Đôi môi ấy hãy mang đi,
Nghĩa là xin hãy chia ly ngọt ngào;
Và đôi mắt ấy, vẫy chào,
Ánh lên thương tiếc nghẹn ngào từ đây:
Anh xin gửi nụ hôn này,
Hôn em lần nữa phút giây nuông chiều,
Để rồi phong kín tình yêu,
Từ đây niêm lại tình yêu hảo huyền.