Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
5 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Seamus Heaney (3 bài)
- Dusty Springfield (1 bài)
- Daniel Boone (1 bài)
- Albert Hammond (4 bài)
- Mick Jones (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (5 bài)
Tạo ngày 25/03/2023 00:56 bởi Admin
John Barry Mason (12/7/1935 - 16/4/2021) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Ông là một trong những người viết lời nhạc hàng đầu trong thập niên 1960, trong đó có những bài viết cùng với Les Reed.

 

Thơ dịch tác giả khác