Nô lệ của em, nên anh chăm sóc
Trong những giờ, theo mong muốn của em?
Anh không có thời gian nào phù phiếm;
Chẳng việc chi, khi em có yêu cầu.
Không kêu ca thế giới này đoản hậu,
Anh, thuận theo, canh giờ giấc cho em,
Đừng nghĩ cho sự vắng mặt là nem,
Khi em trả kẻ hầu câu từ giã;
Không dám đặt điều ghen tuông chi cả
Em ở đâu, hoặc giả việc của em,
Nô lệ buồn, ở lại vô ích thêm
Hãy, ở đó, sao cho em hạnh phúc.
Kẻ ngốc là tình yêu, lòng em thúc,
Dẫu em làm gì, người ấy chẳng xấu đâu.