Em chưa thấy hoa loa kèn nở rực
Trước khi bàn tay thô lỗ chạm vào?
Em đánh dấu nhưng tuyết đã đổ ào
Trước khi đất dập vùi lên thân nó?
Em cảm nhận lông hải ly không hở,
Hay thiên nga gục ngã đã bao lần?
Hoặc ngửi mùi hương của nụ tầm xuân,
Hay cam tùng đang trong cơn lửa cháy?
Hoặc nếm túi của con ong nào ấy?
Ôi trắng tinh, mềm mại, quá ngọt ngào!