Như một người cha rã rời sung sướng
Nhin đứa con xao động tuổi xuân thì,
Nên anh, để người yêu trả nhu mì,
Cho em về với bản năng xác thực;
Dù sinh ra, có giàu, khôn, đẹp thật,
Bất kỳ một, hay tất cả, hoặc thêm,
Xin hưởng trọn của em, hãy ngồi lên,
Cho tình yêu của anh sâu vào cửa ấy:
Không kém cỏi, nên anh không ái ngại,
Bóng tối này làm chất liệu cho đêm
Anh trong em say đắm dạt dào thêm,
Bởi một phần em thăng hoa cuộc sống.
Hãy nhìn xem, anh đưa em vào mộng:
Ước nguyện này; hạnh phúc mười lần hơn!