13.00
Nước: Pháp
11 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2014 16:51 bởi Vanachi
Anatole France (tên khai sinh François-Anatole Thibault, 1844-1924) là nhà văn, nhà thơ Pháp, sinh ở Paris, mất tại Tours, Pháp, giải Nobel văn học năm 1921, thành viên Viện Hàn lâm Pháp. Ở Việt Nam, Anatole France được biết đến nhiều qua cuốn Sách của bạn tôi (Livre de mon ami) đã được dịch ra tiếng Việt.