23.00
Nước: Anh
9 bài thơ
Tạo ngày 20/11/2008 08:08 bởi hongha83
Ben Jonson (11/6/1572 - 6/8/1637) là nhà viết kịch, nhà thơ lãng mạn và nhà phê bình văn học người Anh dưới thời vua Giêm. Ông thường được xem là nhà viết kịch quan trọng thứ hai của nước Anh, sau William Shakespeare, trong thời gian trị vì của vua James Đệ Nhất (James I). Tác phẩm: Every man in his humour (hài kịch, 1598), Volpone (hài kịch, 1606), The alchemist (hài kịch, 1610), và Bartholomew fair (hài kịch, 1614).