Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Minh Sơn Lê
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 09/06/2020 05:09
Số lần thông tin được xem: 7334
Số bài đã gửi: 1372

Những bài thơ mới của Minh Sơn Lê

 1. Thôi thì thì thôi Hôm qua 20:08
 2. Chiều thì thầm Hôm qua 16:25
 3. Hạ trắng tình hồng 15/05/2021 19:17
 4. Sắc hoa màu nhớ 15/05/2021 19:09
 5. Vì em là “Đàn Bà” 14/05/2021 18:36
 6. Bông súng hương đồng 14/05/2021 18:35
 7. Mai về phố hạ 12/05/2021 05:59
 8. Chỉ còn biển và em 10/05/2021 18:17
 9. Niềm đau của Mẹ 10/05/2021 05:23
 10. Thương mưa Sài Gòn 09/05/2021 19:28
 11. Thương chiều mưa Hà Nội 09/05/2021 19:26
 12. Chiều thương 08/05/2021 17:55
 13. Ngồi nghe nhớ rơi trên thềm nắng 07/05/2021 20:07
 14. Hẹn 07/05/2021 20:05
 15. Bao giờ cho quên 06/05/2021 20:05
 16. Bãi biển đời người 06/05/2021 20:00
 17. Tình và đất 05/05/2021 20:35
 18. Phan Thiết 05/05/2021 20:28
 19. Chiều pha màu nhớ 04/05/2021 20:16
 20. Bây giờ tháng mấy? 04/05/2021 20:08

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia