Hãy lấy hết đi, tình yêu này;
Rồi em được gì hơn trước đây?
Không có tình yêu, anh, đích thực;
Anh thuộc về em, trước khi này.
Nếu em, không nhận tình yêu anh,
Anh đâu trách cứ em, sao đành;
Chỉ trách, rằng em đang tự dối
Cố chịu để mà chối từ anh.
Thứ cho em, kẻ cắp dịu dàng,
Lấy hết của anh sự nghèo nàn;