Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
9 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2014 16:51 bởi Vanachi
Anatole France (1844-1924) là nhà văn, nhà thơ Pháp, sinh ở Paris, mất tại Tours, Pháp, giải Nobel văn học năm 1921, thành viên Viện Hàn lâm Pháp. Ở Việt Nam, Anatole France được biết đến nhiều qua cuốn "Sách của bạn tôi" (Livre de mon ami) đã được dịch ra tiếng Việt.