Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Helen Lydia Mirren - Хелен Лидия Миррен (Хелен Лидия Миронофф, Elena Lidia Mironov)

1945-?, Anh
1 bài thơ, 679 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/01/2016 11:28

Henry Scott Holland

15.00
1847-1918, Anh
1 bài thơ, 135 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2019 11:21

Isaac Watts

1674-1748, Anh
1 bài thơ, 204 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2019 21:35

James Joyce

1882-1941, Anh
8 bài thơ, 2290 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2007 14:24

Jane Taylor

1793-1824, Anh
4 bài thơ, 1408 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/05/2009 03:06

John Clare

1793-1864, Anh
2 bài thơ, 1242 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 21:46

John Donne

1572-1631, Anh
5 bài thơ, 2959 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2007 17:16

John Keats

1795-1821, Anh
56 bài thơ, 5548 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:34

John Milton

1608-1674, Anh
1 bài thơ, 371 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 17:26

John Suckling

1609-1642, Anh
1 bài thơ, 880 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 03:28

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối