34.00
104 bài thơ
Tạo ngày 20/03/2007 14:15 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/03/2007 14:18 bởi Vanachi
Lời giới thiệu

1
Cho đến nay, nói chung bạn đọc Việt Nam mới chỉ được làm quen với tác phẩm của Sêcxpia qua bản dịch văn xuôi một số vở kịch nổi tiếng của ông. Như ta biết, trong di sản văn học đồ sộ Sêcxpia để lại, ngoài gần bốn mươi vở kịch gồm đủ các thể loại - bi kịch, hài kịch, kịch lịch sử, kịch thần thoại, - cũng được viết bằng thơ, - còn có một bộ phận khác không kém phần quan trọng, đó là mảng thơ trữ tình của ông, gồm các trường ca và các tập riêng, như Vênus và Ađônis, Lucrece bị bắt cóc, Người hành hương nhiệt thành, Lời than của một người đang yêu. Chim phượng và rùa, vân vân, và đặc biệt là 154 bài Xônê của ông.

Lần đầu giới thiệu tập Thơ Xônê chọn lọc của Sêcxpia với công chúng rộng rãi, tôi xin phép được dừng lại bàn kĩ một vài khía cạnh của tác phẩm mà chúng tôi hi …

 

 1. Sonnet 001 • Sonnet 001
  4
 2. Sonnet 002 • Sonnet 002
  3
 3. Sonnet 003 • Sonnet 003
  1
 4. Sonnet 005 • Sonnet 005
  1
 5. Sonnet 007 • Sonnet 007
  2
 6. Sonnet 008 • Sonnet 008
  1
 7. Sonnet 009 • Sonnet 009
  2
 8. Sonnet 010 • Sonnet 010
  1
 9. Sonnet 011 • Sonnet 011
  1
 10. Sonnet 012 • Sonnet 012
  2
 11. Sonnet 013 • Sonnet 013
  1
 12. Sonnet 014 • Sonnet 014
  2
 13. Sonnet 015 • Sonnet 015
  1
 14. Sonnet 016 • Sonnet 016
  1
 15. Sonnet 017 • Sonnet 017
  1
 16. Sonnet 018 • Sonnet 018
  6
 17. Sonnet 019 • Sonnet 019
  1
 18. Sonnet 021 • Sonnet 021
  2
 19. Sonnet 023 • Sonnet 023
  2
 20. Sonnet 025 • Sonnet 025
  2
 21. Sonnet 026 • Sonnet 026
  2
 22. Sonnet 027 • Sonnet 027
  2
 23. Sonnet 028 • Sonnet 028
  1
 24. Sonnet 029 • Sonnet 029
  7
 25. Sonnet 030 • Sonnet 030
  2
 26. Sonnet 031 • Sonnet 031
  1
 27. Sonnet 032 • Sonnet 032
  1
 28. Sonnet 033 • Sonnet 033
  1
 29. Sonnet 035 • Sonnet 035
  1
 30. Sonnet 038 • Sonnet 038
  1
 31. Sonnet 043 • Sonnet 043
  2
 32. Sonnet 044 • Sonnet 044
  1
 33. Sonnet 046 • Sonnet 046
  4
 34. Sonnet 047 • Sonnet 047
  3
 35. Sonnet 048 • Sonnet 048
  6
 36. Sonnet 050 • Sonnet 050
  1
 37. Sonnet 052 • Sonnet 052
  1
 38. Sonnet 055 • Sonnet 055
  2
 39. Sonnet 056 • Sonnet 056
  3
 40. Sonnet 059 • Sonnet 059
  1
 41. Sonnet 060 • Sonnet 060
  3
 42. Sonnet 061 • Sonnet 061
  1
 43. Sonnet 064 • Sonnet 064
  1
 44. Sonnet 065 • Sonnet 065
  3
 45. Sonnet 066 • Sonnet 066
  2
 46. Sonnet 070 • Sonnet 070
  2
 47. Sonnet 071 • Sonnet 071
  4
 48. Sonnet 072 • Sonnet 072
  2
 49. Sonnet 073 • Sonnet 073
  6
 50. Sonnet 074 • Sonnet 074
  4
 51. Sonnet 075 • Sonnet 075
  3
 52. Sonnet 076 • Sonnet 076
  1
 53. Sonnet 077 • Sonnet 077
  1
 54. Sonnet 083 • Sonnet 083
  1
 55. Sonnet 085 • Sonnet 085
  1
 56. Sonnet 087 • Sonnet 087
  3
 57. Sonnet 091 • Sonnet 091
  2
 58. Sonnet 092 • Sonnet 092
  2
 59. Sonnet 093 • Sonnet 093
  5
 60. Sonnet 094 • Sonnet 094
  1
 61. Sonnet 095 • Sonnet 095
  1
 62. Sonnet 097 • Sonnet 097
  3
 63. Sonnet 098 • Sonnet 098
  2
 64. Sonnet 100 • Sonnet 100
  2
 65. Sonnet 101 • Sonnet 101
  1
 66. Sonnet 102 • Sonnet 102
  3
 67. Sonnet 103 • Sonnet 103
  2
 68. Sonnet 104 • Sonnet 104
  3
 69. Sonnet 105 • Sonnet 105
  1
 70. Sonnet 106 • Sonnet 106
  2
 71. Sonnet 107 • Sonnet 107
  1
 72. Sonnet 108 • Sonnet 108
  1
 73. Sonnet 109 • Sonnet 109
  3
 74. Sonnet 111 • Sonnet 111
  1
 75. Sonnet 115 • Sonnet 115
  1
 76. Sonnet 116 • Sonnet 116
  2
 77. Sonnet 121 • Sonnet 121
  1
 78. Sonnet 122 • Sonnet 122
  2
 79. Sonnet 127 • Sonnet 127
  1
 80. Sonnet 128 • Sonnet 128
  3
 81. Sonnet 129 • Sonnet 129
  1
 82. Sonnet 130 • Sonnet 130
  5
 83. Sonnet 131 • Sonnet 131
  3
 84. Sonnet 132 • Sonnet 132
  2
 85. Sonnet 133 • Sonnet 133
  2
 86. Sonnet 134 • Sonnet 134
  1
 87. Sonnet 135 • Sonnet 135
  2
 88. Sonnet 136 • Sonnet 136
  2
 89. Sonnet 137 • Sonnet 137
  1
 90. Sonnet 138 • Sonnet 138
  2
 91. Sonnet 139 • Sonnet 139
  1
 92. Sonnet 140 • Sonnet 140
  2
 93. Sonnet 141 • Sonnet 141
  3
 94. Sonnet 142 • Sonnet 142
  2
 95. Sonnet 143 • Sonnet 143
  2
 96. Sonnet 144 • Sonnet 144
  2
 97. Sonnet 145 • Sonnet 145
  1
 98. Sonnet 147 • Sonnet 147
  2
 99. Sonnet 148 • Sonnet 148
  2
 100. Sonnet 149 • Sonnet 149
  2
 101. Sonnet 150 • Sonnet 150
  1
 102. Sonnet 152 • Sonnet 152
  2
 103. Sonnet 153 • Sonnet 153
  2
 104. Sonnet 154 • Sonnet 154
  4