Tạo ngày 30/06/2005 22:37 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/12/2006 07:45 bởi Vanachi
Giả Đảo 賈島 (779-843) tên chữ là Lãng Tiên 浪先 (còn viết là 閬先), người Phạm Dương 范陽 (nay thuộc ngoại ô Bắc Kinh 北京, Trung Quốc).