25.00
Nước: Pháp
23 bài thơ
Tạo ngày 11/09/2022 14:18 bởi hongha83
Charles Aznavour (22/5/1924 - 1/10/2018) là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà hoạt động cộng đồng và nhà ngoại giao người Pháp gốc Armenia. Ngoài việc là một trong những ca sĩ nổi tiếng và lâu đời nhất của Pháp, ông còn là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Charles Aznavour đã xuất hiện trong hơn 60 bộ phim, sáng tác khoảng 1.000 bài hát, trong đó ít nhất 150 bài bằng tiếng Anh, 100 bài bằng tiếng Ý, 70 bài bằng tiếng Tây Ban Nha và 50 bài bằng tiếng Đức.