Chúng mình hai vẫn là hai,
Dù tình yêu chẳng phân hai chúng mình:
Anh còn đây những dấu in,
Không em, anh phải chịu mình lẻ loi.
Yêu nhau, trân trọng nhau thôi,
Dẫu trong cuộc sống chia đôi mỗi người,
Tình yêu không dễ đổi dời,
Mà tình đánh cắp chút thôi ngọt ngào.
Anh không cần biết em đâu,
Em đừng mắc cở càu nhàu tội anh,
Cũng đừng tôn kính chân thành,
Trừ khi em hứa trọn dành cho anh:
Yêu em, anh vẫn là anh,
Một lời phúc báo, chỉ dành riêng em.