54.20
Nước: Anh
110 bài thơ
11 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Christopher Marlowe (1 bài)
- Samuel Daniel (1 bài)
- John Donne (5 bài)
- Ben Jonson (1 bài)
- Philip Sidney (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (77 bài)
- Ngọc Châu (26 bài)
- Hoàng Nguyên Chương (4 bài)
- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
- Minh Sơn Lê (2 bài)
Tạo ngày 05/02/2007 06:49 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 12:35 bởi Vanachi
William Shakespeare (1564-1616), nhà thơ, soạn kịch người Anh. Ông được coi là nhà viết kịch bằng tiếng Anh vĩ đại nhất. Tác phẩm của ông gồm 38 vở kịch, 154 bài thơ sonnet, và một số bài thơ khác.

 

Sonnet

 1. Sonnet 001 • Sonnet 001
  4
 2. Sonnet 002 • Sonnet 002
  3
 3. Sonnet 003 • Sonnet 003
  1
 4. Sonnet 005 • Sonnet 005
  1
 5. Sonnet 007 • Sonnet 007
  2
 6. Sonnet 008 • Sonnet 008
  2
 7. Sonnet 009 • Sonnet 009
  2
 8. Sonnet 010 • Sonnet 010
  1
 9. Sonnet 011 • Sonnet 011
  1
 10. Sonnet 012 • Sonnet 012
  2
 11. Sonnet 013 • Sonnet 013
  1
 12. Sonnet 014 • Sonnet 014
  2
 13. Sonnet 015 • Sonnet 015
  1
 14. Sonnet 016 • Sonnet 016
  1
 15. Sonnet 017 • Sonnet 017
  1
 16. Sonnet 018 • Sonnet 018
  6
 17. Sonnet 019 • Sonnet 019
  1
 18. Sonnet 021 • Sonnet 021
  2
 19. Sonnet 023 • Sonnet 023
  2
 20. Sonnet 025 • Sonnet 025
  2
 21. Sonnet 026 • Sonnet 026
  2
 22. Sonnet 027 • Sonnet 027
  2
 23. Sonnet 028 • Sonnet 028
  1
 24. Sonnet 029 • Sonnet 029
  7
 25. Sonnet 030 • Sonnet 030
  2
 26. Sonnet 031 • Sonnet 031
  1
 27. Sonnet 032 • Sonnet 032
  1
 28. Sonnet 033 • Sonnet 033
  1
 29. Sonnet 035 • Sonnet 035
  1
 30. Sonnet 038 • Sonnet 038
  1
 31. Sonnet 043 • Sonnet 043
  2
 32. Sonnet 044 • Sonnet 044
  1
 33. Sonnet 046 • Sonnet 046
  4
 34. Sonnet 047 • Sonnet 047
  3
 35. Sonnet 048 • Sonnet 048
  6
 36. Sonnet 050 • Sonnet 050
  1
 37. Sonnet 052 • Sonnet 052
  1
 38. Sonnet 055 • Sonnet 055
  2
 39. Sonnet 056 • Sonnet 056
  3
 40. Sonnet 059 • Sonnet 059
  1
 41. Sonnet 060 • Sonnet 060
  3
 42. Sonnet 061 • Sonnet 061
  1
 43. Sonnet 064 • Sonnet 064
  1
 44. Sonnet 065 • Sonnet 065
  3
 45. Sonnet 066 • Sonnet 066
  2
 46. Sonnet 070 • Sonnet 070
  2
 47. Sonnet 071 • Sonnet 071
  4
 48. Sonnet 072 • Sonnet 072
  2
 49. Sonnet 073 • Sonnet 073
  6
 50. Sonnet 074 • Sonnet 074
  4
 51. Sonnet 075 • Sonnet 075
  3
 52. Sonnet 076 • Sonnet 076
  1
 53. Sonnet 077 • Sonnet 077
  1
 54. Sonnet 083 • Sonnet 083
  1
 55. Sonnet 085 • Sonnet 085
  1
 56. Sonnet 087 • Sonnet 087
  3
 57. Sonnet 091 • Sonnet 091
  2
 58. Sonnet 092 • Sonnet 092
  2
 59. Sonnet 093 • Sonnet 093
  5
 60. Sonnet 094 • Sonnet 094
  1
 61. Sonnet 095 • Sonnet 095
  1
 62. Sonnet 097 • Sonnet 097
  3
 63. Sonnet 098 • Sonnet 098
  2
 64. Sonnet 100 • Sonnet 100
  2
 65. Sonnet 101 • Sonnet 101
  1
 66. Sonnet 102 • Sonnet 102
  3
 67. Sonnet 103 • Sonnet 103
  2
 68. Sonnet 104 • Sonnet 104
  3
 69. Sonnet 105 • Sonnet 105
  1
 70. Sonnet 106 • Sonnet 106
  2
 71. Sonnet 107 • Sonnet 107
  1
 72. Sonnet 108 • Sonnet 108
  1
 73. Sonnet 109 • Sonnet 109
  3
 74. Sonnet 111 • Sonnet 111
  1
 75. Sonnet 115 • Sonnet 115
  1
 76. Sonnet 116 • Sonnet 116
  2
 77. Sonnet 121 • Sonnet 121
  1
 78. Sonnet 122 • Sonnet 122
  2
 79. Sonnet 127 • Sonnet 127
  1
 80. Sonnet 128 • Sonnet 128
  3
 81. Sonnet 129 • Sonnet 129
  1
 82. Sonnet 130 • Sonnet 130
  5
 83. Sonnet 131 • Sonnet 131
  3
 84. Sonnet 132 • Sonnet 132
  2
 85. Sonnet 133 • Sonnet 133
  2
 86. Sonnet 134 • Sonnet 134
  1
 87. Sonnet 135 • Sonnet 135
  2
 88. Sonnet 136 • Sonnet 136
  2
 89. Sonnet 137 • Sonnet 137
  1
 90. Sonnet 138 • Sonnet 138
  2
 91. Sonnet 139 • Sonnet 139
  1
 92. Sonnet 140 • Sonnet 140
  2
 93. Sonnet 141 • Sonnet 141
  3
 94. Sonnet 142 • Sonnet 142
  2
 95. Sonnet 143 • Sonnet 143
  2
 96. Sonnet 144 • Sonnet 144
  2
 97. Sonnet 145 • Sonnet 145
  1
 98. Sonnet 147 • Sonnet 147
  2
 99. Sonnet 148 • Sonnet 148
  2
 100. Sonnet 149 • Sonnet 149
  2
 101. Sonnet 150 • Sonnet 150
  1
 102. Sonnet 152 • Sonnet 152
  2
 103. Sonnet 153 • Sonnet 153
  2
 104. Sonnet 154 • Sonnet 154
  4