  2
 343. Tái trì 3
  2
 344. Tái trì 4
  2
 345. Tang Trung 1
  2
 346. Tang Trung 2
  2
 347. Tang Trung 3
  2
 348. Tân đài 1
  2
 349. Tân đài 2
  2
 350. Tân đài 3
  2
 351. Tất suất 1
  3
 352. Tất suất 2
  3
 353. Tất suất 3
  3
 354. Tệ cẩu 1
  4
 355. Tệ cẩu 2
  4
 356. Tệ cẩu 3
  4
 357. Thác hề 1
  3
 358. Thác hề 2
  3
 359. Thạc nhân 1
  2
 360. Thạc nhân 2
  3
 361. Thạc nhân 3
  2
 362. Thạc nhân 4
  2
 363. Thạc thử 1
  3
 364. Thạc thử 2
  3
 365. Thạc thử 3
  3
 366. Thái cát 1
  4
 367. Thái cát 2
  5
 368. Thái cát 3
  4
 369. Thái khỉ 1
  2
 370. Thái khỉ 2
  2
 371. Thái khỉ 3
  2
 372. Thái khỉ 4
  2
 373. Thái linh 1
  3
 374. Thái linh 2
  3
 375. Thái linh 3
  3
 376. Thái phiền 1
  2
 377. Thái phiền 2
  2
 378. Thái tần 1
  2
 379. Thái tần 2
  2
 380. Thái tần 3
  2
 381. Thái Thúc vu điền 1
  3
 382. Thái Thúc vu điền 2
  3
 383. Thái Thúc vu điền 3
  3
 384. Thái vi 1
  3
 385. Thái vi 2
  3
 386. Thái vi 3
  3
 387. Thái vi 4
  3
 388. Thái vi 5
  3
 389. Thái vi 6
  3
 390. Thanh nhân 1
  3
 391. Thanh nhân 2
  3
 392. Thanh nhân 3
  3
 393. Thảo trùng 1
  2
 394. Thảo trùng 2
  2
 395. Thảo trùng 3
  2
 396. Thần phong 1
  3
 397. Thần phong 2
  3
 398. Thần phong 3
  3
 399. Thấp hữu trường sở 1
  3
 400. Thấp hữu trường sở 2
  3
 401. Thấp hữu trường sở 3
  3
 402. Thập mẫu chi gian 1
  3
 403. Thập mẫu chi gian 2
  3
 404. Thấp tang 1
  2
 405. Thấp tang 2
  2
 406. Thấp tang 3
  2
 407. Thấp tang 4
  2
 408. Thất nguyệt 1
  3
 409. Thất nguyệt 2
  3
 410. Thất nguyệt 3
  3
 411. Thất nguyệt 4
  3
 412. Thất nguyệt 5
  3
 413. Thất nguyệt 6
  3
 414. Thất nguyệt 7
  3
 415. Thất nguyệt 8
  3
 416. Thi cưu 1
  3
 417. Thi cưu 2
  3
 418. Thi cưu 3
  3
 419. Thi cưu 4
  3
 420. Thiên bảo 1
  3
 421. Thiên bảo 2
  3
 422. Thiên bảo 3
  3
 423. Thiên bảo 4
  3
 424. Thiên bảo 5
  3
 425. Thiên bảo 6
  3
 426. Thố tư 1
  2
 427. Thố tư 2
  2
 428. Thố tư 3
  2
 429. Thố viên 1
  2
 430. Thố viên 2
  2
 431. Thố viên 3
  2
 432. Thù mâu 1
  3
 433. Thù mâu 2
  3
 434. Thù mâu 3
  3
 435. Thuần chi bôn bôn 1
  2
 436. Thuần chi bôn bôn 2
  2
 437. Thúc vu điền 1
  3
 438. Thúc vu điền 2
  3
 439. Thúc vu điền 3
  3
 440. Thử ly 1
  2
 441. Thử ly 2
  2
 442. Thử ly 3
  2
 443. Thức vi 1
  2
 444. Thức vi 2
  2
 445. Thước sào 2
  2
 446. Thước sào 3
  2
 447. Thường đệ 1
  3
 448. Thường đệ 2
  3
 449. Thường đệ 3
  3
 450. Thường đệ 4
  3
 451. Thường đệ 5
  3
 452. Thường đệ 6
  3
 453. Thường đệ 7
  3
 454. Thường đệ 8
  3
 455. Thương Trọng Tử 1
  5
 456. Thương Trọng Tử 2
  5
 457. Thương Trọng Tử 3
  5
 458. Tiêu liêu 1
  3
 459. Tiêu liêu 2
  3
 460. Tiểu nhung 1
  3
 461. Tiểu nhung 2
  3
 462. Tiểu nhung 3
  3
 463. Tiểu tinh 1
  2
 464. Tiểu tinh 2
  2
 465. Tĩnh nữ 1
  4
 466. Tĩnh nữ 2
  4
 467. Tĩnh nữ 3
  3
 468. Tinh tinh giả nga 1
  2
 469. Tinh tinh giả nga 2
  2
 470. Tinh tinh giả nga 3
  2
 471. Tinh tinh giả nga 4
  2
 472. Tố quan 1
  3
 473. Tố quan 2
  3
 474. Tố quan 3
  3
 475. Trạch bi 1
  3
 476. Trạch bi 2
  3
 477. Trạch bi 3
  3
 478. Trắc hộ 1
  3
 479. Trắc hộ 2
  3
 480. Trắc hộ 3
  3
 481. Trẫm lộ 1
  3
 482. Trẫm lộ 2
  3
 483. Trẫm lộ 3
  3
 484. Trẫm lộ 4
  3
 485. Trân Vĩ 1
  3
 486. Trân Vĩ 2
  3
 487. Trâu ngu 1
  2
 488. Trâu ngu 2
  2
 489. Tri y 1
  4
 490. Tri y 2
  5
 491. Tri y 3
  4
 492. Tru Lâm 1
  4
 493. Tru Lâm 2
  3
 494. Trúc can 1
  4
 495. Trúc can 2
  3
 496. Trúc can 3
  3
 497. Trúc can 4
  3
 498. Trung cốc hữu thôi 1
  2
 499. Trung cốc hữu thôi 2
  2
 500. Trung cốc hữu thôi 3
  2
 501. Trử 1
  3
 502. Trử 2
  3
 503. Trử 3
  3
 504. Tuân đại lộ 1
  3
 505. Tuân đại lộ 2
  3
 506. Tuyền 1
  3
 507. Tuyền 2
  3
 508. Tuyền 3
  3
 509. Tuyền thuỷ 1
  2
 510. Tuyền thuỷ 2
  2
 511. Tuyền thuỷ 3
  2
 512. Tuyền thuỷ 4
  2
 513. Tử khâm 1
  8
 514. Tử khâm 2
  5
 515. Tử khâm 3
  6
 516. Tứ mẫu 1
  3
 517. Tứ mẫu 2
  3
 518. Tứ mẫu 3
  3
 519. Tứ mẫu 4
  3
 520. Tứ mẫu 5
  3
 521. Tứ thiết 1
  3
 522. Tứ thiết 2
  3
 523. Tứ thiết 3
  3
 524. Tường hữu từ 1
  2
 525. Tường hữu từ 2
  2
 526. Tường hữu từ 3
  2
 527. Tướng thử 1
  2
 528. Tướng thử 2
  2
 529. Tướng thử 3
  2
 530. Uyển khâu 1
  3
 531. Uyển khâu 2
  3
 532. Uyển khâu 3
  3
 533. Vị Dương 1
  3
 534. Vị Dương 2
  3
 535. Viên hữu đào 1
  3
 536. Viên hữu đào 2
  3
 537. Vô y 1
  3
 538. Vô y 1
  3
 539. Vô y 2
  3
 540. Vô y 2
  3
 541. Vô y 3
  3
 542. Xa công 1
  2
 543. Xa công 2
  2
 544. Xa công 3
  2
 545. Xa công 4
  2
 546. Xa công 5
  2
 547. Xa công 6
  2
 548. Xa công 7
  2
 549. Xa công 8
  2
 550. Xa lân 1
  3
 551. Xa lân 2
  3
 552. Xa lân 3
  3
 553. Xi hiêu 1
  3
 554. Xi hiêu 2
  3
 555. Xi hiêu 3
  3
 556. Xi hiêu 4
  3
 557. Xuất kỳ đông môn 1
  3
 558. Xuất kỳ đông môn 2
  3
 559. Xuất xa 1
  3
 560. Xuất xa 2
  3
 561. Xuất xa 3
  3
 562. Xuất xa 4
  3
 563. Xuất xa 5
  3
 564. Xuất xa 6
  3
 565. Y ta 1
  3
 566. Y ta 2
  3
 567. Y ta 3
  4
 568. Yến yến 1
  4
 569. Yến yến 2
  4
 570. Yến yến 3
  4
 571. Yến yến 4
  3

Khúc Tín Lăng (Trung Quốc)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Kim Địa Tạng (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Kinh Thúc (Trung Quốc)

Kỳ Đồng (Việt Nam)

Kỳ Vô Tiềm (Trung Quốc)

Lã Ôn (Trung Quốc)

Lã Quần (Trung Quốc)

Lã Xuân Oai (Việt Nam)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lại Ích Quy (Việt Nam)

Lam Giang (I) (Việt Nam)

Lang Sĩ Nguyên (Trung Quốc)

Lãnh Triêu Quang (Trung Quốc)

Lâm Tăng Sum (Việt Nam)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lê Bích Ngô (Việt Nam)

Lê Cảnh Tuân (Việt Nam)

Lê Chí Kính (Việt Nam)

Lê Duy Cự (Việt Nam)

Lê Đại (Việt Nam)

Lê Đình Cẩn (Việt Nam)

Lê Hiến Tông (Việt Nam)

Lê Hiển Tông (Việt Nam)

Lê Hiến Tông (Việt Nam)

Lê Hữu Trác (Việt Nam)

Lê Khắc Cẩn (Việt Nam)

Lê Khôi (Việt Nam)

Lê Liêm (Việt Nam)

Lê Lương Thận (Việt Nam)

Lê Ninh (Việt Nam)

Lê Quả Dục (Việt Nam)

Lê Quang Định (Việt Nam)

Lê Quang Viện (Việt Nam)

Lê Quát (Việt Nam)

Lê Quý Đôn (Việt Nam)

Lê Quyền (Việt Nam)

Lê Tắc (Việt Nam)

Lê Thái Tổ (Việt Nam)

Lê Thái Tông (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

 1. An Bang phong thổ
  4
 2. Càn hải môn lữ thứ
  3
 3. Di Luân hải môn lữ thứ
  3
 4. Du hải môn lữ thứ
  2
 5. Đề Bạch Nha động
  4
 6. Đề Dục Thuý sơn
  2
 7. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01
  3
 8. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 02
  3
 9. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03
  3
 10. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 04
  3
 11. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05
  3
 12. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06
  3
 13. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07
  3
 14. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 08
  3
 15. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09
  4
 16. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 10
  3
 17. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11
  3
 18. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 12
  3
 19. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13
  3
 20. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 14
  3
 21. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 15
  3
 22. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16
  3
 23. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17
  5
 24. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 18
  3
 25. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19
  3
 26. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20
  3
 27. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21
  3
 28. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22
  3
 29. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23
  3
 30. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24
  3
 31. Đề Hoằng Hựu miếu thi
  4
 32. Đề Hồ Công động
  4
 33. Đề Long Hạm sơn
  3
 34. Đề Long Quang động
  3
 35. Đề phiến kỳ 01
  3
 36. Đề phiến kỳ 02
  3
 37. Đề phiến kỳ 03
  3
 38. Đề phiến kỳ 04
  5
 39. Đề phiến kỳ 05
  2
 40. Đề phiến kỳ 06
  3
 41. Đề phiến kỳ 07
  3
 42. Đề phiến kỳ 08
  2
 43. Đề phiến kỳ 09
  3
 44. Đề phiến kỳ 10
  2
 45. Điệu đồng khí
  3
 46. Đỉnh hồ
  3
 47. Đối khách dạ ẩm
  3
 48. Đông dạ chước tửu
  3
 49. Đông Ngạc châu
  4
 50. Đông tuần hiểu phát Cấm giang
  3
 51. Đông tuần quá An Lão
  4
 52. Đông tuần trú Đồng Cảng
  3
 53. Giáp hải môn lữ thứ
  2
 54. Hạ lại
  2
 55. Kinh Điệp sơn
  3
 56. Kinh Hưng Bang quan
  2
 57. Lộng nguyệt thi
  2
 58. Lương sàng
  3
 59. Lỵ Nhân nữ sĩ
  3
 60. Mặc
  3
 61. Nguyệt hạ tuý ẩm
  3
 62. Ngự chế đề Lục Vân động
  3
 63. Ngự chế kỳ khí thi
  3
 64. Ngự chế mai hoa thi
  5
 65. Ngự chế Thiên Nam động chủ đề
  4
 66. Ngự chế văn nhân thi
  2
 67. Nha tường nguyệt thi
  4
 68. Quá Bình Độ
  2
 69. Quá Hưng Đạo Vương từ
  3
 70. Quá Phù Tang độ
  3
 71. Quá Phù Thạch độ kỳ 2
  4
 72. Quang Khánh tự hạ trú chu
  3
 73. Quân minh thần lương
  6
 74. Tam canh nguyệt
  5
 75. Tang châu
  3
 76. Thần Phù hải môn lữ thứ
  3
 77. Tiểu chước
  3
 78. Tiểu yến quan kỹ
  3
 79. Trào nhân ẩm tửu
  3
 80. Trú An Lạc
  3
 81. Trú Cổ Quý sơn kỳ 2
  3
 82. Trú Long Nhãn
  3
 83. Trú Xương Giang
  5
 84. Tư Dung hải môn lữ thứ
  2
 85. Tự thuật
  4
 86. Vân Đồn cảng khẩu
  4
 87. Vấn Hằng Nga thi
  4
 88. Vũ tễ tiểu chước
  3
 89. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 1
  3
 90. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 2
  3
 91. Xước cảng trung thi
  3

Lê Thế Vinh (Việt Nam)

Lê Thị Ỷ Lan (Việt Nam)

Lê Thiếu Dĩnh (Việt Nam)

Lê Tô (Việt Nam)

Lê Trung Đình (Việt Nam)

Lê Tương Dực (Việt Nam)

Lê Võ (Việt Nam)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Công Quyền (Trung Quốc)

Liễu Hạnh công chúa (Việt Nam)

Liễu Hồn (Trung Quốc)

Liêu Hữu Phương (Trung Quốc)

Liễu Phú (Trung Quốc)

Liễu thị (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

 1. Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
  4
 2. Biệt xá đệ Tông Nhất
  5
 3. Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
  4
 4. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
  8
 5. Đăng Liễu Châu Nga Sơn
  6
 6. Đăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử
  9
 7. Điệp hậu
  4
 8. Điệp tiền
  4
 9. Giang tuyết
  29
 10. Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
  5
 11. Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt
  6
 12. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi
  8
 13. Khê cư
  9
 14. Liễu Châu Động Mân
  4
 15. Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
  7
 16. Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ
  4
 17. Linh Lăng tảo xuân
  9
 18. Lĩnh Nam giang hành
  5
 19. Mai vũ
  6
 20. Mịch La ngộ phong
  6
 21. Ngư ông
  11
 22. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống Bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 1
  2
 23. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
  3
 24. Tam tặng Lưu viên ngoại
  3
 25. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
  6
 26. Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn
  2
 27. Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký”
  4
 28. Trùng biệt Mộng Đắc
  7
 29. Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
  2
 30. Trùng tặng kỳ 1
  2
 31. Trùng tặng kỳ 2
  2
 32. Trường Sa dịch tiền nam lâu cảm cựu
  5
 33. Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
  2
 34. Vũ tình chí giang độ
  5

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Linh Nhất thiền sư (Trung Quốc)

Linh Triệt thiền sư (Trung Quốc)

Lord Byron (Anh)

Lục Du (Trung Quốc)

Lục Sướng (Trung Quốc)

Lư Ân (Trung Quốc)

Lư Đồng (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lư Nhữ Bật (Trung Quốc)

Lư Trừ (Trung Quốc)

Lư Tượng (Trung Quốc)

Lương Hoàng (Trung Quốc)

Lương Ngọc Quyến (Việt Nam)

Lương Như Hộc (Việt Nam)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lưu Đình Kỳ (Trung Quốc)

Lưu Giá (Trung Quốc)

Lưu Hư Bạch (Trung Quốc)

Lưu Ngôn Sử (Trung Quốc)

Lưu Phương Bình (Trung Quốc)

Lưu Tạo (Trung Quốc)

Lưu Thái Xuân (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thường (Việt Nam)

Lưu Tích Hư (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

 1. Ban trúc
  4
 2. Bình phiên khúc kỳ 2
  6
 3. Bình phiên khúc kỳ 3
  6
 4. Cảm hoài
  5
 5. Chính triêu lãm kính
  7
 6. Chu trung tống Lý thập bát
  6
 7. Dư Can lữ xá
  4
 8. Đàn cầm
  18
 9. Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ
  4
 10. Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại
  5
 11. Kinh Phiếu Mẫu mộ
  5
 12. Mục Lăng quan bắc phùng nhân quy Ngư Dương
  5
 13. Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự
  3
 14. Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân
  14
 15. Qua Châu đạo trung tống Lý đoan công nam độ hậu, quy Dương Châu đạo trung ký
  4
 16. Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường
  5
 17. Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư
  8
 18. Quá Trịnh sơn nhân sở cư
  11
 19. Tạp vịnh bát thủ thướng lễ bộ Lý thị lang - U cầm
  7
 20. Tặng Tần Hệ trưng quân
  3
 21. Tặng Vi thượng nhân
  4
 22. Tầm Nam Khê Thường sơn đạo nhân ẩn cư
  7
 23. Tầm Trương dật nhân sơn cư
  4
 24. Tân niên tác
  10
 25. Thất lý than trùng tống
  3
 26. Thù Lý Mục kiến ký
  8
 27. Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu
  8
 28. Tiễn biệt Vương thập nhất nam du
  11
 29. Tống Linh Triệt thượng nhân
  20
 30. Tống Linh Triệt thượng nhân hoàn Việt trung
  4
 31. Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh
  5
 32. Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp
  8
 33. Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam
  5
 34. Tống thượng nhân
  9
 35. Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu
  6
 36. Trường Sa quá Giả Nghị trạch
  7
 37. Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa
  6
 38. Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham
  6
 39. Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu
  4
 40. Vô đề
  5
 41. Vương Chiêu Quân ca
  3

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

 1. A Kiều oán
  17
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  34
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  4
 4. Biệt Tô Châu kỳ 1
  2
 5. Biệt Tô Châu kỳ 2
  5
 6. Bình Sái Châu kỳ 2
  2
 7. Dữ ca giả Hà Kham
  6
 8. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  4
 9. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  8
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  5
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  8
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)
  2
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  4
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  3
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  6
 16. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  8
 17. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  5
 18. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  7
 19. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 20. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  3
 21. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 22. Đạp ca hành kỳ 1
  5
 23. Đạp ca hành kỳ 2
  6
 24. Đạp ca hành kỳ 3
  7
 25. Đạp ca hành kỳ 4
  7
 26. Đáp hậu thiên
  5
 27. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  4
 28. Đáp tiền thiên
  5
 29. Đăng Thanh Huy lâu
  4
 30. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  5
 31. Đê thượng hành kỳ 1
  3
 32. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 33. Đê thượng hành kỳ 3
  4
 34. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  7
 35. Hán Thọ thành xuân vọng
  7
 36. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  10
 37. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  13
 38. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  7
 39. Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa
  2
 40. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  5
 41. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  5
 42. Hoài Âm hành kỳ 1
  3
 43. Hoài Âm hành kỳ 2
  3
 44. Hoài Âm hành kỳ 3
  2
 45. Hoài Âm hành kỳ 4
  4
 46. Hoài Âm hành kỳ 5
  2
 47. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  7
 48. Hột na khúc kỳ 1
  4
 49. Hột na khúc kỳ 2
  4
 50. Huyền Đô quán đào hoa
  17
 51. Kim Lăng hoài cổ
  2
 52. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  4
 53. Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch
  2
 54. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  36
 55. Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường
  2
 56. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  12
 57. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  4
 58. Kinh Môn đạo hoài cổ
  5
 59. Ký Lý tư không kỹ
  7
 60. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  5
 61. Lãng đào sa kỳ 1
  6
 62. Lãng đào sa kỳ 2
  5
 63. Lãng đào sa kỳ 3
  5
 64. Lãng đào sa kỳ 4
  5
 65. Lãng đào sa kỳ 5
  5
 66. Lãng đào sa kỳ 6
  5
 67. Lãng đào sa kỳ 7
  5
 68. Lãng đào sa kỳ 8
  5
 69. Lãng đào sa kỳ 9
  5
 70. Lậu thất minh
  8
 71. Lâu thượng
  4
 72. Tái du Huyền Đô quán
  15
 73. Tái tặng Lạc Thiên
  3
 74. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  4
 75. Tam các từ
  4
 76. Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm
  3
 77. Tán Ưng Chuỷ trà
  6
 78. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  4
 79. Thị đao hoàn ca
  9
 80. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  4
 81. Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
  3
 82. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  4
 83. Thu phong dẫn
  18
 84. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  5
 85. Thu từ kỳ 1
  6
 86. Thu từ kỳ 2
  5
 87. Thục tiên chủ miếu
  8
 88. Thuỷ văn thu phong
  3
 89. Thưởng mẫu đơn
  6
 90. Thường trà
  8
 91. Tiêu Tương thần kỳ 1
  7
 92. Tiêu Tương thần kỳ 2
  6
 93. Trú cư trì thượng đình độc ngâm
  2
 94. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  7
 95. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  7
 96. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  7
 97. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  7
 98. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  7
 99. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  8
 100. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  7
 101. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  7
 102. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  12
 103. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  7
 104. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  4
 105. Tuế dạ vịnh hoài
  8
 106. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  5
 107. Tuý đáp Lạc Thiên
  6
 108. Ức Giang Nam
  5
 109. Vọng Động Đình
  4
 110. Vọng Phu sơn
  9
 111. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  6

Lưu Yến (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

 1. Anh Vũ châu
  25
 2. Bá Lăng hành tống biệt
  6
 3. Ba nữ từ
  6
 4. Bạch lộ tư
  10
 5. Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
  4
 6. Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
  6
 7. Biệt Đông Lâm tự tăng
  6
 8. Biệt nội phó trưng kỳ 1
  8
 9. Biệt nội phó trưng kỳ 2
  9
 10. Biệt nội phó trưng kỳ 3
  7
 11. Bình lỗ tướng quân thê
  5
 12. Bồ tát man
  7
 13. Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3
  3
 14. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1
  7
 15. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
  5
 16. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
  5
 17. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
  15
 18. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5
  5
 19. Chiết hà hữu tặng
  3
 20. Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)
  4
 21. Cổ phong kỳ 47 (Đào hoa khai đông viên)
  2
 22. Cổ ý
  7
 23. Cung trung hành lạc kỳ 1
  6
 24. Cung trung hành lạc kỳ 2
  6
 25. Cung trung hành lạc kỳ 3
  4
 26. Cung trung hành lạc kỳ 4
  4
 27. Cung trung hành lạc kỳ 5
  6
 28. Cung trung hành lạc kỳ 6
  4
 29. Cung trung hành lạc kỳ 7
  5
 30. Cung trung hành lạc kỳ 8
  5
 31. Cửu nguyệt thập nhật tức sự
  4
 32. Cửu nhật Long sơn ẩm
  4
 33. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
  14
 34. Dạ há Chinh Lỗ đình
  3
 35. Dạ túc sơn tự
  13
 36. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Đề Bắc Tạ bi • 題北謝碑 • Hoàng Hạc lâu văn địch • 黃鶴樓聞笛
  26
 37. Dương bạn nhi
  4
 38. Đại tặng viễn
  4
 39. Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
  7
 40. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  22
 41. Đăng Tân Bình lâu
  6
 42. Đăng Thái Bạch phong
  3
 43. Đề Đông Khê công u cư
  12
 44. Đề Hứa Nghi Bình Am bích
  6
 45. Đề Uyển khê quán
  3
 46. Đỗ Lăng tuyệt cú
  13
 47. Độc toạ Kính Đình sơn
  21
 48. Đối tửu
  2
 49. Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
  4
 50. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
  6
 51. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  31
 52. Hạ nhật sơn trung
  5
 53. Hí tặng Đỗ Phủ
  10
 54. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  62
 55. Hoành giang từ kỳ 1
  10
 56. Hoành giang từ kỳ 2
  5
 57. Hoành giang từ kỳ 3
  6
 58. Hoành giang từ kỳ 4
  5
 59. Hoành giang từ kỳ 5
  9
 60. Hoành giang từ kỳ 6
  5
 61. Hồ biên thái liên phụ
  2
 62. Kết miệt tử
  9
 63. Khách trung tác
  19
 64. Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng, thử công thì bị triệu
  5
 65. Khốc Triều Khanh Hành
  6
 66. Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu
  2
 67. Khuê tình
  9
 68. Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
  6
 69. Kim Lăng kỳ 3
  7
 70. Kim Lăng thành tây lâu nguyệt hạ ngâm
  2
 71. Kim Lăng tử từ
  3
 72. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  19
 73. Kinh Hạ Bì Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng
  9
 74. Ký Hoài Nam hữu nhân
  2
 75. Ký Thôi thị ngự
  6
 76. Ký viễn
  24
 77. Lạc Dương mạch
  5
 78. Lạc nhật ức sơn trung
  2
 79. Lao Lao đình
  27
 80. Lâm lộ ca
  2
 81. Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác
  4
 82. Lục thuỷ khúc
  20
 83. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  17
 84. Mộc dục tử
  4
 85. Nam lưu Dạ Lang ký nội
  3
 86. Nga My sơn nguyệt
  16
 87. Nghĩ cổ kỳ 5
  12
 88. Ngọc giai oán
  23
 89. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  17
 90. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
  11
 91. Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
  7
 92. Oán tình
  30
 93. Ô dạ đề
  17
 94. Ô thê khúc
  11
 95. Quan liệp
  4
 96. Quan san nguyệt
  19
 97. Quân hành
  2
 98. Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
  11
 99. Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ
  2
 100. Sơn trung dữ u nhân đối chước
  9
 101. Sơn trung vấn đáp
  21
 102. Tái hạ khúc kỳ 1
  11
 103. Tái hạ khúc kỳ 2
  11
 104. Tái hạ khúc kỳ 3
  7
 105. Tái hạ khúc kỳ 4
  7
 106. Tái hạ khúc kỳ 5
  7
 107. Tái hạ khúc kỳ 6
  8
 108. Tái thượng khúc kỳ 1
  8
 109. Tái thượng khúc kỳ 2
  8
 110. Tặng Lô tư hộ
  4
 111. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 112. Tặng nội
  16