14/08/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 036 (Chúng mình hai vẫn là hai)
Sonnet 036 (Let me confess that we two must be twain)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/08/2021 11:05

 

Nguyên tác

Let me confess that we two must be twain,
Although our undivided loves are one:
So shall those blots that do with me remain,
Without thy help, by me be borne alone.
In our two loves there is but one respect,
Though in our lives a separable spite,
Which though it alter not love’s sole effect,
Yet doth it steal sweet hours from love’s delight.
I may not evermore acknowledge thee,
Lest my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with public kindness honour me,
Unless thou take that honour from thy name:
But do not so, I love thee in such sort,
As thou being mine, mine is thy good report.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chúng mình hai vẫn là hai,
Dù tình yêu chẳng phân hai chúng mình:
Anh còn đây những dấu in,
Không em, anh phải chịu mình lẻ loi.
Yêu nhau, trân trọng nhau thôi,
Dẫu trong cuộc sống chia đôi mỗi người,
Tình yêu không dễ đổi dời,
Mà tình đánh cắp chút thôi ngọt ngào.
Anh không cần biết em đâu,
Em đừng mắc cở càu nhàu tội anh,
Cũng đừng tôn kính chân thành,
Trừ khi em hứa trọn dành cho anh:
Yêu em, anh vẫn là anh,
Một lời phúc báo, chỉ dành riêng em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 036 (Chúng mình hai vẫn là hai)