Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (63 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alexander Pope

15.00
1688-1744, Anh
1 bài thơ, 5298 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/07/2012 08:34

Alfred Edward Housman

23.00
1859-1936, Anh
66 bài thơ, 6934 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:32

Alfred Tennyson (Alfred Lord Tennyson)

1809-1892, Anh
5 bài thơ, 1480 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 07:53

Andrew Marvell

25.00
1621-1678, Anh
1 bài thơ, 1847 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 15:58

Andrew Motion

1952-?, Anh
1 bài thơ, 704 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:37

Ben Jonson

1572-1637, Anh
1 bài thơ, 2514 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 08:08

Charles Kingsley

1819-1875, Anh
2 bài thơ, 804 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 08:44

Charlotte Mew

1869-1928, Anh
2 bài thơ, 2679 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 08:09

Christina Rossetti

44.25
1830-1894, Anh
32 bài thơ, 5056 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:45

Christopher Marlowe

1564-1593, Anh
1 bài thơ, 2544 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2009 08:06

Trang trong tổng số 7 trang (63 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối