11.00
Nước: Anh
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- John Donne (5 bài)
- William Shakespeare (138 bài)
- Christopher Marlowe (1 bài)
- Samuel Daniel (1 bài)
- Philip Sidney (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 19/11/2008 08:08 bởi hongha83
Ben Jonson (1572-1637) là nhà viết kịch, nhà thơ lãng mạn và nhà phê bình văn học người Anh dưới thời vua Giêm. Ông thường được xem là nhà viết kịch quan trọng thứ hai của nước Anh, sau William Shakespeare, trong thời gian trị vì của vua James Đệ Nhất (James I). Tác phẩm: Every man in his humour (hài kịch, 1598), Volpone (hài kịch, 1606), The alchemist (hài kịch, 1610), và Bartholomew fair (hài kịch, 1614).