Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 08/06/2005 01:46 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:33 bởi Vanachi
Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747) tự Bá Cao 伯高, người Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô. Năm Khai Nguyên làm quan đến Thường thục uý, về sau thăng đến Kim ngô trưởng sử, người đời thường gọi là Trương trưởng sử.

Ông là một nhà thư pháp, chuyên lối chữ thảo, người đời xưng là Thảo thánh. Ông cùng Hạ Tri Chương, Trương Nhược Hư và Bão Dung được người đương thời gọi là Ngô trung tứ sĩ. Trương Húc đặc biệt nổi tiếng với lối cuồng thảo, cùng với Hoài Tố 懷素 cùng thời được người đời xưng tụng là “Cuồng thảo nhị tuyệt”, hay “Điên Trương tu‎ý Tố”. Tương truyền, ông đã lấy cảm hứng từ những màn múa kiếm của Công Tôn đại nương rồi đưa vào phong cách viết đặc biệt của mình.