Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

John Donne

1572-1631, Anh
5 bài thơ, 4736 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:16

John Keats

1795-1821, Anh
56 bài thơ, 8466 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 14:34

John Milton

15.00
1608-1674, Anh
1 bài thơ, 1249 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 17:26

John Suckling

1609-1642, Anh
1 bài thơ, 1323 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2008 03:28

Joseph Kipling

15.00
1865-1936, Anh
11 bài thơ, 5851 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 14:35

Khuyết danh Anh

?-?, Anh
7 bài thơ, 2231 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2007 17:45

Lord Byron - George Gordon Byron

45.00
1788-1824, Anh
87 bài thơ, 21317 lượt xem, 13 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 15/03/2007 16:20

Margaret Cole

1893-1980, Anh
1 bài thơ, 635 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2019 09:06

Percy Bysshe Shelley

25.00
1792-1822, Anh
25 bài thơ, 6925 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2007 07:00

Philip Sidney

1554-1586, Anh
1 bài thơ, 880 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/10/2018 16:37

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối