Dung nhan đàn bà thiên nhiên ban tặng,
Là, chủ nhân của khao khát đam mê;
Anh không quen, đàn bà thích vỗ về
Cứ thay đổi, theo thời trang quá đáng:
Liếc nhẹ thôi, cũng rực đôi mắt sáng,
Đủ mạ vàng đối tượng mắt nhìn vào;
Làm đàn ông rối loạn cả sắc màu,
Mắt đàn ông bị đàn bà đánh cắp.
Bởi em là đàn bà anh mới gặp;
Cho anh thấy đất trời bỗng cuồng quay,
Và hồn anh đã bị đánh bại ngay,
Hồn nhiên thôi chứ không nhằm mục đích.
Vì em là đàn bà anh yêu thích,
Tình đôi ta là kho báu của chung.