Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Christopher Marlowe

1564-1593, Anh
1 bài thơ, 2786 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2009 08:06

Dante Gabriel Rossetti

1828-1882, Anh
1 bài thơ, 2047 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 19:11

David Herbert Lawrence

15.00
1885-1930, Anh
3 bài thơ, 2518 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 21:23

Doris Lessing - Doris May Tayler

24.00
1919-2013, Anh
1 bài thơ, 1590 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 18:16

Dylan Marlais Thomas

1914-1953, Anh
1 bài thơ, 810 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 20:55

Edmund Spenser

1552-1599, Anh
15 bài thơ, 2158 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2015 15:49

Elizabeth Barrett Browning

1806-1861, Anh
18 bài thơ, 5980 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:43

Engelbert Humperdinck - Arnold George Dorsey

1936-?, Anh
3 bài thơ, 152 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2022 19:10

Francis William Bourdillon

1852-1921, Anh
1 bài thơ, 2319 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 28/04/2007 15:57

George Herbert

1593-1633, Anh
1 bài thơ, 835 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2018 20:24

Trang trong tổng số 7 trang (66 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối