Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (84 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Adele - Adele Laurie Blue Adkins

15.00
1988-?, Anh
1 bài thơ, 781 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2023 20:22

Albert Hammond - Albert Louis Hammond

1944-?, Anh
7 bài thơ, 727 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 22:46

Alexander Pope

15.00
1688-1744, Anh
1 bài thơ, 6706 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/07/2012 08:34

Alfred Edward Housman

33.67
1859-1936, Anh
66 bài thơ, 8947 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:32

Alfred Tennyson (Alfred Lord Tennyson)

1809-1892, Anh
5 bài thơ, 2983 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 07:53

Andrew Marvell

25.00
1621-1678, Anh
1 bài thơ, 2667 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 15:58

Andrew Motion

1952-?, Anh
1 bài thơ, 1260 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:37

Barry Mason - John Barry Mason

1935-2021, Anh
5 bài thơ, 1 bài dịch, 547 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 00:56

Bee Gees

?-?, Anh
8 bài thơ, 960 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2023 19:39

Ben Jonson

23.00
1572-1637, Anh
9 bài thơ, 3573 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 08:08

Trang trong tổng số 9 trang (84 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối