Em về đâu đó, hỡi tình nhân?
Ở lại để nghe! tình hiện thân
Cất cao tiếng hát trầm và bổng;
Đừng rời xa nữa, nhé tình nhân,
Gặp gỡ yêu nhau kết hành trình—
Mọi nhà thông thái đều tường minh.

Tình yêu là gì? sau chưa biết;
Hiện tại bên nhau hãy cười tình;
Điều gì sẽ đến thì chưa hiểu:
Chớ giữ làm chi dối gian nhiều, -
Hôn anh, vị ngọt hai mươi tuổi,
Tuổi trẻ đời cho chẳng bao nhiêu.