Thôi đừng để mùa đông làm rách nát
Trong mùa hè, hãy ủ ấp cho em:
Giữ ngọt ngào; nơi quý giá trong em
Kho tàng nhan sắc, sẽ thành tự hoại.
Hãy dùng đi chớ cho vay nặng lãi,
Hạnh phúc nào kẻ muốn trả nợ vay;
Bản thân em rồi sinh sản cho ai,
Hạnh phúc gấp mười lần, hay mười một;
Em sướng gấp mười lần trong nghệ thuật,
Nếu mười lần em tái tạo nhiều khi:
Chẳng chết đâu nếu em sẽ ra đi,
Để em được sống trong thời hậu thế?
Ngoan nhé, vì nghệ thuật em đẹp đẽ
Bắt tử thần làm sâu bọ dưới chân.