Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2008 12:09

尋人不遇

聞說到揚州,
吹簫憶舊遊。
人來多不見,
莫是上迷樓。

 

Tầm nhân bất ngộ

Văn thuyết đáo Dương Châu,
Xuy tiêu ức cựu du.
Nhân lai đa bất kiến,
Mạc thị thướng mê lâu.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói đã tới Dương Châu,
Thổi tiêu nhớ những buổi vui chơi ngày trước.
Những người tới đây đa phần đều không thấy (một người),
Chớ phải là đã lên chốn mê lầu!


Tác giả cùng những người bạn tới Dương Châu, dạo chơi, thổi sáo và hồi tưởng lại ngày trước đã từng vui chơi ở đây. Sau khi dạo chơi mới chợt phát hiện thiếu một người trong nhóm, đa phần những người tới đây đều không gặp. Ông tự hỏi là không biết có phải người đó đã lên chốn mê lầu hay không. Ý bài thơ muốn nói Dương Châu là nơi phồn hoa đô hội, dễ mê hoặc lòng người.

Có nơi chép tiêu đề và tác giả là Đồng chư công tầm Lý Phương Thực bất ngộ 同諸公尋李方直不遇 của Bao Hà 包何.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nghe nói tới Dương Châu,
Thổi tiêu nhớ buổi nào.
Mọi người đều chẳng thấy,
Chớ phải tới mê lầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghe anh đã tới Dương Châu,
Thổi sáo nhớ về thuở nào.
Người đến phần đông chẳng thấy,
Chắc không lên chốn mê lầu !?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Nghe nói đến Dương Châu,
Thổi sáo nhớ bạn xưa.
Người đông nhưng chẳng thấy,
Phải chăng dạo mê lầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghe tin ông tới Dương Châu
Sáo lòng vi vút lối xưa nhớ về
Người đây chẳng mấy ai hay
Lầu mê đâu phải chốn này tới chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói đến Dương Châu gặp gỡ
Để thổi tiêu cùng nhớ chuyện xưa
Người đâu chỉ thấy lưa thưa
Lầu Mê đừng tới đặng ngừa không may.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghe nói đến Dương Châu
Thổi tiêu nhớ chuyện trước.
Người đến không gặp được
Đúng chẳng tới Mê Lâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghe rằng đã đến Dương Châu
Thổi tiêu nhớ lại cuộc chơi hôm nào
Người đông, ai đó thấy đâu
E khi trót bước lên lầu mê chăng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời