Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Minh Sơn Lê
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 09/06/2020 05:09
Số lần thông tin được xem: 2518
Số bài đã gửi: 574

Những bài thơ mới của Minh Sơn Lê

 1. Chân dung một tình yêu Hôm nay 04:59
 2. Nợ tình nhân Hôm nay 04:52
 3. Ru nắng chiều phai Hôm kia 18:25
 4. Niềm quên nỗi nhớ Hôm kia 18:20
 5. Thức Hôm kia 08:57
 6. Mùa xuân chết trên thành phố hoa 23/10/2020 19:17
 7. Có những dòng thơ nước mắt pha 23/10/2020 19:01
 8. Tơ chiều 21/10/2020 19:32
 9. Ngộ 21/10/2020 19:21
 10. Hưng phế phế hưng 21/10/2020 19:19
 11. Quê hương ơi... đâu rồi? 21/10/2020 06:05
 12. Vàng rơi nhánh thu 19/10/2020 19:37
 13. Nhặt lấy yêu thương 19/10/2020 19:35
 14. Trong ni ngoài tê 19/10/2020 05:41
 15. Như buổi chợ tan 19/10/2020 05:35
 16. Biển và sóng 18/10/2020 18:49
 17. Cảm Đồ Bàn thương nước Việt 18/10/2020 18:15
 18. Tiếng nước tôi 18/10/2020 05:32
 19. Lũ quê hương lũ trong lòng 16/10/2020 18:29
 20. Đi nhặt quê hương 15/10/2020 19:28

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia