題李凝幽居

閑居少鄰並,
草徑入荒園。
鳥宿池邊樹,
僧敲月下門。
過橋分野色,
移石動雲根。
暫去還來此,
幽期不負言。

 

Đề Lý Ngưng u cư

Nhàn cư thiểu lân tịnh,
Thảo kính nhập hoang viên.
Điểu túc trì biên thụ,
Tăng xao nguyệt hạ môn.
Quá kiều phân dã sắc,
Di thạch động vân căn.
Tạm khứ hoàn lai thử,
U kỳ bất phụ ngôn.


Tương truyền câu thứ 4, Giả Đảo ban đầu phân vân giữa chữ “thôi” 推 (đẩy) và chữ “xao” 敲 (gõ). Đang cưỡi lừa ông bèn bước xuống đứng giữa đường đưa tay đẩy rồi gõ, gõ rồi đẩy giả như đứng trước nhà bạn vậy, mãi vẫn không biết phải dùng chữ nào. Hàn Dũ khi đó vì can vua nên bị biếm ra làm thứ sử ở Triều Châu, đang đi chơi qua thấy một nhà sư (tức Giả Đảo) đứng bên con lừa, tay lúc đưa tới đưa lui, lúc đưa qua đưa lại thì lấy làm lạ, bèn bước đến gần lên tiếng, nhà sư mới giật mình ngừng lại. Hàn Dũ hỏi thì Giả Đảo thuật lại sự tình. Hàn bật cười và bàn nên dùng chữ “xao” là đúng hơn. Giả Đảo đồng ý và dùng chữ “xao”. Hai chữ “thôi xao” về sau thường được dùng để chỉ việc chọn câu chọn chữ khi làm thơ văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Hùng

Người thưa nhàn xóm nhỏ
Lối cỏ vườn cô liêu
Cây bờ ao chim đỗ
Sư gõ cửa trăng chiều.
Qua cầu xanh sắc ruộng
Đá xô động mây trời
Ai về nơi ước muốn
Hẹn nào chẳng buông trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Người thưa xóm nhỏ bình yên
Đơn sơ vườn vắng cỏ chen lối vào
Chiều chiều chim đậu bờ ao
Trăng tà sư gõ cửa vào mái tranh
Qua cầu cánh ruộng đồng xanh
Đứng im động đá gót chân mây trời
Chốn này tìm đã đến nơi
Dừng đây ta nguyện giử lời chẳng sai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Xóm nhỏ ít người rất an,
Vườn hoang đường cỏ lấn sang.
Bờ cây chim trú ríu rít,
Sư gõ cửa đêm trăng vàng.
Qua cầu hiện cảnh điền dã,
Đá lăn mây động dội vang.
Tạm đi rồi cũng trở lại,
Lời hẹn về nơi u nhàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nhà xây trong xóm vắng
Đường cỏ mọc vườn hoang
Chim động cây bờ hót
Sư lay cửa nguyệt vàng
Bên cầu cây cỏ rậm
Mờ mịt một trời sương
Sẽ trở về đây nữa
Cùng vui thú ruộng nương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Nhà thưa yên xóm vắng
Lối cỏ lút vườn hoang
Cây bên ao chim đậu
Sư gõ cửa trăng vàng
Qua cầu rõ đồng nội
Dời đá động mây trời
Tạm đi rồi trở lại
Hẹn riêng chẳng sai lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sống nhàn lại ít xóm giềng
Lối đi cỏ mọc vườn hoang dẫn vào
Trên cây chim đậu, bên ao
Dưới trăng gõ cửa sư chùa đẩy không
Qua cầu rõ sắc ruộng đồng
Đá lay động tới mấy tầng gốc mây
Tạm đi rồi sẽ lại đây
Để không lỡ phụ lời ai hẹn thầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ở ẩn lơ thơ hàng xóm
Cỏ vườn hoang mọc lấn đường mòn
Cây bờ ao, chim mớm con
Sư ông gõ cửa trăng dòm trên cao
Cảnh đồng nội qua cầu phân biệt
Mây lững lờ bay miệt núi xa
Tạm đi nhưng sẽ trở qua
Hẹn cùng ở ẩn há ta phụ lời.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người thưa xóm nhỏ bình an
Vườn hoang đường cỏ chen lan lối vào.
Cây chiều chim đậu bờ ao,
Dưới trăng sư gõ cửa vào mái tranh.
Qua cầu đồng ruộng màu xanh,
Đá lăn mây động vang thanh chân trời.
Tạm đi về lại đến nơi,
Ẩn đây ta hẹn giử lời chẳng sai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời