“Doubt thou the stars are fire...”

Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be aliar;
But never doubt I love.


Bài thơ này trích trong tác phẩm kịch Hamlet. Đây là lời thư của hoàng tử Hamlet gởi cho quận chúa Ophelia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Em có thể nghi những ngôi sao là lửa
Mặt trời kia có thể đổi xoay chiều
Cả sự thật có thể thành giả dối
Nhưng đừng nghi tấm lòng của anh yêu.

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em nghi ánh lửa là sao trời,
Mặt nhật luôn luôn có chuyển dời.
Sự thật trở thành điều giả dối,
Tình yêu anh chớ nghi xa rời.

Em nghi lửa tận sao trời,
Mặt trời có thể đổi dời chiều xoay.
Chân thành, thành giả dối ngay,
Nhưng đừng có nghĩ anh thay đổi lòng.

45.00
Trả lời