Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (56 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alexander Pope

1688-1744, Anh
1 bài thơ, 3676 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/07/2012 08:34

Alfred Edward Housman

11.00
1859-1936, Anh
66 bài thơ, 5322 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:32

Alfred Tennyson (Alfred Lord Tennyson)

1809-1892, Anh
5 bài thơ, 337 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 07:53

Andrew Marvell

1621-1678, Anh
1 bài thơ, 1048 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 15:58

Andrew Motion

1952-?, Anh
1 bài thơ, 121 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:37

Ben Jonson

1572-1637, Anh
1 bài thơ, 1925 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 08:08

Charles Kingsley

1819-1875, Anh
1 bài thơ, 169 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 08:44

Charlotte Mary Mew

1869-1928, Anh
2 bài thơ, 1988 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 08:09

Christina Georgina Rossetti

13.00
1830-1894, Anh
14 bài thơ, 3220 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:45

Christopher Marlowe

1564-1593, Anh
1 bài thơ, 1745 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2009 08:06

Trang trong tổng số 6 trang (56 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối