44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5314 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (202 bài)
- Bùi Minh Quốc (84 bài)
- Lê Anh Xuân (12 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
Tạo ngày 11/09/2018 21:38 bởi tôn tiền tử, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/12/2018 15:02 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Minh tên thật là Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 13-9-1940 tại Hà Nội. Do cha mẹ mất sớm lúc 5 tuổi, năm 1954 ông theo gia đình chị và anh rể di cư vào Nam. Ông theo học trung học đệ nhất cấp tại Trường Nguyễn Trãi và trung học đệ nhị cấp tại Trường Chu Văn An, Sài Gòn. Lúc đang theo Đại học Kiến trúc thì anh rể mắc bạo bệnh qua đời, ông phải bỏ ngang. Gia nhập Hải quân Việt Nam cộng hoà năm 1964, khoá 14 Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Hiện ông định cư tại miền nam bang California, Hoa Kỳ. Ông có vợ là Lâm Xuân Hương, sinh năm 1946 tại huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ông đã cùng bạn thân của mình là Nguyễn Tâm Hàn cùng phỏng dịch nhiều bài thơ Đường tuyển chọn trong Toàn Đường thi và đăng trên một số diễn đàn.

 

Thơ dịch tác giả khác

An Ba phường nữ (Trung Quốc)

Ẩn Loan (Trung Quốc)

Ân Nghiêu Phiên (Trung Quốc)

Âu Dương Chiêm (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

 1. Bạch lộ
  12
 2. Bách luyện kính
  3
 3. Bạch Vân tuyền
  13
 4. Bản kiều lộ
  8
 5. Bành Lễ hồ vãn quy
  4
 6. Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu
  5
 7. Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng
  5
 8. Ca vũ
  4
 9. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ
  14
 10. Cảm hạc
  3
 11. Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh
  6
 12. Cảm kính
  7
 13. Cấm trung
  6
 14. Cần Chính lâu tây lão liễu
  6
 15. Chân nương mộ
  3
 16. Chiêu đông lân
  6
 17. Chiêu Quân từ kỳ 1
  9
 18. Chiêu Quân từ kỳ 2
  13
 19. Chu trung dạ vũ
  16
  - bài dịch 2
 20. Chu trung độc Nguyên Cửu thi
  6
 21. Chủng lệ chi
  7
 22. Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi
  5
 23. Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)
  5
 24. Dạ tranh
  10
 25. Dạ tuyết
  8
 26. Dạ vũ
  20
 27. Di Ái tự
  7
 28. Dĩ kính tặng biệt
  3
 29. Du tiểu Động Đình
  9
 30. Du Triệu thôn hạnh hoa
  14
 31. Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ
  12
 32. Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng
  5
 33. Dư Hàng hình thắng
  5
 34. Dữ Mộng Đắc cô tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ
  4
 35. Dương liễu chi bát thủ kỳ 1
  7
 36. Dương liễu chi bát thủ kỳ 2
  7
 37. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3
  7
 38. Dương liễu chi bát thủ kỳ 4
  7
 39. Dương liễu chi bát thủ kỳ 5
  6
 40. Dương liễu chi bát thủ kỳ 6
  6
 41. Dương liễu chi bát thủ kỳ 7
  5
 42. Dương liễu chi bát thủ kỳ 8
  6
 43. Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1
  7
 44. Đại Lâm tự đào hoa
  25
 45. Đại lân tẩu ngôn hoài
  17
 46. Đại mại tân nữ tặng chư kỹ
  13
 47. Đáp Vi Chi
  7
 48. Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
  6
 49. Đỗ Lăng tẩu
  4
 50. Đồ Sơn tự độc du
  7
 51. Độc Lão Tử
  11
 52. Độc Trang Tử
  5
 53. Đối tửu kỳ 4
  5
 54. Đông chí túc Dương Mai quán
  9
 55. Đông dạ văn trùng
  19
 56. Đông đình nhàn vọng
  4
 57. Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu
  11
 58. Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
  6
 59. Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư
  7
 60. Giang thượng địch
  8
 61. Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú
  6
 62. Hà đình tình vọng
  5
 63. Hà Mãn Tử
  9
 64. Hải man man
  3
 65. Hàm Đan đông chí dạ tư gia
  13
 66. Hàn khuê oán
  5
 67. Hàn thực dã vọng ngâm
  4
 68. Hàng Châu xuân vọng
  8
 69. Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung
  5
 70. Hạo ca hành
  5
 71. Hắc đàm long
  4
 72. Hậu cung oán
  5
 73. Hậu cung từ
  12
 74. Hí đáp chư thiếu niên
  5
 75. Hí đề tân tài tường vi
  9
 76. Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành
  7
 77. Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp
  5
 78. Hoa phi hoa
  27
  - bài dịch 2
 79. Hoạ trúc ca
  4
  - bài dịch 2
 80. Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)
  9
 81. Hung trạch
  3
 82. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1
  5
 83. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4
  6
 84. Hương Sơn tị thử kỳ 2
  6
 85. Hữu mộc kỳ 7 - Lăng tiêu hoa
  6
 86. Hữu nhân dạ phỏng
  11
  - bài dịch 2
 87. Hỷ bãi quận
  5
 88. Khách trung nguyệt
  7
 89. Khán thái liên
  6
 90. Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực
  4
 91. Khốc Lưu Đôn Chất
  2
 92. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1
  5
 93. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2
  5
 94. Khúc giang hữu cảm
  5
 95. Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố
  5
 96. Khúc giang ức Nguyên Cửu
  14
 97. Khuê oán từ kỳ 1
  7
 98. Khuê oán từ kỳ 3
  13
 99. Khuyến tửu
  4
 100. Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú
  5
 101. Kiến Xương giang
  5
 102. Ký Ân Hiệp Luật
  5
 103. Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu
  5
 104. Ký Tương Linh
  7
 105. Ký Vi Chi kỳ 1
  6
 106. Ký Vi Chi kỳ 2
  3
 107. Ký Vi Chi kỳ 3
  3
 108. Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi
  7
 109. Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu
  3
 110. Lãng đào sa kỳ 1
  6
 111. Lãng đào sa kỳ 2
  7
 112. Lãng đào sa kỳ 3
  6
 113. Lãng đào sa kỳ 4
  11
 114. Lãng đào sa kỳ 5
  6
 115. Lãng đào sa kỳ 6
  6
 116. Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc
  4
 117. Lâm giang tống Hạ Chiêm
  20
  - bài dịch 2
 118. Liễu lăng
  4
  - bài dịch 2
 119. Lĩnh thượng vân
  5
 120. Luy tuấn
  6
  - bài dịch 2
 121. Lưỡng chu các
  4
  - bài dịch 2
 122. Lý Bạch mộ
  8
 123. Lý đô uý cổ kiếm
  3
 124. Mại thán ông
  4
 125. Mẫu biệt tử
  3
 126. Mộ giang ngâm
  9
 127. Mộ lập
  10
 128. Nam Phố biệt
  8
 129. Nguỵ vương đê
  6
 130. Nhàn cư
  4
 131. Nhàn tịch
  9
 132. Nhân định
  4
 133. Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
  4
 134. Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi
  3
 135. Phọc Nhung nhân
  4
 136. Phóng lữ nhạn - Nguyên Hoà thập niên đông tác
  4
 137. Phóng ngôn kỳ 1
  4
 138. Phóng ngôn kỳ 3
  4
 139. Phong vũ vãn bạc
  5
 140. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
  18
  - bài dịch 2
 141. Phú đắc thính biên hồng
  12
 142. Phủ tây trì
  5
 143. Quan du ngư
  5
 144. Quan ngải mạch
  5
 145. Quan ngưu
  4
 146. Sinh ly biệt
  6
 147. Sơn giá cô
  4
 148. Sơn hạ túc
  14
 149. Tam niên biệt
  11
 150. Tảo thu độc dạ
  17
  - bài dịch 2
 151. Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
  5
 152. Tặng nội
  6
 153. Tặng nội (II)
  6
 154. Tặng Quan Miến Miến
  7
 155. Tặng Tiết Đào
  7
 156. Tặng Vương sơn nhân
  4
  - bài dịch 2
 157. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
  5
 158. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 2: Xuân lai
  5
 159. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
  5
 160. Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
  5
 161. Tần cát liễu
  2
 162. Tân chế bố cừu
  5
 163. Tân Phong chiết tý ông
  5
 164. Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú
  4
 165. Tần trung ngâm kỳ 03 - Thương trạch
  5
 166. Tần trung ngâm kỳ 04 - Thương hữu
  4
 167. Tần trung ngâm kỳ 06 - Lập bi
  6
  - bài dịch 2
 168. Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì
  7
 169. Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền
  3
 170. Tần trung ngâm kỳ 09 - Ca vũ
  3
 171. Tần trung ngâm kỳ 10 - Mãi hoa
  4
 172. Tây Hồ lưu biệt
  4
 173. Tây hồ vãn quy hồi vọng cô sơn tự tặng chư khách
  6
 174. Thái địa hoàng giả
  4
 175. Thái Hàng lộ
  6
 176. Thái liên khúc
  15
 177. Thanh thạch
  3
 178. Thất tịch
  10
 179. Thính lô quản
  4
 180. Thôn cư khổ hàn
  6
 181. Thôn dạ
  5
 182. Thu giang tống khách
  14
  - bài dịch 2
 183. Thù Lý thập nhị thị lang
  2
 184. Thu mộ giao cư thư hoài
  6
 185. Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng
  4
 186. Thu sơn
  6
 187. Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
  4
 188. Thu tịch
  7
 189. Thu trùng
  16
 190. Thu tứ
  10
 191. Thu vũ dạ miên
  3
 192. Thư Thiên Trúc tự
  2
 193. Thượng Dương nhân
  5
 194. Thương Sơn lộ hữu cảm
  5
 195. Thương xuân khúc
  16
  - bài dịch 2
 196. Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
  10
 197. Tích mẫu đơn hoa kỳ 2
  7
 198. Tiền Đường hồ xuân hành
  6
 199. Tỉnh để dẫn ngân bình
  2
 200. Tống Tiêu xử sĩ du kiềm nam
  4
 201. Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
  6
 202. Trì bạn kỳ 1
  10
 203. Trì bạn kỳ 2
  8
 204. Trì thượng
  33
  - bài dịch 2
 205. Trúc chi từ kỳ 1
  9
 206. Trúc chi từ kỳ 2
  6
 207. Trúc chi từ kỳ 3
  6
 208. Trúc chi từ kỳ 4
  7
 209. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc
  13
 210. Trung thu nguyệt
  11
 211. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
  10
 212. Trường hận ca
  20
 213. Trường tương tư (Biện thuỷ lưu, Tứ thuỷ lưu)
  18
 214. Trường tương tư (Cửu nguyệt tây phong hưng)
  5
 215. Túc Chương Đình dịch
  10
 216. Túc Huỳnh Dương
  7
 217. Túc Tử Các sơn bắc thôn
  4
 218. Tùng thanh
  5
 219. Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
  5
 220. Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ
  6
 221. Tự khuyến
  16
  - bài dịch 2
 222. Từ ô dạ đề
  6
 223. Tư phụ my
  18
  - bài dịch 2
 224. Tử vi hoa
  11
 225. Tỳ bà hành
  43
 226. Ức giang liễu
  18
  - bài dịch 2
 227. Ức Giang Nam kỳ 1
  10
 228. Ức Giang Nam kỳ 2
  7
 229. Ức Giang Nam kỳ 3
  6
 230. Ức Nguyên Cửu
  5
 231. Vãn thu nhàn cư kỳ 3
  6
 232. Văn dạ châm
  8
 233. Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ
  5
 234. Văn khốc giả
  7
 235. Vân Cư tự cô đồng
  5
 236. Vấn Hoài thuỷ
  8
 237. Vấn hữu
  5
 238. Vấn Lưu thập cửu
  13
 239. Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
  4
 240. Vịnh hoài
  4
 241. Vịnh Vũ Hầu
  10
 242. Vọng Dịch đài
  7
 243. Vọng giang lâu thượng tác
  5
 244. Vọng nguyệt hữu cảm
  8
  - bài dịch 2
 245. Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
  4
 246. Xuân đề Hoa Dương quán
  5
 247. Xuân đề hồ thượng
  14
  - bài dịch 2
 248. Xuân giang
  7
 249. Xuân từ
  7
 250. Y Châu
  5
 251. Yến tán
  7
 252. Yến Tử lâu kỳ 1
  11
 253. Yến Tử lâu kỳ 2
  9
 254. Yến Tử lâu kỳ 3
  7

Bao Cát (Trung Quốc)

Bão Dung (Trung Quốc)

Bao Hà (Trung Quốc)

Bão Phòng (Trung Quốc)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Bổng kiếm bộc (Trung Quốc)

Bùi Di Trực (Trung Quốc)

Bùi Duyệt (Trung Quốc)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Bùi Lân (Trung Quốc)

Bùi Vũ Tiên (Trung Quốc)

Cảnh Vân thiền sư (Trung Quốc)

Cảnh Vi (Trung Quốc)

Cao Biền (Trung Quốc)

Cao Cù (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Cao Thiềm (Trung Quốc)

Cát Nha Nhi (Trung Quốc)

Cát sư lão (Trung Quốc)

Cát thị nữ (Trung Quốc)

Chí An thiền sư (Trung Quốc)

Chí Cần thiền sư (Trung Quốc)

Choi Ji Won (Hàn Quốc)

Chu Đàm (Trung Quốc)

Chu Hạ (Trung Quốc)

Chu Hối (Trung Quốc)

Chu Khánh Dư (Trung Quốc)

Chu Khuông Vật (Trung Quốc)

Chu Loan (Trung Quốc)

Chu Phác (Trung Quốc)

Chu Phần (Trung Quốc)

Chu Phóng (Trung Quốc)

Chu Tộ (Trung Quốc)

Chu Văn An (Việt Nam)

Chử Tái (Trung Quốc)

Chương Hiếu Tiêu (Trung Quốc)

Chương Kiệt (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Cố Phi Hùng (Trung Quốc)

Diêu Hợp (Trung Quốc)

Diêu Nguyệt Hoa (Trung Quốc)

Doãn Mậu (Trung Quốc)

Dụ Phù (Trung Quốc)

Dương Bằng (Trung Quốc)

Dương Bân (Trung Quốc)

Dương Cự Nguyên (Trung Quốc)

Dương Đạt (Trung Quốc)

Dương Hán Công (Trung Quốc)

Dương Kính Chi (Trung Quốc)

Dương Lăng (Trung Quốc)

Dương Ngọc Hoàn (Trung Quốc)

Dương Ngưng (Trung Quốc)

Dương Nhữ Sĩ (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Dương Sư Đạo (Trung Quốc)

Dương Trọng Huyền (Trung Quốc)

Dương Tuân Bá (Trung Quốc)

Dữu Bão (Trung Quốc)

Đàm Thù (Trung Quốc)

Đằng Bạch (Trung Quốc)

Đậu Củng (Trung Quốc)

Đậu Lương Tân (Trung Quốc)

Đậu Mâu (Trung Quốc)

Đậu Quần (Trung Quốc)

Đậu Thúc Hướng (Trung Quốc)

Đậu Thường (Trung Quốc)

Đậu Tường (Trung Quốc)

Đinh Tiên Chi (Trung Quốc)

Đoàn Thành Thức (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

 1. Bạc Tần Hoài
  27
  - bài dịch 2
 2. Bãi Chung Lăng mạc lại thập tam niên, lai Bạc Bồn phố cảm cựu vi thi
  8
 3. Bất ẩm tặng quan kỹ
  6
 4. Bi Ngô Vương thành
  6
 5. Biện hà trở đống
  4
 6. Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ
  6
 7. Biên thượng vãn thu
  6
 8. Biên thượng văn già kỳ 1
  6
 9. Biên thượng văn già kỳ 2
  6
 10. Biên thượng văn già kỳ 3
  6
 11. Bình phong tuyệt cú
  4
 12. Bồn Trì
  7
 13. Cảm hoài thi
  2
  - bài dịch 2
 14. Chu Pha tuyệt cú kỳ 2
  5
 15. Cung từ kỳ 1
  6
 16. Cung từ kỳ 2
  5
 17. Cửu nhật Tề sơn đăng cao
  14
 18. Du biên
  5
 19. Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự
  5
 20. Đại nhân ký viễn kỳ 1
  5
 21. Đại nhân ký viễn kỳ 2
  5
 22. Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ
  4
 23. Đăng Lạc Du nguyên
  11
 24. Đề Dương Châu Thiền Trí tự
  3
 25. Đề Đào Hoa phu nhân miếu
  11
 26. Đề Kính Ái tự lâu
  6
 27. Đề Mộc Lan miếu
  5
 28. Đề Ô giang đình
  12
 29. Đề Tề An thành lâu
  6
 30. Đề thiền viện
  6
 31. Đề thôn cư
  4
 32. Đề Thương sơn tứ hạo miếu
  4
 33. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân
  4
 34. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự, tự trí ư Đông Tấn thì
  3
  - bài dịch 2
 35. Độc chước
  7
 36. Độc Hàn Đỗ tập
  5
 37. Độc liễu
  6
 38. Giang lâu
  5
 39. Giang Nam xuân
  15
 40. Giang thượng phùng hữu nhân
  7
 41. Hà Hoàng
  4
 42. Hạnh viên
  11
 43. Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo
  5
 44. Hoa Thanh cung
  6
 45. Hoài Ngô Trung Phùng tú tài
  4
 46. Hoài quy
  6
 47. Hữu cảm
  6
 48. Hữu ký
  5
 49. Khiển hoài
  33
  - bài dịch 2
 50. Khuê tình
  6
 51. Kim Cốc viên
  19
  - bài dịch 2
 52. Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan
  11
 53. Ký viễn
  4
 54. Ký viễn nhân
  3
 55. Lạc Dương trường cú kỳ 1
  4
 56. Lạc Dương trường cú kỳ 2
  4
 57. Lạc Trung kỳ 1
  7
 58. Lạc Trung kỳ 2
  8
 59. Liễu tuyệt cú
  4
 60. Lữ túc
  15
  - bài dịch 2
 61. Nam Lăng đạo trung
  4
 62. Nam lâu dạ
  8
 63. Ngụ đề
  6
 64. Nhạn
  6
 65. Nhập Trà Sơn hạ đề Thuỷ Khẩu thảo thị tuyệt cú
  5
 66. Nhuận châu kỳ 1
  3
 67. Niệm tích du kỳ 1
  5
 68. Niệm tích du kỳ 2
  5
 69. Niệm tích du kỳ 3
  6
 70. Phá kính
  4
 71. Quá Cần Chính lâu
  4
 72. Quá Hoa Thanh cung kỳ 1
  11
 73. Quá Hoa Thanh cung kỳ 2
  7
 74. Quá Hoa Thanh cung kỳ 3
  7
 75. Quy gia
  14
 76. Sơ đông dạ ẩm
  6
 77. Sơn hành
  23
  - bài dịch 2
 78. Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ
  5
 79. Tảo nhạn
  6
 80. Tặng biệt kỳ 1
  18
  - bài dịch 2
 81. Tặng biệt kỳ 2
  17
 82. Tặng liệp kỵ
  4
 83. Tặng Thẩm học sĩ Trương ca nhân
  4
 84. Tề An quận hậu trì
  4
 85. Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 1
  4
 86. Tề An quận vãn thu
  5
 87. Thán hoa
  16
  - bài dịch 2
 88. Thanh minh
  31
  - bài dịch 2
 89. Thanh trủng
  8
 90. Thẩm Hạ Hiền
  4
 91. Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó
  4
 92. Thu phố đồ trung
  7
 93. Thu tịch
  15
 94. Thu vãn hoài Mao Sơn Thạch Hàm thôn xá
  5
 95. Thư hoài
  5
 96. Thương sơn Ma đỗng
  3
 97. Tích xuân
  12
 98. Tống ẩn giả nhất tuyệt
  4
 99. Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng
  5
 100. Tống Lý Quần Ngọc phó cử
  6
 101. Trà Sơn hạ tác
  6
 102. Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật
  5
 103. Trịnh Quán hiệp luật
  4
 104. Trung đồ ký hữu nhân
  4
 105. Trùng tống
  5
 106. Trường An thu vọng
  5
 107. Trường An tuyết hậu
  5
 108. Trương Hảo Hảo thi
  2
  - bài dịch 2
 109. Tuyên Châu tống Bùi Thản phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh
  3
 110. Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh
  5
 111. Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên
  9
 112. Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự
  6
 113. Văn thiền
  7
 114. 4
 115. Xích Bích hoài cổ
  22
  - bài dịch 2

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Ác thụ
  6
 2. Ai giang đầu
  13
 3. Ai vương tôn
  8
 4. Anh vũ [Tiễn vũ]
  5
 5. Ẩm trung bát tiên ca
  9
 6. Âu
  2
 7. Bá học sĩ mao ốc
  5
 8. Ba sơn
  4
 9. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân
  5
 10. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân kỳ 1
  4
 11. Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 2
  5
 12. Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh
  4
 13. Bạc du
  5
 14. Bạc mộ
  13
 15. Bạc Nhạc Dương thành hạ
  4
 16. Bạc Tùng Tư giang đình
  6
 17. Bạch Diêm sơn
  4
 18. Bạch Đế
  6
 19. Bạch Đế lâu
  3
 20. Bạch Đế thành lâu
  3
 21. Bạch Đế thành tối cao lâu
  5
 22. Bạch lộ
  3
 23. Bạch mã
  8
 24. Bạch phù hành
  3
 25. Bạch Sa độ
  4
 26. Bách thiệt
  8
 27. Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự
  4
 28. Bạch tiểu
  3
 29. Bạch ty hành
  3
 30. Bách ưu tập hành
  10
 31. Bành Nha hành
  9
 32. Bát muộn [Tặng Nghiêm nhị biệt giá]
  6
 33. Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 1
  5
 34. Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2
  3
 35. Bát trận đồ
  22
  - bài dịch 2
 36. Bắc chinh - Bắc quy chí Phụng Tường, mặc chế phóng vãng Phu Châu tác
  7
 37. Bắc lân
  3
 38. Bắc phong (Bắc phong phá nam cực)
  3
 39. Bắc phong (Xuân sinh nam quốc chướng)
  2
 40. Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài
  6
 41. Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang
  4
 42. Bằng Vi thiếu phủ Ban mịch tùng thụ tử
  5
 43. Bần giao hành
  14
 44. Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
  12
 45. Bất ly tây các kỳ 1
  4
 46. Bất ly tây các kỳ 2
  5
 47. Bất mị
  7
 48. Bất quy
  5
 49. Bệnh bách
  3
 50. Bệnh mã
  7
 51. Bệnh quất
  5
 52. Bi Thanh Bản
  11
 53. Bi thu
  5
 54. Bi Trần Đào
  12
 55. Biệt Đổng Đĩnh
  2
 56. Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư
  3
 57. Biệt Phòng thái uý mộ
  10
 58. Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh
  3
 59. Biệt Thường trưng quân
  3
 60. Biệt Tô Hề
  2
 61. Bình tích kỳ 1
  4
 62. Bình tích kỳ 2
  5
 63. Bình tích kỳ 3
  4
 64. Binh xa hành
  10
 65. Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)
  5
 66. Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)
  3
 67. Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 1
  3
 68. Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 2
  3
 69. Bồi Bùi sứ quân đăng Nhạc Dương lâu
  2
 70. Bồi chư công thướng Bạch Đế thành yến Việt công đường chi tác [Bồi chư công Bạch Đế thành đầu yến Việt công đường chi tác]
  2
 71. Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1
  7
 72. Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2
  6
 73. Bồi Chương lưu hậu Huệ Nghĩa tự, tiễn Gia Châu Thôi đô đốc phó châu
  2
 74. Bồi Chương lưu hậu thị ngự yến nam lâu, đắc phong tự
  2
 75. Bồi giang phiếm chu tống Vi Ban quy kinh, đắc sơn tự
  9
 76. Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình
  3
  - bài dịch 2
 77. Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm
  4
 78. Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 1
  4
 79. Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 2
  3
 80. Bồi Lý Tử Châu, Vương Lãng Châu, Tô Toại Châu, Lý Quả Châu tứ sứ quân đăng Huệ Nghĩa tự
  2
 81. Bồi Trịnh công “Thu vãn bắc trì lâm diểu”
  2
 82. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1
  6
 83. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10
  3
 84. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2
  3
 85. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3
  3
 86. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4
  3
 87. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5
  3
 88. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6
  3
 89. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7
  3
 90. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8
  3
 91. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9
  3
 92. Bồi Vương Hán Châu lưu Đỗ Miên Châu phiếm Phòng công tây hồ
  2
 93. Bồi Vương sứ quân hối nhật phiếm giang tựu Hoàng gia đình tử kỳ 1
  3
 94. Bồi Vương sứ quân hối nhật phiếm giang tựu Hoàng gia đình tử kỳ 2
  3
 95. Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình
  4
 96. Các dạ
  16
  - bài dịch 2
 97. Cam viên
  4
 98. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 99. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 100. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 101. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 102. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 103. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6
  8
 104. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 105. Cảnh cấp
  2
 106. Cao đô hộ thông mã hành
  3
 107. Cao nam
  3
 108. Cát Bá độ
  2
 109. Cầm đài
  15
 110. Cẩm thụ hành
  3
 111. Cận văn
  3
 112. Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự
  7
 113. Chí hậu
  5
 114. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1
  4
 115. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 2
  5
 116. Chiết hạm hành
  3
 117. Chính nguyệt tam nhật quy Khê Thượng hữu tác, giản viện nội chư công
  3
 118. Chinh phu
  6
 119. Chu nguyệt đối dịch cận tự
  5
 120. Chu phiếm Động Đình
  2
 121. Chu phụng hành
  4
 122. Chu tiền tiểu nga nhi
  5
 123. Chu trung
  3
 124. Chu trung dạ tuyết hữu hoài Lư thập tứ thị ngự đệ
  9
 125. Chư tướng kỳ 1
  5
 126. Chư tướng kỳ 2
  5
 127. Chư tướng kỳ 3
  4
 128. Chư tướng kỳ 4
  4
 129. Chư tướng kỳ 5
  5
 130. Chương Tử Châu Quất đình tiễn Thành Đô Đậu thiếu doãn, đắc lương tự
  2
 131. Chương Tử Châu thuỷ đình
  2
 132. Cổ bách hành
  6
  - bài dịch 2
 133. Cô nhạn - Hậu phi nhạn
  8
 134. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1
  3
 135. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 2
  3
 136. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 3
  3
 137. Công An huyện hoài cổ
  3
 138. Công An tống Lý nhị thập cửu đệ Tấn Túc nhập Thục, dư há Miện Ngạc
  2
 139. Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán
  5
 140. Cù Đường hoài cổ
  4
 141. Cù Đường lưỡng nhai
  3
 142. Cuồng phu
  8
 143. Cửu khách
  6
 144. Cửu nguyệt nhất nhật quá Mạnh thập nhị thương tào, thập tứ chủ bạ huynh đệ
  2
 145. Cửu nhật
  7
 146. Cửu nhật chư nhân tập ư lâm
  3
 147. Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ
  3
 148. Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1
  3
 149. Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2
  4
 150. Cửu nhật Khúc Giang
  3
 151. Cửu nhật kỳ 1
  6
 152. Cửu nhật kỳ 2
  2
 153. Cửu nhật kỳ 3
  2
 154. Cửu nhật kỳ 4
  2
 155. Cửu nhật kỳ 5
  2
 156. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
  11
 157. Cửu nhật phụng ký Nghiêm đại phu
  3
 158. Dạ (Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh)
  4
 159. Dạ (Tuyệt ngạn phong uy động)
  4
 160. Dạ kỳ 2 (Thành quách bi già mộ)
  2
 161. Dã lão
  5
 162. Dã nhân tống chu anh
  3
 163. Dạ quy
  5
 164. Dạ thính Hứa thập nhất Tổn tụng thi ái nhi hữu tác
  2
 165. Dạ túc tây các, hiểu trình Nguyên nhị thập nhất tào trưởng
  3
 166. Dạ văn tất lật
  3
 167. Dã vọng (Kim Hoa sơn bắc, Phù thuỷ tây)
  2
 168. Dã vọng (Nạp nạp càn khôn đại)
  2
 169. Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú)
  19
 170. Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực)
  14
 171. Dã vọng nhân quá Thường Thiếu Tiên
  2
 172. Dạ vũ
  2
 173. Dạ yến Tả thị trang
  10
 174. Dao lạc
  2
 175. Dẫn thuỷ
  3
 176. Di cư Công An kính tặng Vệ đại lang Quân
  2
 177. Di cư Công An sơn quán
  4
 178. Di cư Quỳ Châu tác
  3
 179. Di Nguyễn ẩn cư
  2
 180. Diễm Dự
  2
 181. Diễm Dự đôi
  4
 182. Diêm tỉnh
  4
 183. Dinh ốc
  2
 184. Du Châu hậu Nghiêm lục thị ngự bất đáo, tiên há giáp
  3
 185. Du Long Môn Phụng Tiên tự
  9
 186. Du Tu Giác tự
  3
 187. Du tử
  3
 188. Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi
  3
 189. Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư
  4
  - bài dịch 2
 190. Dữ Nghiêm nhị lang Phụng Lễ biệt
  4
 191. Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì
  5
 192. Dương Giám hựu xuất hoạ ưng thập nhị phiến
  2
 193. Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phương
  5
 194. Đại Giác cao tăng lan nhã
  3
 195. Đại Lịch nhị niên cửu nguyệt tam thập nhật
  3
 196. Đại Lịch tam niên xuân Bạch Đế thành phóng thuyền xuất Cù Đường giáp, cửu cư Quỳ Phủ tương thích Giang Lăng phiêu bạc, hữu thi phàm tứ thập vận
  4
  - bài dịch 2
 197. Đại mạch hành
  5
 198. Đài thượng, đắc lương tự
  3
 199. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 1
  2
 200. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 2
  2
 201. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3
  2
 202. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 4
  2
 203. Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu
  3
 204. Đàm sơn nhân ẩn cư
  3
 205. Đan thanh dẫn, tặng Tào Bá tướng quân
  4
 206. Đào nạn
  6
  - bài dịch 2
 207. Đáo thôn
  4
  - bài dịch 2
 208. Đào trúc trượng dẫn, tặng Chương lưu hậu
  4
  - bài dịch 2
 209. Đảo y
  21
  - bài dịch 2
 210. Đáp Dương Tử Châu
  2
 211. Đáp Trịnh thập thất lang nhất tuyệt
  4
 212. Đắc gia thư
  2
 213. Đắc Phòng công trì nga
  3
 214. Đắc Quảng Châu Trương phán quan Thúc Khanh thư, sứ hoàn, dĩ thi đại ý
  3
 215. Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ
  12
 216. Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)
  8
 217. Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)
  5
 218. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 1 (Cận hữu Bình Âm tín)
  5
 219. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)
  5
 220. Đăng cao
  41
 221. Đăng chu tương thích Hán Dương
  4
 222. Đăng Duyện Châu thành lâu
  12
 223. Đăng lâu
  7
 224. Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử
  3
 225. Đăng Nhạc Dương lâu
  23
 226. Đằng Vương đình tử kỳ 1
  3
 227. Đằng Vương đình tử kỳ 2
  3
 228. Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử
  6
 229. Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang quan
  3
 230. Đấu kê
  4
 231. Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 1
  3
 232. Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 2
  2
 233. Đề bích hoạ mã ca
  2
 234. Đề đào thụ
  3
 235. Đề Huyền Vũ thiền sư ốc bích
  5
 236. Đề Lý tôn sư “Tùng thụ chướng tử” ca
  2
 237. Đệ ngũ đệ Phong độc tại Giang Tả cận tam tứ tải tịch vô tiêu tức, mịch sứ ký thử kỳ 1
  2
 238. Đệ ngũ đệ Phong độc tại Giang Tả cận tam tứ tải tịch vô tiêu tức, mịch sứ ký thử kỳ 2
  2
 239. Đề phong
  4
 240. Đề Tân Tân bắc kiều lâu, đắc giao tự
  3
 241. Đề Thê huyện Quách tam thập nhị minh phủ mao ốc bích
  2
 242. Đề tỉnh trung viện bích
  4
 243. Đề Trịnh huyện đình tử
  5
 244. Đề Trịnh thập bát trước tác trượng cố cư
  3
 245. Đề Trung Châu Long Hưng tự sở cư viện bích
  3
 246. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 1
  10
 247. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2
  9
 248. Địa ngung
  2
 249. Điền xá
  3
 250. Đình thảo
  2
 251. Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực
  8
 252. Đoản ca hành tống Kỳ lục sự quy Hợp Châu, nhân ký Tô sứ quân
  2
 253. Đoan ngọ nhật tứ y
  3
 254. Đồ bộ quy hành
  3
 255. Độ giang
  3
 256. Đỗ quyên hành (Quân bất kiến tích nhật Thục thiên tử)
  2
 257. Đỗ Vị trạch thủ tuế
  3
 258. Độc chước
  4
 259. Độc chước thành thi
  5
 260. Độc lập
  5
 261. Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ)
  4
 262. Độc toạ kỳ 1 (Cánh nhật vũ minh minh)
  2
 263. Độc toạ kỳ 2 (Bạch Cẩu tà lâm bắc)
  2
 264. Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa)
  9
 265. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 266. Đối vũ
  7
 267. Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công
  4
 268. Đồng bình
  4
 269. Đông chí
  3
 270. Đồng chư công “Đăng Từ Ân tự tháp”
  5
 271. Đông đáo Kim Hoa sơn quan, nhân đắc cố thập di Trần công học đường di tích
  2
 272. Đông Đồn bắc yêm
  5
 273. Đông lâu
  4
 274. Đồng Lý thái thú “Đăng Lịch Hạ cổ thành viên ngoại tân đình”, đình đối Thước hồ
  2
 275. Đông nhật hữu hoài Lý Bạch
  7
 276. Động phòng
  7
 277. Đồng Quan chử thủ phong
  2
 278. Đồng Quan lại
  7
 279. Đông Tân tống Vi Phúng nhiếp Lãng Châu lục sự
  2
 280. Đông thâm
  3
 281. Đường thành
  6
 282. Giải muộn kỳ 01
  6
 283. Giải muộn kỳ 02
  6
 284. Giải muộn kỳ 03
  6
 285. Giải muộn kỳ 04
  3
 286. Giải muộn kỳ 05
  6
 287. Giải muộn kỳ 06
  3
 288. Giải muộn kỳ 07
  4
 289. Giải muộn kỳ 08
  3
 290. Giải muộn kỳ 09
  5
 291. Giải muộn kỳ 10
  5
 292. Giải muộn kỳ 11
  4
 293. Giải muộn kỳ 12
  7
 294. Giai nhân
  12
 295. Giản Ngô lang tư pháp
  3
 296. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 1
  8
 297. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 2
  9
 298. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 3
  8
 299. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 4
  8
 300. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5
  9
 301. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6
  12
 302. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 7
  8
 303. Giang biên tinh nguyệt kỳ 1
  3
 304. Giang biên tinh nguyệt kỳ 2
  2
 305. Giang các đối vũ hữu hoài hành dinh Bùi nhị đoan công
  2
 306. Giang các ngoạ bệnh tẩu bút ký trình Thôi, Lô lưỡng thị ngự
  3
 307. Giang đầu tứ vịnh - Chi tử
  2
 308. Giang đầu tứ vịnh - Đinh hương
  2
 309. Giang đầu tứ vịnh - Hoa áp
  4
 310. Giang đầu tứ vịnh - Khê xích
  2
 311. Giang đình
  5
 312. Giang đình tống My Châu Tân biệt giá Thăng Chi, đắc vu tự
  3
 313. Giang đình Vương Lãng Châu diên tiễn Tiêu Toại Châu
  2
 314. Giang Hán
  14
 315. Giang Lăng tiết độ sứ Dương Thành quận vương tân lâu thành, vương thỉnh Nghiêm thị ngự phán quan phú thất tự cú đồng tác
  3
 316. Giang mai
  16
 317. Giang Nam phùng Lý Quy Niên
  12
 318. Giang nguyệt
  6
 319. Giang thôn
  14
  - bài dịch 2
 320. Giang thượng
  5
 321. Giang thượng trị thuỷ như hải thế liêu đoản thuật
  5
 322. Giang trướng (Giang phát man di trướng)
  3
 323. Giang trướng (Giang trướng sài môn ngoại)
  3
 324. Giang vũ hữu hoài Trịnh Điển Thiết
  3
 325. Giáp ải
  3
 326. Giáp khẩu kỳ 1
  3
 327. Giáp khẩu kỳ 2
  4
 328. Giáp trung lãm vật
  3
 329. Hạ dạ thán
  2
 330. Hạ nhật Dương Trường Ninh trạch tống Thôi thị ngự, Thường chính tự nhập kinh, đắc thâm tự
  2
 331. Hạ nhật Lý công kiến phỏng
  3
 332. Hạ nhật thán
  2
 333. Hải tông hành
  3
 334. Hán Châu Vương đại lục sự trạch tác
  3
 335. Hàn Giáp
  5
 336. Hàn thực
  3
 337. Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu
  5
 338. Hành thứ Diêm Đình huyện liêu đề tứ vận phụng giản Nghiêm Toại Châu, Bồng Châu lưỡng sứ quân tư nghị chư côn quý
  2
 339. Hận biệt
  6
 340. Hậu du
  6
 341. Hậu khổ hàn hành kỳ 1
  4
 342. Hậu khổ hàn hành kỳ 2
  4
 343. Hậu xuất tái kỳ 1
  6
 344. Hậu xuất tái kỳ 2
  6
 345. Hậu xuất tái kỳ 3
  6
 346. Hậu xuất tái kỳ 4
  6
 347. Hậu xuất tái kỳ 5
  6
 348. Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 1
  3
 349. Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 2
  3
 350. Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 3
  2
 351. Hí đề Vương Tể hoạ sơn thuỷ đồ ca
  3
 352. Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp
  6
 353. Hí ký Thôi bình sự biểu điệt, Tô ngũ biểu đệ, Vi đại thiếu phủ chư điệt
  2
 354. Hỉ Quan tức đáo, phục đề đoản thiên kỳ 1
  3
 355. Hỉ Quan tức đáo, phục đề đoản thiên kỳ 2
  2
 356. Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 1
  2
 357. Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 2
  3
 358. Hí tác Hoa khanh ca
  4
 359. Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 1
  3
 360. Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 2
  3
 361. Hí tặng hữu kỳ 1
  3
 362. Hí tặng hữu kỳ 2
  2
 363. Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca
  5
 364. Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 1
  5
 365. Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 2
  3
 366. Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 3
  4
 367. Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 4
  3
 368. Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 5
  4
 369. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 1
  9
 370. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2
  7
 371. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 3
  5
 372. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 4
  5
 373. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 5
  6
 374. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6
  5
 375. Hỉ vũ (Nam quốc hạn vô vũ)
  3
 376. Hỉ vũ (Xuân hạn thiên địa hôn)
  12
 377. Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện
  7
 378. Hiểu vọng
  10
 379. Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn
  2
 380. Hoạ Bùi Địch “Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang”
  4
 381. Hoạ Bùi Địch “Đăng Thục Châu đông đình tống khách phùng tảo mai” tương ức kiến ký
  4
 382. Hoạ cốt hành
  2
 383. Hoa để
  2
 384. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
  9
 385. Hoạ Giang Lăng Tống đại thiếu phủ “Mộ xuân vũ hậu đồng chư công cập xá đệ yến thư trai”
  2
 386. Hoạ ưng
  8
 387. Hoài Bá thượng du
  3
 388. Hoài Cẩm thuỷ cư chỉ kỳ 1
  2
 389. Hoài Cẩm thuỷ cư chỉ kỳ 2
  2
 390. Hoài cựu
  2
 391. Hoàng Hà kỳ 1
  5
 392. Hoàng Hà kỳ 2
  4
 393. Hoàng ngư
  2
 394. Hoàng Thảo
  5
 395. Huệ Nghĩa tự tống Vương thiếu doãn phó Thành Đô, đắc phong tự
  2
 396. Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại
  4
 397. Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại, hựu tống
  6
 398. Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân
  3
 399. Huỳnh hoả
  9
 400. Hướng tịch
  2
 401. Hữu cảm kỳ 1
  2
 402. Hữu cảm kỳ 2
  2
 403. Hữu cảm kỳ 3
  2
 404. Hữu cảm kỳ 4
  2
 405. Hữu cảm kỳ 5
  2
 406. Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền
  5
 407. Hữu khách
  6
 408. Hựu tác thử phụng Vệ vương
  3
 409. Hữu thán
  3
 410. Hựu thị lưỡng nhi
  3
 411. Hựu thị Tông Vũ
  3
 412. Hựu trình Ngô lang
  10
 413. Hựu tuyết
  3
 414. Hựu vu Vi xứ khất Đại Ấp từ oản
  4
 415. Khả tích
  6
 416. Khách chí
  19
  - bài dịch 2
 417. Khách cựu quán
  3
 418. Khách dạ
  5
 419. Khách đình
  7
 420. Khách đường
  3
  - bài dịch 2
 421. Khách tòng
  9
 422. Khê thượng
  3
 423. Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)
  8
 424. Khiển hoài (Tích giả dữ Cao, Lý)
  2
 425. Khiển hoài (Tích ngã du Tống trung)
  2
 426. Khiển hứng (Can qua do vị định)
  4
 427. Khiển hứng (Ký Tử hảo nam nhi)
  4
 428. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 1 (Trập long tam đông ngoạ)
  4
 429. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)
  5
 430. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu)
  4
 431. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 4 (Bồng sinh phi vô căn)
  4
 432. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)
  4
 433. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)
  5
 434. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)
  4
 435. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)
  4
 436. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 4 (Mãnh hổ bằng kỳ uy)
  4
 437. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)
  4
 438. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 1 (Thiên dụng mạc như long)
  4
 439. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 2 (Địa dụng mạc như mã)
  4
 440. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 3 (Đào Tiềm tịch tục ông)
  4
 441. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 4 (Hạ công nhã Ngô ngữ)
  4
 442. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 5 (Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên)
  4
 443. Khiển hứng tam thủ kỳ 1 (Há mã cổ chiến trường)
  5
 444. Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)
  4
 445. Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)
  4
 446. Khiển muộn
  3
 447. Khiển muộn hí trình Lộ thập cửu tào trưởng
  2
 448. Khiển muộn phụng trình Nghiêm công nhị thập vận
  2
 449. Khiển phẫn
  3
 450. Khiển sầu
  3
 451. Khiển ưu
  3
 452. Khiển ý kỳ 1
  2
 453. Khiển ý kỳ 2
  4
 454. Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 1
  2
 455. Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 2
  2
 456. Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 3
  2
 457. Khổ chiến hành
  5
 458. Khổ trúc
  4
 459. Khốc Lý thường thị Dịch kỳ 1
  2
 460. Khốc Lý thường thị Dịch kỳ 2
  2
 461. Khốc Lý thượng thư Chi Phương trùng đề
  4
 462. Khốc Nghiêm bộc xạ quy sấn
  4
 463. Khốc Trường Tôn thị ngự
  4
 464. Không nang
  5
 465. Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm
  5
 466. Khúc giang đối tửu
  12
 467. Khúc giang đối vũ
  16
  - bài dịch 2
 468. Khúc giang kỳ 1
  28
  - bài dịch 2
 469. Khúc giang kỳ 2
  31
  - bài dịch 2
 470. Khúc giang tam chương, chương ngũ cú
  6
 471. Khuyết đề
  6
 472. Khứ hĩ hành
  3
 473. Khứ thu hành
  5
 474. Khứ Thục
  5
 475. Khương Sở công hoạ giác ưng ca
  2
 476. Khương thôn kỳ 1
  10
 477. Khương thôn kỳ 2
  7
 478. Khương thôn kỳ 3
  7
 479. Kiêm hà
  4
 480. Kiến huỳnh hoả
  9
 481. Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác
  5
 482. Kính giản Vương minh phủ
  2
 483. Kinh Nam binh mã sứ thái thường khanh Triệu công đại thực đao ca
  4
 484. Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận
  3
 485. Kỷ
  7
 486. Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự
  4
 487. Ký Cao tam thập ngũ thư ký
  2
 488. Ký Cao Thích
  6
 489. Ký Cung Châu Thôi lục sự
  3
 490. Ký Dương ngũ Quế Châu Đàm
  4
 491. Ký đề giang ngoại thảo đường
  7
 492. Ký Đỗ Vị (Cận văn khoan pháp ly Tân châu)
  4
 493. Ký Đỗ Vị (Hàn nhật kinh thiềm đoản)
  8
 494. Ký Hạ Lan Tiêm
  2
 495. Ký Hàn gián nghị
  5
 496. Ký Lý thập nhị Bạch nhị thập vận
  4
 497. Ký Tán thượng nhân
  2
 498. Ký tặng Vương thập tướng quân Thừa Tuấn
  2
 499. Kỷ thượng nhân mao trai
  4
 500. Ký Thường trưng quân
  6
 501. Ký tòng tôn Sùng Giản
  2
 502. Lạc Du viên ca
  3
 503. Lạc Dương
  4
 504. Lạc nhật
  19
  - bài dịch 2
 505. Lãm kính trình Bách trung thừa
  3
 506. Lãm thuyền khổ phong hí đề tứ vận phụng giản Trịnh thập tam phán quan Phiếm
  2
 507. Lãng Châu phụng tống nhị thập tứ cữu sứ tự kinh phó nhiệm Thanh Thành
  2
 508. Lãng sơn ca
  2
 509. Lãng thuỷ ca
  2
 510. Lão bệnh
  2
 511. Lạp nhật
  4
 512. Lập thu hậu đề
  6
 513. Lập xuân
  2
 514. Lâu thượng
  3
 515. Lệ nhân hành
  6
 516. Lệ xuân
  2
 517. Lịch lịch
  3
 518. Liễu biên
  5
 519. Lộ phùng Tương Dương Dương thiếu phủ nhập thành, hí trình Dương viên ngoại Oản
  2
 520. Lôi (Vu Giáp trung tiêu động)
  2
 521. Lữ dạ thư hoài
  18
  - bài dịch 2
 522. Lưu biệt Công An thái dịch sa môn
  2
 523. Lưu biệt Giả, Nghiêm nhị các lão lưỡng viện bổ khuyết, đắc vân tự
  2
 524. Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập
  5
 525. Lưu Hoa Môn
  5
 526. Lý giám trạch kỳ 1
  3
 527. Lý giám trạch kỳ 2
  3
 528. Ly sơn
  2
 529. Lý tư mã kiều liễu, thừa Cao sứ quân tự Thành Đô hồi
  4
 530. Mạc tương nghi hành
  5
 531. Mai vũ
  3
 532. Mạn thành nhất thủ
  15
  - bài dịch 2
 533. Mạn thành nhị thủ kỳ 1
  3
 534. Mạn thành nhị thủ kỳ 2
  4
 535. Mạnh đông
  2
 536. Mạnh thị
  2
 537. Mạnh thương tào bộ chỉ lĩnh tân tửu tương nhị vật mãn khí kiến di lão phu
  2
 538. Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 1
  2
 539. Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 2
  2
 540. Mao ốc vị thu phong sở phá ca
  15
 541. Mính
  3
 542. Mộ đăng Tây An tự chung lâu ký Bùi thập Địch
  4
 543. Mộ hàn
  2
 544. Mộ quy
  6
 545. Mộ thu tương quy Tần lưu biệt Hồ Nam mạc phủ thân hữu
  2
 546. Mộ xuân
  4
 547. Mộ xuân bồi Lý thượng thư, Lý trung thừa quá Trịnh Giám hồ đình phiếm chu, đắc qua tự
  2
 548. Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 1
  2
 549. Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 2
  2
 550. Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 3
  2
 551. Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 4
  2
 552. Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 5
  2
 553. Mộng Lý Bạch kỳ 1
  13
  - bài dịch 2
 554. Mộng Lý Bạch kỳ 2
  11
 555. Muộn
  3
 556. Nam chinh
  5
 557. Nam lân - Dữ Chu sơn nhân
  10
 558. Nam Sở
  3
 559. Năng hoạ
  2
 560. Ngải đạo liễu vịnh hoài
  3
 561. Ngẫu đề
  5
 562. Nghệ Từ khanh mịch quả tài
  4
 563. Nghĩa cốt hành
  3
 564. Nghiêm công sảnh yến, đồng vịnh “Thục đạo hoạ đồ”, đắc không tự
  3
 565. Nghiêm công trọng hạ uổng giá thảo đường, kiêm huề tửu soạn, đắc hàn tự
  2
 566. Nghiêm thị khê phóng ca hành
  5
 567. Nghiêm Trịnh công giai hạ tân tùng, đắc triêm tự
  3
 568. Nghiêm Trịnh công trạch đồng vịnh trúc, đắc hương tự
  2
 569. Nghiêm trung thừa uổng giá kiến quá
  5
 570. Ngoạn nguyệt trình Hán Trung vương
  3
 571. Ngọc Đài quán kỳ 1
  3
 572. Ngọc Đài quán kỳ 2
  4
 573. Ngọc Hoa cung
  3
 574. Ngọc uyển lưu
  2
 575. Ngô tông
  3
 576. Ngũ Bàn
  3
 577. Ngụ mục
  5
 578. Nguỵ thập tứ thị ngự tựu tệ lư tương biệt
  2
 579. Nguỵ tướng quân ca
  3
 580. Nguyên nhật ký Vi thị muội
  3
 581. Nguyên nhật thị Tông Vũ
  3
 582. Nguyệt (Thiên thượng thu kỳ cận)
  8
 583. Nguyệt (Tứ canh sơn thổ nguyệt)
  4
 584. Nguyệt dạ
  22
  - bài dịch 2
 585. Nguyệt dạ ức xá đệ
  18
  - bài dịch 2
 586. Nguyệt kỳ 1 (Đoạn tục Vu sơn vũ)
  4
 587. Nguyệt kỳ 2 (Tịnh chiếu Vu Sơn xuất)
  2
 588. Nguyệt kỳ 3 (Vạn lý Cù Đường giáp)
  2
 589. Nguyệt viên
  3
 590. Ngư Dương
  3
 591. Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân
  4
 592. Nhân nhật kỳ 1
  2
 593. Nhân nhật kỳ 2
  2
 594. Nhân Thôi ngũ thị ngự ký Cao Bành châu nhất tuyệt
  5
 595. Nhập Kiều Khẩu
  4
 596. Nhập trạch kỳ 1
  3
 597. Nhập trạch kỳ 2
  3
 598. Nhập trạch kỳ 3
  3
 599. Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt
  6
 600. Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu)
  12
  - bài dịch 2
 601. Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)
  5
 602. Nhất thất
  3
 603. Nhĩ lung
  3
 604. Nhiệt kỳ 1
  2
 605. Nhiệt kỳ 2
  2
 606. Nhiệt kỳ 3
  2
 607. Nhương Tây hàn vọng
  2
 608. Phạm nhị viên ngoại Mạc, Ngô thập thị ngự Uất đặc uổng giá khuyết triển đãi, liêu ký thử tác
  5
 609. Phản chiếu (Phản chiếu khai Vu Giáp)
  3
 610. Phản chiếu (Sở vương cung bắc chính hoàng hôn)
  4
 611. Pháp Kính tự
  4
 612. Phát Bạch Mã đàm
  4
 613. Phát Đàm Châu
  5
 614. Phát Đồng Cốc huyện
  3
 615. Phát Lãng Trung
  5
 616. Phát Lưu Lang phố
  4
 617. Phát Tần Châu
  2
 618. Phế huề
  4
 619. Phi Tiên các
  4
 620. Phiếm giang
  4
 621. Phiếm giang tống khách
  4
 622. Phiếm giang tống Nguỵ thập bát thương tào hoàn kinh, nhân ký Sầm trung doãn Tham, Phạm lang trung quý Minh
  3
 623. Phiên kiếm
  5
 624. Phó Thanh Thành huyện xuất Thành Đô, ký Đào, Vương nhị thiếu doãn
  3
 625. Phòng binh tào Hồ mã
  5
 626. Phong tật chu trung phục chẩm thư hoài tam thập lục vận, phụng trình Hồ Nam thân hữu
  3
 627. Phóng thuyền (Thu phàm há cấp thuỷ)
  2
 628. Phóng thuyền (Tống khách Thương Khê huyện)
  5
 629. Phong vũ khán chu tiền lạc hoa hí vi tân cú
  3
 630. Phụ tân hành
  7
 631. Phù Thành huyện Hương Tích tự quan các
  4
 632. Phục âm
  3
 633. Phúc chu kỳ 1
  2
 634. Phúc chu kỳ 2
  2
 635. Phục sầu kỳ 01
  6
 636. Phục sầu kỳ 02
  4
 637. Phục sầu kỳ 03
  11
 638. Phục sầu kỳ 04
  3
 639. Phục sầu kỳ 05
  3
 640. Phục sầu kỳ 06
  6
 641. Phục sầu kỳ 07
  4
 642. Phục sầu kỳ 08
  3
 643. Phục sầu kỳ 09
  5
 644. Phục sầu kỳ 10
  4
 645. Phục sầu kỳ 11
  4
 646. Phục sầu kỳ 12
  4
 647. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1
  4
 648. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2
  4
 649. Phụng đãi Nghiêm đại phu
  3
 650. Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng
  5
 651. Phùng Đường Hưng Lưu chủ bạ đệ
  3
 652. Phụng giản Cao tam thập ngũ sứ quân
  3
 653. Phụng hoạ Nghiêm Trịnh công “Quân thành tảo thu”
  2
 654. Phụng Hoàng đài
  4
 655. Phụng ký biệt Mã Ba Châu
  4
 656. Phụng ký Cao thường thị
  3
 657. Phụng ký Chương thập thị ngự
  3
 658. Phụng ký Hà Nam Vi doãn trượng nhân
  2
 659. Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Nghi kỳ 1
  3
 660. Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Nghi kỳ 2
  2
 661. Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ
  2
 662. Phụng sứ Thôi đô thuỷ ông há giáp
  3
 663. Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận
  6
 664. Phụng tặng Vương trung doãn Duy
  5
 665. Phụng Tế dịch trùng tống Nghiêm công tứ vận
  8
 666. Phụng thù Khấu thập thị ngự Tích kiến ký tứ vận, phục ký Khấu
  2
 667. Phụng thù Lý đô đốc biểu trượng “Tảo xuân tác”
  4
 668. Phụng thù Nghiêm công “Ký đề dã đình” chi tác
  4
 669. Phụng Tiên Lưu thiếu phủ tân hoạ sơn thuỷ chướng ca
  3
 670. Phụng tống Khanh nhị ông thống tiết độ trấn quân hoàn Giang Lăng
  2
 671. Phụng tống Nghiêm công nhập triều thập vận
  2
 672. Phụng tống thập thất cữu há Thiệu Quế
  2
 673. Phụng tống Thục Châu Bá nhị biệt giá tương trung thừa mệnh phó Giang Lăng khởi cư Vệ thượng thư thái phu nhân, nhân thị tòng đệ hành quân tư mã tá
  2
 674. Phụng tống Vi trung thừa Chi Tấn phó Hồ Nam
  2
 675. Phược kê hành
  4
 676. Quá cố Hộc Tư hiệu thư trang kỳ 1
  2
 677. Quá cố Hộc Tư hiệu thư trang kỳ 2
  2
 678. Quá khách tương tầm
  3
 679. Quá nam lân Chu sơn nhân thuỷ đình
  3
 680. Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang
  4
 681. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1
  4
 682. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2
  4
 683. Quan binh
  4
 684. Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ “Kiếm khí” hành
  7
 685. Quan định hậu hý tặng
  6
 686. Quan đình tịch toạ hí giản Nhan thập thiếu phủ
  2
 687. Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 1
  4
 688. Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 2
  6
 689. Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 3
  3
 690. Quan Trì xuân nhạn kỳ 1
  5
 691. Quan Trì xuân nhạn kỳ 2
  4
 692. Quảng Châu Đoàn công tào đáo, đắc Dương ngũ trưởng sử Đàm thư, công tào khước quy, liêu ký thử thi
  2
 693. Quang Lộc bản hành
  5
 694. Quắc quốc phu nhân
  7
 695. Quân bất kiến, giản Tô Hề
  4
 696. Quân trung tuý ẩm ký Thẩm bát, Lưu tẩu
  2
 697. Quy
  2
 698. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 1
  4
 699. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 10
  3
 700. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 2
  3
 701. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 3
  3
 702. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 4
  3
 703. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 5
  3
 704. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 6
  3
 705. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 7
  3
 706. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 8
  3
 707. Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 9
  3
 708. Quý hạ tống hương đệ Thiều bồi hoàng môn tòng thúc triều yết
  2
 709. Quy lai
  3
 710. Quy mộng
  5
 711. Quy nhạn (Đông lai vạn lý khách)
  8
 712. Quy nhạn (Văn đạo kim xuân nhạn)
  3
 713. Quy nhạn kỳ 1 (Vạn lý Hành Dương nhạn)
  2
 714. Quy nhạn kỳ 2 (Dục tuyết vi Hồ địa)
  4
 715. Quý thu giang thôn
  2
 716. Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 1
  2
 717. Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 2
  2
 718. Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 3
  2
 719. Quy yến
  4
 720. Quyện dạ
  4
 721. Sầu - Cưỡng hí vi Ngô thể
  4
 722. Sấu mã hành
  2
 723. Sầu toạ
  3
 724. Song Phong phố
  5
 725. Song yến
  6
 726. Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 1
  3
 727. Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 2
  3
 728. Sơ đông
  3
 729. Sơ nguyệt
  8
 730. Sở tư
  3
 731. Sở tư - Đắc Thai Châu Trịnh tư hộ Kiền tiêu tức
  2
 732. Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)
  5
 733. Tả hoài kỳ 1
  3
 734. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1
  4
 735. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2
  4
 736. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3
  3
 737. Tạ Nghiêm trung thừa tống Thanh Thành sơn đạo sĩ nhũ tửu nhất bình
  4
 738. Tàm cốc hành
  8
 739. Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng
  3
 740. Tam tuyệt cú kỳ 1
  4
 741. Tam tuyệt cú kỳ 2
  6
 742. Tam tuyệt cú kỳ 3
  7
 743. Tạm vãng Bạch Đế, phục hoàn Đông Đồn
  2
 744. Tam vận tam thiên kỳ 1
  2
 745. Tam vận tam thiên kỳ 2
  2
 746. Tam vận tam thiên kỳ 3
  3
 747. Tản sầu kỳ 1
  3
 748. Tản sầu kỳ 2
  3
 749. Tao điền phụ nê ẩm mỹ Nghiêm trung thừa
  4
 750. Tảo hoa
  5
 751. Tảo khởi
  3
 752. Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng
  6
 753. Tặng biệt Hà Ung
  2
 754. Tặng biệt Trịnh Luyện phó Tương Dương
  3
 755. Tặng Cao Thức Nhan
  3
 756. Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu
  3
 757. Tặng hiến nạp sứ khởi cư Điền xá nhân Trừng
  2
 758. Tặng Hoa khanh
  14
 759. Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)
  5
 760. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 761. Tặng Tất tứ Diệu
  4
 762. Tặng tì bộ Tiêu lang trung thập huynh
  2
 763. Tặng Trần nhị bổ khuyết
  4
 764. Tặng Vệ bát xử sĩ
  14
  - bài dịch 2
 765. Tặng Vi tả thừa trượng
  2
 766. Tặng Vi Tán Thiện biệt
  3
 767. Tặng Vi thất tán Thiện
  3
 768. Tân An lại
  7
 769. Tần Châu tạp thi kỳ 01
  7
 770. Tần Châu tạp thi kỳ 02
  8
 771. Tần Châu tạp thi kỳ 03
  6
 772. Tần Châu tạp thi kỳ 04
  5
 773. Tần Châu tạp thi kỳ 05
  5
 774. Tần Châu tạp thi kỳ 06
  5
 775. Tần Châu tạp thi kỳ 07
  5
 776. Tần Châu tạp thi kỳ 08
  5
 777. Tần Châu tạp thi kỳ 09
  5
 778. Tần Châu tạp thi kỳ 10
  5
 779. Tần Châu tạp thi kỳ 11
  6
 780. Tần Châu tạp thi kỳ 12
  5
 781. Tần Châu tạp thi kỳ 13
  5
 782. Tần Châu tạp thi kỳ 14
  5
 783. Tần Châu tạp thi kỳ 15
  5
 784. Tần Châu tạp thi kỳ 16
  5
 785. Tần Châu tạp thi kỳ 17
  5
 786. Tần Châu tạp thi kỳ 18
  5
 787. Tần Châu tạp thi kỳ 19
  6
 788. Tần Châu tạp thi kỳ 20
  5
 789. Tân chí
  5
 790. Tân hôn biệt
  10
 791. Tân thu
  8
 792. Tẩy binh mã
  7
 793. Tây các dạ
  3
 794. Tây các khẩu hào, trình Nguyên nhị thập nhất
  2
 795. Tây các tam độ kỳ Đại Xương Nghiêm minh phủ đồng túc bất đáo
  2
 796. Tây các vũ vọng
  2
 797. Tây giao
  2
 798. Tây sơn kỳ 1
  2
 799. Tây sơn kỳ 2
  2
 800. Tây sơn kỳ 3
  2
 801. Thạch Hào lại
  16
  - bài dịch 2
 802. Thạch kính
  2
 803. Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn
  4
 804. Thán đình tiền cam cúc hoa
  8
 805. Thanh Dương giáp
  3
 806. Thành Đô phủ
  4
 807. Thanh minh
  2
 808. Thanh minh kỳ 1
  4
 809. Thanh minh kỳ 2
  4
 810. Thành Tây bi phiếm chu
  6
 811. Thành thượng
  3
 812. Thanh ty
  3
 813. Thảo các
  4
 814. Thảo đường
  4
 815. Thảo đường tức sự
  5
 816. Thần vũ
  3
 817. Thập lục dạ ngoạn nguyệt
  6
 818. Thập nguyệt nhất nhật
  2
 819. Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 1
  4
 820. Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 2
  2
 821. Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 3
  4
 822. Thập thất dạ đối nguyệt
  9
 823. Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 1
  2
 824. Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 2
  2
 825. Thê thành tây nguyên tống Lý phán quan huynh, Vũ phán quan đệ phó Thành Đô phủ
  6
 826. Thị điệt Tá
  5
 827. Thị Liêu nô A Đoạn
  4
 828. Thích muộn
  4
 829. Thiên biên hành
  5
 830. Thiên Dục phiêu kỵ ca
  6
 831. Thiên hà
  6
 832. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  15
  - bài dịch 2
 833. Thiết Đường giáp
  2
 834. Thiếu niên hành (Mã thượng thuỳ gia bạc mị lang)
  6
 835. Thiếu niên hành kỳ 1 (Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn)
  3
 836. Thiếu niên hành kỳ 2 (Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận)
  4
 837. Thính Dương thị ca
  5
 838. Thôi bình sự đệ hứa tương nghinh bất đáo, ưng lự lão phu kiến nê vũ khiếp xuất, tất khiên giai kỳ, tẩu bút hí giản
  4
 839. Thôi phò mã sơn đình yến tập
  3
 840. Thôi thị đông sơn thảo đường
  4
 841. Thôn dạ
  3
 842. Thôn vũ
  3
 843. Thù Cao sứ quân tương tặng
  3
 844. Thu dã kỳ 1
  3
 845. Thu dã kỳ 2
  3
 846. Thu dã kỳ 3
  4
 847. Thu dã kỳ 4
  2
 848. Thu dã kỳ 5
  2
 849. Thu địch
  5
 850. Thụ gian
  2
 851. Thu giáp
  2
 852. Thu hứng kỳ 1
  40
  - bài dịch 2
 853. Thu hứng kỳ 2
  11
 854. Thu hứng kỳ 3
  11
 855. Thu hứng kỳ 4
  17
  - bài dịch 2
 856. Thu hứng kỳ 5
  8
 857. Thu hứng kỳ 6
  8
 858. Thu hứng kỳ 7
  8
 859. Thu hứng kỳ 8
  12
 860. Thu kinh
  4
 861. Thu kinh kỳ 1
  3
 862. Thu kinh kỳ 2
  4
 863. Thu kinh kỳ 3
  4
 864. Thù Mạnh Vân Khanh
  6
 865. Thu nhật Kinh Nam thuật hoài tam thập vận
  4
 866. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 1
  3
 867. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 2
  3
 868. Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 3
  3
 869. Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc
  5
 870. Thu phong kỳ 1
  3
 871. Thu phong kỳ 2
  5
 872. Thù Quách thập ngũ Thụ phán quan
  4
 873. Thu tận
  4
 874. Thu thanh
  4
 875. Thụ tử chí
  4
 876. Thù Vi Thiều Châu kiến ký
  3
 877. Thu vũ thán kỳ 1
  10
 878. Thu vũ thán kỳ 2
  10
 879. Thu vũ thán kỳ 3
  9
 880. Thuật hoài
  5
 881. Thục thực nhật thị Tông Văn, Tông Vũ
  4
 882. Thục tướng
  21
  - bài dịch 2
 883. Thuỳ bạch
  3
 884. Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 1
  4
 885. Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 2
  3
 886. Thuỳ lão biệt
  6
 887. Thuyền há Quỳ Châu quách túc, vũ thấp bất đắc thướng ngạn, biệt Vương thập nhị phán quan
  6
 888. Thư đường ẩm ký dạ phục yêu Lý thượng thư há mã, nguyệt hạ phú tuyệt cú
  7
 889. Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn quy táng Đông Đô hữu tác kỳ 1
  4
 890. Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn quy táng Đông Đô hữu tác kỳ 2
  4
 891. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 01
  6
 892. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 02
  6
 893. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 03
  6
 894. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 04
  6
 895. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 05
  6
 896. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 06
  6
 897. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 07
  6
 898. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 08
  6
 899. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 09
  5
 900. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 10
  6
 901. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 11
  6
 902. Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 12
  6
 903. Thừa vũ nhập hành quân lục đệ trạch
  3
 904. Thướng Bạch Đế thành
  4
 905. Thướng Đâu Suất tự
  2
 906. Thượng khanh ông thỉnh tu Vũ Hầu miếu, di tượng khuyết lạc, thì Thôi khanh quyền Quỳ Châu
  3
 907. Thướng Ngưu Đầu tự
  3
 908. Thương thu
  2
 909. Thướng thuỷ khiển hoài
  3
 910. Thượng tị nhật Từ ty lục lâm viên yến tập
  3
 911. Tị địa
  5
 912. Tích du
  3
 913. Tịch phong
  4
 914. Tích Thảo lĩnh
  2
 915. Tiến đĩnh
  2
 916. Tiền khổ hàn hành kỳ 1
  2
 917. Tiền khổ hàn hành kỳ 2
  3
 918. Tiền xuất tái kỳ 1
  7
 919. Tiền xuất tái kỳ 2
  7
 920. Tiền xuất tái kỳ 3
  6
 921. Tiền xuất tái kỳ 4
  6
 922. Tiền xuất tái kỳ 5
  6
 923. Tiền xuất tái kỳ 6
  8
 924. Tiền xuất tái kỳ 7
  6
 925. Tiền xuất tái kỳ 8
  7
 926. Tiền xuất tái kỳ 9
  6
 927. Tiêu bát minh phủ đê xứ mịch đào tài
  4
 928. Tiểu chí
  8
 929. Tiểu hàn thực chu trung tác
  6
 930. Tiểu viên
  3
 931. Tình kỳ 1
  9
 932. Tình kỳ 2
  3
 933. Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên
  12
 934. Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 1
  3
 935. Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 2
  3
 936. Tòng nhân mịch tiểu hồ tôn hứa ký
  3
 937. Tòng Vi nhị minh phủ tục xứ mịch miên trúc
  5
 938. Tồn một khẩu hào kỳ 1
  5
 939. Tồn một khẩu hào kỳ 2
  7
 940. Tống Bùi ngũ phó Đông Xuyên
  4
 941. Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia
  5
 942. Tống Đậu cửu quy Thành Đô
  3
 943. Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc
  3
 944. Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu
  3
 945. Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu
  5
 946. Tống Hà thị ngự quy triều
  4
 947. Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi
  4
 948. Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh
  3
 949. Tống Hứa bát thập di quy Giang Ninh cận tỉnh, Phủ tích thì thường khách du thử huyện ư Hứa sinh xử khất Ngoã Quan tự Duy Ma đồ dạng chí chư thiên mạt
  2
 950. Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch
  7
 951. Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm
  2
 952. Tống Linh Châu Lý phán quan
  5
 953. Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều
  5
 954. Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc
  3
 955. Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng
  3
 956. Tống Lý khanh Diệp
  4
 957. Tống Mạnh thập nhị thương tào phó Đông Kinh tuyển
  4
 958. Tống Nguyên nhị thích Giang Tả
  4
 959. Tống nhân tòng quân
  3
 960. Tống Sái Hy Lỗ đô uý hoàn Lũng Hữu, nhân ký Cao tam thập ngũ thư ký
  2
 961. Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục
  3
 962. Tống Tiên Vu Vạn Châu thiên Ba Châu
  4
 963. Tống Triệu thập thất minh phủ chi huyện
  3
 964. Tống Trịnh thập bát Kiền biếm Thai Châu tư hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc chi cố, khuyết vi diện biệt, tình hiện ư thi
  2
 965. Tống Trương thập nhị tham quân phó Thục Châu, nhân trình Dương ngũ thị ngự
  3
 966. Tống tư mã nhập kinh
  2
 967. Tống Vi lang tư trực quy Thành Đô
  4
 968. Tống Vi Phúng thướng Lãng Châu lục sự tham quân
  5
 969. Tống Vi thư ký phó An Tây
  3
 970. Tống viễn
  13
 971. Tông Vũ sinh nhật
  3
 972. Tống Vương thập lục phán quan
  3
 973. Tống Vương thập ngũ phán quan phù thị hoàn Kiềm Trung, đắc khai tự
  4
 974. Tống Vương thị ngự vãng Đông Xuyên, Phóng Sinh trì tổ tịch
  3
 975. Tống xá đệ Tần phó Tề châu kỳ 1
  3
 976. Tống xá đệ Tần phó Tề châu kỳ 2
  3
 977. Tống xá đệ Tần phó Tề châu kỳ 3
  3
 978. Tráng du
  6
 979. Triêu kỳ 1
  3
 980. Triêu kỳ 2
  4
 981. Triêu vũ
  4
 982. Trịnh phò mã trạch yến động trung
  4
 983. Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm
  3
 984. Trú mộng
  6
 985. Trung dạ
  5
 986. Trùng du Hà thị kỳ 1
  4
 987. Trùng du Hà thị kỳ 2
  4
 988. Trùng du Hà thị kỳ 3
  3
 989. Trùng du Hà thị kỳ 5
  4
 990. Trùng giản Vương minh phủ
  3
 991. Trùng kinh Chiêu Lăng
  2
 992. Trùng tặng Trịnh Luyện tuyệt cú
  5
 993. Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ ký kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 1
  6
 994. Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ ký kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 2
  6
 995. Trung tiêu
  3
 996. Truy thù cố Cao Thục châu nhân nhật kiến ký
  3
 997. Trừ giá
  5
 998. Trường Giang kỳ 1
  4
 999. Trường Giang kỳ 2
  4
 1000. Trường ngâm
  4
 1001. Trượng Nhân sơn
  4
 1002. Trường Sa tống Lý thập nhất Hàm
  5
 1003. Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý
  4
 1004. Túc giang biên các
  5
 1005. Túc phủ
  9
 1006. Túc Tán công phòng
  4
 1007. Túc Thanh Thảo hồ
  3
 1008. Túc tích
  4
 1009. Tuế mộ
  4
 1010. Tuế yến hành
  4
 1011. Tuỳ Chương lưu hậu Tân Đình hội tống chư quân
  3
 1012. Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền
  7
 1013. Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch
  4
 1014. Tuyệt cú
  12
 1015. Tuyệt cú lục thủ kỳ 1
  8
 1016. Tuyệt cú lục thủ kỳ 2
  8
 1017. Tuyệt cú lục thủ kỳ 3
  8
 1018. Tuyệt cú lục thủ kỳ 4
  10
 1019. Tuyệt cú lục thủ kỳ 5
  10
 1020. Tuyệt cú lục thủ kỳ 6
  9
 1021. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 1
  11
 1022. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 2
  10
 1023. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 3
  9
 1024. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4
  13
 1025. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5
  14
 1026. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 6
  10
 1027. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 7
  11
 1028. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 8
  10
 1029. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 9
  10
 1030. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 1
  14
 1031. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2
  26
  - bài dịch 2
 1032. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 1
  10
 1033. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 2
  8
 1034. Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 3
  8
 1035. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 1
  11
 1036. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2
  10
 1037. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3
  7
 1038. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 1
  8
 1039. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 2
  7
 1040. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
  35
  - bài dịch 2
 1041. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 4
  6
 1042. Tự bình
  3
 1043. Từ bộ
  4
 1044. Từ cửu thiếu doãn kiến quá
  4
 1045. Từ khanh nhị tử ca
  2
 1046. Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự
  7
 1047. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 1
  6
 1048. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 2
  4
 1049. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3
  4
 1050. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 1
  3
 1051. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 2
  3
 1052. Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 3
  3
 1053. Từ nam tịch vọng
  5
 1054. Tự Nhương Tây kinh phi thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 1
  3
 1055. Tự Nhương Tây kinh phi thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 2
  3
 1056. Tự Nhương Tây kinh phi thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 3
  3
 1057. Tự Nhương Tây kinh phi thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 4
  3
 1058. Tử quy
  5
 1059. Tử Thần điện thoái trào khẩu hào
  3
 1060. Tứ tùng
  2
 1061. Tức sự (Bách bảo trang yêu đới)
  4
 1062. Tức sự (Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường)
  6
 1063. Tức sự (Thiên bạn quần sơn cô thảo đình)
  3
 1064. Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)
  3
 1065. Tương hiểu kỳ 1
  4
 1066. Tương hiểu kỳ 2
  4
 1067. Tương phó Kinh Nam, ký biệt Lý Kiếm Châu
  5
 1068. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 1
  3
 1069. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 2
  3
 1070. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 3
  3
 1071. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 4
  3
 1072. Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 5
  4
 1073. Tương phu nhân từ
  5
 1074. Uý nhân
  4
 1075. Ức ấu tử
  4
 1076. Ức đệ kỳ 1
  11
 1077. Ức đệ kỳ 2
  10
 1078. Ức tích kỳ 1
  2
 1079. Ức tích kỳ 2
  2
 1080. Ức Trịnh nam Biền
  3
 1081. Vãn
  3
 1082. Vãn hành khẩu hào
  4
 1083. Vãn thu bồi Nghiêm trịnh công Ma Ha trì phiếm chu, đắc khê tự
  4
 1084. Vãn thu Trường Sa Thái ngũ thị ngự ẩm diên tống Ân lục tham quân quy Lễ Châu cận tỉnh
  3
 1085. Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)
  4
 1086. Vãn tình (Thôn vãn kinh phong độ)
  10
 1087. Vãn tình (Vãn chiếu tà sơ triệt)
  3
 1088. Vãn tình Ngô lang kiến quá bắc xá
  3
 1089. Vãn xuất tả dịch
  3
 1090. Văn Cao thường thị vong
  4
 1091. Văn Hộc Tư lục quan vị quy
  3
 1092. Văn Huệ tử quá Đông Khê
  4
 1093. Văn Hương Khương thất thiếu phủ thiết khoái hí tặng trường ca
  2
 1094. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
  11
 1095. Vân
  3
 1096. Vân An cửu nhật Trịnh thập bát huề tửu bồi chư công yến
  4
 1097. Vân sơn
  4
 1098. Vi nông
  4
 1099. Vi Phúng lục sự trạch quan Tào tướng quân hoạ mã đồ
  3
 1100. Viên
  4
 1101. Viên
  3
 1102. Viễn du (Giang khoát phù cao đống)
  3
 1103. Viễn du (Tiện tử hà nhân ký)
  5
 1104. Viễn hoài xá đệ Dĩnh, Quan đẳng
  2
 1105. Viện trung vãn tình hoài tây quách mao xá
  5
 1106. Việt Vương lâu ca
  6
 1107. Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia
  8
 1108. Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia
  7
 1109. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  11
 1110. Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu
  9
 1111. Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu
  9
 1112. Vọng Đâu Suất tự
  3
 1113. Vọng Ngưu Đầu tự
  3
 1114. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  9
 1115. Vọng nhạc (Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn)
  4
 1116. Vô gia biệt
  7
 1117. Vũ (Minh minh giáp tí vũ)
  2
 1118. Vũ (Thuỷ hạ thiên hưu vũ)
  4
 1119. Vũ (Vạn mộc vân thâm ẩn)
  3
 1120. Vũ bất tuyệt
  5
 1121. Vu Giáp tệ lư phụng tặng thị ngự tứ cữu biệt chi Lễ Lãng
  3
 1122. Vũ Hầu miếu
  13
 1123. Vũ kỳ 1 (Vi vũ bất hoạt đạo)
  3
 1124. Vũ kỳ 2 (Giang vũ cựu vô thì)
  3
 1125. Vũ kỳ 3 (Vật sắc tuế tương yến)
  3
 1126. Vũ kỳ 4 (Sở vũ thạch đài tư)
  3
 1127. Vũ miếu
  6
 1128. Vũ quá Tô Đoan - Đoan trí tửu
  3
 1129. Vu Sơn huyện Phần Châu Đường sứ quân thập bát đệ yến biệt kiêm chư công huề tửu lạc tương tống suất đề tiểu thi lưu ư ốc bích
  4
 1130. Vũ tình (Thiên tế thu vân bạc)
  5
 1131. Vũ tình (Vũ thì sơn bất cải)
  4
 1132. Vũ Văn Triều thượng thư chi sanh, Thôi Úc tư nghiệp chi tôn, thượng thư chi tử, trùng phiếm Trịnh giám tiền hồ
  3
 1133. Vương binh mã sứ nhị giác ưng
  2
 1134. Vương cánh huề tửu, Cao diệc đồng quá, cộng dụng hàn tự
  4
 1135. Vương Lãng Châu diên phụng thù thập nhất cữu “Tích biệt” chi tác
  4
 1136. Vương lục sự hứa tu thảo đường tư bất đáo, liêu tiểu cật
  5
 1137. Vương mệnh
  4
 1138. Vương thập ngũ tiền các hội
  4
 1139. Vương thập ngũ tư mã đệ xuất quách tương phỏng kiêm di dinh mao ốc ti
  4
 1140. Vương thập thất thị ngự Luân, hứa huề tửu chí thảo đường, phụng ký thử thi tiện thỉnh yêu Cao tam thập ngũ sứ quân đồng đáo
  4
 1141. Xá đệ Chiêm quy thảo đường kiểm hiệu, liêu thị thử thi
  4
 1142. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 1
  4
 1143. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 2
  5
 1144. Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3
  3
 1145. Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1
  4
 1146. Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 2
  4
 1147. Xã nhật lưỡng thiên kỳ 1
  3
 1148. Xã nhật lưỡng thiên kỳ 2
  3
 1149. Xích Cốc
  2
 1150. Xích Cốc tây yêm nhân gia
  4
 1151. Xích Giáp
  3
 1152. Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Tân Đình lưu yến, đắc diên tự
  3
 1153. Xuân dạ hỉ vũ
  14
 1154. Xuân nhật giang thôn kỳ 1
  6
 1155. Xuân nhật giang thôn kỳ 2
  4
 1156. Xuân nhật giang thôn kỳ 3
  3
 1157. Xuân nhật giang thôn kỳ 4
  3
 1158. Xuân nhật giang thôn kỳ 5
  3
 1159. Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 1
  5
 1160. Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 2
  5
 1161. Xuân nhật ức Lý Bạch
  14
  - bài dịch 2
 1162. Xuân thuỷ
  5
 1163. Xuân thuỷ sinh kỳ 1
  4
 1164. Xuân thuỷ sinh kỳ 2
  9
 1165. Xuân túc tả tỉnh
  7
 1166. Xuân viễn
  3
 1167. Xuân vọng
  23
  - bài dịch 2
 1168. Xuất quách
  5
 1169. Xúc chức
  4
 1170. Xuy địch
  6
 1171. Ỷ trượng
  4
 1172. Yến Hồ thị ngự thư đường
  4
 1173. Yến Nhung Châu Dương sứ quân đông lâu
  3
 1174. Yến Trung Châu sứ quân điệt trạch
  4
 1175. Yến tử lai chu trung tác
  9
 1176. Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 1
  4
 1177. Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2
  5
 1178. Yết Chân Đế tự thiền sư
  3

Đỗ Quang Đình (Trung Quốc)

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đỗ Thu Nương (Trung Quốc)

Đỗ Thường (Trung Quốc)

Đỗ Tuân Hạc (Trung Quốc)

Độc Cô Cập (Trung Quốc)

Đông Phương Cầu (Trung Quốc)

Đổng Tư Cung (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Đức Thành thiền sư (Trung Quốc)

Đức Tông cung nhân (Trung Quốc)

Đường Ngạn Khiêm (Trung Quốc)

Đường Ôn Như (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Giang Thái Tần (Trung Quốc)

Giang Vi (Trung Quốc)

Hà Hy Nghiêu (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hà Trọng Cử (Trung Quốc)

Hà Xương Linh (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

 1. Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào
  3
 2. Bồn trì kỳ 2
  4
 3. Bồn trì kỳ 5
  4
 4. Cổ ý
  3
 5. Du Thái Bình công chúa sơn trang
  3
 6. Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng
  6
 7. Du thành nam thập lục thủ - Lạc hoa
  5
 8. Du thành nam thập lục thủ - Tặng Đồng Du
  8
 9. Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân
  15
 10. Đáp Trương thập nhất
  2
 11. Đăng Cẩu Lũ sơn
  4
 12. Đề mộc cư sĩ kỳ 1
  4
 13. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa
  8
 14. Điều Trương Tịch
  2
  - bài dịch 2
 15. Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân
  4
 16. Hoa đảo
  4
 17. Hoạ Lý Tư Huân “Quá Liên Xương cung”
  3
 18. Hoa sơn nữ
  2
  - bài dịch 2
 19. Liễu Châu La Trì miếu thi
  2
 20. Lý hoa tặng Trương thập nhất Thự
  3
  - bài dịch 2
 21. Phụng thù Lư cấp sự Vân Phu tứ huynh “Khúc giang hà hoa hành” kiến ký tịnh trình thướng Tiền thất huynh các lão, Trương thập bát trợ giáo
  3
  - bài dịch 2
 22. Sơ xuân tiểu vũ
  12
 23. Sơn thạch
  5
  - bài dịch 2
 24. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương
  15
 25. Tặng Giả Đảo
  6
 26. Thạch cổ ca
  3
  - bài dịch 2
 27. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1
  6
 28. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2
  6
 29. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3
  6
 30. Thính Dĩnh sư đàn cầm
  2
  - bài dịch 2
 31. Thu hoài kỳ 4
  2
  - bài dịch 2
 32. Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân
  3
 33. Trĩ đới tiễn
  2
 34. Tương trung
  5
 35. Tương Trung thù Trương thập nhất công tào
  4
 36. Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công
  4
 37. Xuân tuyết
  8
 38. Xúc xúc
  2
  - bài dịch 2
 39. Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc tự đề môn lâu
  3
  - bài dịch 2

Hàn Hoảng (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hàn Sơn (Trung Quốc)

 1. Bạch vân cao tha nga
  4
 2. Bất kiến triêu thuỳ lộ
  4
 3. Bích Giản tuyền thuỷ thanh
  4
 4. Bốc trạch u cư địa
  3
 5. Cao cao phong đỉnh thượng
  3
 6. Chúng tinh la liệt dạ thâm minh
  5
 7. Cực mục hề trường vọng
  3
 8. Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu
  4
 9. Dĩ ngã thê trì xứ
  3
 10. Diểu diểu Hàn Sơn đạo
  6
 11. Dục đắc an thân xứ
  3
 12. Dục hướng đông nham khứ
  3
 13. Dục thức sinh tử thí
  3
 14. Đa thiểu Thiên Thai nhân
  5
 15. Đăng trắc Hàn Sơn đạo
  3
 16. Độc toạ thường hốt hốt
  3
 17. Gia trú lục nham hạ
  3
 18. Hàn Sơn duy bạch vân
  3
 19. Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân cô
  3
 20. Hàn Sơn hữu khoả trùng
  3
 21. Hàn Sơn thê ẩn xứ
  3
 22. Hữu cá Vương tú tài
  3
 23. Hữu nhân tiếu ngã thi
  3
 24. Hữu tửu tương chiêu ẩm
  3
 25. Khả tiếu Hàn Sơn đạo
  3
 26. Khu mã độ hoang thành
  3
 27. Kim nhật nham tiền toạ
  3
 28. Mao đống dã nhân cư
  3
 29. Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn
  3
 30. Ngã kiến thế gian nhân
  3
 31. Ngã tại thôn trung trú
  3
 32. Ngô tâm tự thu nguyệt
  3
 33. Ngũ ngôn ngũ bách thiên
  3
 34. Nhàn du Hoa đỉnh thượng
  4
 35. Nhàn tự phỏng cao tăng
  3
 36. Nhân vấn Hàn Sơn đạo
  3
 37. Nhất hướng Hàn Sơn toạ
  4
 38. Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu
  6
 39. Nhất tự độn Hàn Sơn
  3
 40. Phàm độc ngã thi giả
  3
 41. Phụ mẫu tục kinh đa
  3
 42. Quần nữ hý tịch dương
  3
 43. Sinh tiền đại ngu si
  3
 44. Tam tự thi kỳ 1
  2
 45. Tam tự thi kỳ 2
  2
 46. Tam tự thi kỳ 3
  3
 47. Tam tự thi kỳ 4
  3
 48. Tam tự thi kỳ 5
  3
 49. Tam tự thi kỳ 6
  3
 50. Tầm tư thiếu niên nhật
  3
 51. Tham nhân hiếu tụ tài
  3
 52. Thế hữu đa sự nhân
  3
 53. Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung
  3
 54. Thiên sinh vạn tử phàm kỷ sinh
  2
 55. Thiên vân vạn thuỷ gian
  2
 56. Trí giả quân phao ngã
  3
 57. Trùng nham ngã bốc cư
  4
 58. Tự cổ chư triết nhân
  3
 59. Tự lạc bình sinh đạo
  4
 60. Tứ thời vô chỉ tức
  3
 61. Ung dung mỹ thiếu niên
  3
 62. Ức đắc nhị thập niên
  3
 63. Văn đạo sầu nan khiển
  3

Hàn Tông (Trung Quốc)

Hạng Tư (Trung Quốc)

Hành châu chu tử (Trung Quốc)

Hạo Nhiên thiền sư (Trung Quốc)

Hoa Nhị phu nhân (Trung Quốc)

Hoài Tố thiền sư (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tăng (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tùng (Trung Quốc)

Hoàng Sào (Trung Quốc)

Hoàng Sùng Hỗ (Trung Quốc)

Hoàng Thao (Trung Quốc)

Hồ Lệnh Năng (Trung Quốc)

Hồ Tằng (Trung Quốc)

Hồ U Trinh (Trung Quốc)

Hồng Tiêu (Trung Quốc)

Hột Can Trước (Trung Quốc)

Hùng Kiểu (Trung Quốc)

Hùng Nhụ Đăng (Trung Quốc)

Huyền Trang (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Jean de La Fontaine (Pháp)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Không Hải thiền sư (Nhật Bản)

Khổng Thiệu An (Trung Quốc)

Khúc Tín Lăng (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Kiều Tri Chi (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Kinh Thúc (Trung Quốc)

Kinh Triệu nữ tử (Trung Quốc)

Kỳ Vô Tiềm (Trung Quốc)

La Ẩn (Trung Quốc)

La Cầu (Trung Quốc)

La Nghiệp (Trung Quốc)

Lã Ôn (Trung Quốc)

Lã Quần (Trung Quốc)

Lã Thái Nhất (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lai Hộc (Trung Quốc)

Lai Tế (Trung Quốc)

Lang đại gia Tống thị (Trung Quốc)

Lang Sĩ Nguyên (Trung Quốc)

Lãnh Triêu Quang (Trung Quốc)

Lâm Kiệt (Trung Quốc)

Lâu Dĩnh (Trung Quốc)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Công Quyền (Trung Quốc)

Liễu Hồn (Trung Quốc)

Liêu Hữu Phương (Trung Quốc)

Liễu thị (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

 1. Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
  4
 2. Biệt xá đệ Tông Nhất
  5
 3. Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
  4
 4. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
  8
 5. Đăng Liễu Châu Nga Sơn
  6
 6. Đăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử
  9
 7. Điền gia kỳ 2
  2
 8. Điền gia kỳ 3
  2
  - bài dịch 2
 9. Điệp hậu
  4
 10. Điệp tiền
  4
 11. Giang tuyết
  28
  - bài dịch 2
 12. Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
  5
 13. Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt
  6
 14. Hành lộ nan kỳ 1
  3
  - bài dịch 2
 15. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi
  8
 16. Khê cư
  9
 17. Liễu Châu Động Mân
  4
 18. Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
  7
 19. Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ
  4
 20. Linh Lăng tảo xuân
  9
 21. Lĩnh Nam giang hành
  5
 22. Mai vũ
  6
 23. Mịch La ngộ phong
  6
 24. Nam giản trung đề
  4
 25. Ngư ông
  12
 26. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống Bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 1
  2
 27. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
  3
 28. Sơ thu dạ toạ tặng Ngô Vũ Lăng
  2
  - bài dịch 2
 29. Tam tặng Lưu viên ngoại
  3
 30. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
  6
 31. Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn
  2
 32. Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký”
  4
 33. Trùng biệt Mộng Đắc
  7
 34. Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
  2
 35. Trùng tặng kỳ 1
  2
 36. Trùng tặng kỳ 2
  2
 37. Trường Sa dịch tiền nam lâu cảm cựu
  5
 38. Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
  2
 39. Vũ tình chí giang độ
  5

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Linh Nhất thiền sư (Trung Quốc)

Linh Triệt thiền sư (Trung Quốc)

Lục Hy Thanh (Trung Quốc)

Lục Quy Mông (Trung Quốc)

Lục Sướng (Trung Quốc)

Lư Ân (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lư Chú (Trung Quốc)

Lư Diên Nhượng (Trung Quốc)

Lư Đồng (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lư Nhữ Bật (Trung Quốc)

Lư Soạn (Trung Quốc)

Lư Trừ (Trung Quốc)

Lư Tượng (Trung Quốc)

Lương Chấn (Trung Quốc)

Lương Hoàng (Trung Quốc)

Lương Ý Nương (Trung Quốc)

Lưu Đắc Nhân (Trung Quốc)

Lưu Đình Kỳ (Trung Quốc)

Lưu Giá (Trung Quốc)

Lưu Hư Bạch (Trung Quốc)

Lưu Hy Di (Trung Quốc)

Lưu Kiêm (Trung Quốc)

Lưu Ngôn Sử (Trung Quốc)

Lưu Phương Bình (Trung Quốc)

Lưu Tạo (Trung Quốc)

Lưu Thái Xuân (Trung Quốc)

Lưu thị phụ (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Tích Hư (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

 1. Bích Giản biệt thự hỉ Hoàng Phủ thị ngự tương phỏng
  6
 2. Bình phiên khúc kỳ 2
  6
 3. Bình phiên khúc kỳ 3
  6
 4. Cảm hoài
  5
 5. Chính triêu lãm kính
  7
 6. Chu trung tống Lý thập bát
  6
 7. Dư Can lữ xá
  4
 8. Đàn cầm
  18
 9. Đăng Dư Can cổ huyện thành
  2
 10. Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên
  8
 11. Đề Linh Hựu hoà thượng cố cư
  7
 12. Điều Khê thù Lương Cảnh biệt hậu kiến ký
  8
 13. Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ
  4
 14. Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại
  5
 15. Hành dinh thù Lã thị ngự
  2
 16. Kinh Phiếu Mẫu mộ
  5
 17. Mục Lăng quan bắc phùng nhân quy Ngư Dương
  5
 18. Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên
  6
 19. Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự
  3
 20. Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân
  14
 21. Qua Châu đạo trung tống Lý đoan công nam độ hậu, quy Dương Châu đạo trung ký
  4
 22. Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường
  5
 23. Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư
  8
 24. Quá Trịnh sơn nhân sở cư
  11
 25. Tạp vịnh bát thủ thướng Lễ bộ Lý thị lang - U cầm
  7
 26. Tặng Tần Hệ trưng quân
  3
 27. Tặng Vi thượng nhân
  4
 28. Tầm Nam Khê Thường sơn đạo nhân ẩn cư
  7
 29. Tầm Trương dật nhân sơn cư
  4
 30. Tân niên tác
  10
 31. Thất lý than trùng tống
  3
 32. Thù Lý Mục kiến ký
  8
 33. Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu
  8
 34. Tiễn biệt Vương thập nhất nam du
  11
 35. Tống Linh Triệt thượng nhân
  20
  - bài dịch 2
 36. Tống Linh Triệt thượng nhân hoàn Việt trung
  4
 37. Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh
  5
 38. Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp
  8
 39. Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam
  5
 40. Tống thượng nhân
  9
 41. Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang
  2
 42. Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu
  6
 43. Trường Sa quá Giả Nghị trạch
  7
 44. Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa
  6
 45. Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham
  6
 46. Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu
  4
 47. Vô đề
  5
 48. Vương Chiêu Quân ca
  3

Lưu Tượng (Trung Quốc)

Lưu Vân (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

 1. A Kiều oán
  17
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  34
  - bài dịch 2
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  4
 4. Biệt Tô Châu kỳ 2
  5
 5. Bình Sái Châu kỳ 2
  2
 6. Dữ ca giả Hà Kham
  6
 7. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  4
 8. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  8
 9. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  5
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  8
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  4
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  3
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  6
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  8
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  5
 16. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  7
 17. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 18. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tiên đáo lai)
  3
 19. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 20. Đạp ca hành kỳ 1
  5
 21. Đạp ca hành kỳ 2
  6
 22. Đạp ca hành kỳ 3
  7
 23. Đạp ca hành kỳ 4
  7
 24. Đáp hậu thiên
  5
 25. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  4
 26. Đáp tiền thiên
  5
 27. Đăng Thanh Huy lâu
  4
 28. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  5
 29. Đê thượng hành kỳ 1
  3
 30. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 31. Đê thượng hành kỳ 3
  4
 32. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  7
 33. Hán Thọ thành xuân vọng
  7
 34. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  10
 35. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  13
 36. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  7
 37. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  5
 38. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  5
 39. Hoài Âm hành kỳ 4
  4
 40. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  7
 41. Hột na khúc kỳ 1
  4
 42. Hột na khúc kỳ 2
  4
 43. Huyền Đô quán đào hoa
  17
  - bài dịch 2
 44. Hữu sở ta kỳ 1
  4
 45. Hữu sở ta kỳ 2
  2
 46. Kim Lăng hoài cổ
  2
 47. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  4
 48. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  33
 49. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  12
 50. Kinh Đàn Đạo Tế cố luỹ
  4
 51. Kinh Môn đạo hoài cổ
  5
 52. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  5
 53. Lãng đào sa kỳ 1
  6
 54. Lãng đào sa kỳ 2
  5
 55. Lãng đào sa kỳ 3
  5
 56. Lãng đào sa kỳ 4
  5
 57. Lãng đào sa kỳ 5
  5
 58. Lãng đào sa kỳ 6
  5
 59. Lãng đào sa kỳ 7
  5
 60. Lãng đào sa kỳ 8
  5
 61. Lãng đào sa kỳ 9
  5
 62. Lậu thất minh
  8
 63. Lâu thượng
  4
 64. Tái du Huyền Đô quán
  15
 65. Tái tặng Lạc Thiên
  3
 66. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  4
 67. Tam các từ
  4
 68. Tán Ưng Chuỷ trà
  6
 69. Tặng Lý tư không kỹ
  7
 70. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  4
 71. Tây Tái sơn hoài cổ
  9
 72. Thị đao hoàn ca
  10
 73. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  4
 74. Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
  3
 75. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  4
 76. Thu phong dẫn
  18
  - bài dịch 2
 77. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  5
 78. Thu từ kỳ 1
  6
 79. Thu từ kỳ 2
  5
 80. Thục tiên chủ miếu
  8
 81. Thuỷ văn thu phong
  3
 82. Thưởng mẫu đơn
  6
 83. Thường trà
  8
 84. Tiêu Tương thần kỳ 1
  7
 85. Tiêu Tương thần kỳ 2
  6
 86. Trú cư trì thượng đình độc ngâm
  2
 87. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  7
 88. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  8
 89. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  7
 90. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  7
 91. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  7
 92. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  7
 93. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  8
 94. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  7
 95. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  7
 96. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  12
 97. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  7
 98. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  4
 99. Tuế dạ vịnh hoài
  8
 100. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  5
 101. Tuý đáp Lạc Thiên
  6
 102. Ức Giang Nam
  5
 103. Vọng Động Đình
  4
 104. Vọng Phu sơn
  9
 105. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  6

Lưu Xoa (Trung Quốc)

Lưu Yến (Trung Quốc)

Lý Bá (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

 1. Anh Vũ châu
  25
 2. Bá Lăng hành tống biệt
  6
 3. Ba nữ từ
  6
 4. Bả tửu vấn nguyệt
  15
  - bài dịch 2
 5. Bạch đầu ngâm
  6
 6. Bạch lộ tư
  10
 7. Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
  4
 8. Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
  6
 9. Bắc phong hành
  3
 10. Biệt Đông Lâm tự tăng
  6
 11. Biệt nội phó trưng kỳ 1
  8
 12. Biệt nội phó trưng kỳ 2
  9
 13. Biệt nội phó trưng kỳ 3
  7
 14. Bình lỗ tướng quân thê
  5
 15. Bồ tát man
  7
 16. Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3
  3
 17. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1
  7
 18. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
  5
 19. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
  5
 20. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
  15
  - bài dịch 2
 21. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5
  5
 22. Chiến thành nam
  3
 23. Cổ lãng nguyệt hành
  4
 24. Cổ phong kỳ 02 (Thiềm thừ bạc Thái Thanh)
  2
 25. Cổ phong kỳ 03 (Tần hoàng tảo lục hợp)
  2
 26. Cổ phong kỳ 10 (Tề hữu thích thảng sinh)
  1
 27. Cổ phong kỳ 11 (Hoàng Hà tẩu đông minh)
  2
 28. Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi)
  3
 29. Cổ phong kỳ 18 (Cô lan sinh u viên)
  8
 30. Cổ phong kỳ 19 (Tây nhạc Liên Hoa sơn)
  2
 31. Cổ phong kỳ 23 (Thu lộ bạch như ngọc)
  2
 32. Cổ phong kỳ 24 (Đại xa dương phi trần)
  3
 33. Cổ phong kỳ 31 (Trịnh Khách tây nhập quan)
  1
 34. Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh)
  2
 35. Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)
  4
 36. Cổ phong kỳ 47 (Đào hoa khai đông viên)
  2
 37. Cổ ý
  7
 38. Cung trung hành lạc kỳ 1
  6
 39. Cung trung hành lạc kỳ 2
  6
 40. Cung trung hành lạc kỳ 3
  4
 41. Cung trung hành lạc kỳ 4
  4
 42. Cung trung hành lạc kỳ 5
  6
 43. Cung trung hành lạc kỳ 6
  4
 44. Cung trung hành lạc kỳ 7
  5
 45. Cung trung hành lạc kỳ 8
  5
 46. Cửu biệt ly
  13
 47. Cửu nguyệt thập nhật tức sự
  4
 48. Cửu nhật Long sơn ẩm
  4
 49. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
  14
 50. Dạ há Chinh Lỗ đình
  3
 51. Dạ túc sơn tự
  13
 52. Du Thái sơn kỳ 1
  3
 53. Du Thái sơn kỳ 3
  4
  - bài dịch 2
 54. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Đề Bắc Tạ bi • 題北謝碑 • Hoàng Hạc lâu văn địch • 黃鶴樓聞笛
  25
  - bài dịch 2
 55. Dương bạn nhi
  3
 56. Đảo y thiên
  6
 57. Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
  7
 58. Đáp Vương thập nhị hàn dạ độc chước hữu hoài
  2
  - bài dịch 2
 59. Đăng cao khâu nhi vọng viễn hải
  3
  - bài dịch 2
 60. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  22
 61. Đăng Tân Bình lâu
  6
 62. Đăng Thái Bạch phong
  3
 63. Đề Đông Khê công u cư
  12
 64. Đề Hứa Nghi Bình Am bích
  6
 65. Đề Uyển khê quán
  3
 66. Đinh đô hộ ca
  6
 67. Đoản ca hành
  3
 68. Độ Kinh Môn tống biệt
  8
 69. Đỗ Lăng tuyệt cú
  13
 70. Độc bất kiến
  7
 71. Độc toạ Kính Đình sơn
  21
 72. Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương
  5
 73. Đối tửu kỳ 2
  10
 74. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1
  6
 75. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2
  5
 76. Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
  4
 77. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1
  5
 78. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 2
  2
 79. Đương Đồ Triệu Viêm thiếu phủ phấn đồ sơn thuỷ ca
  2
  - bài dịch 2
 80. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
  6
 81. Giang Hạ tặng Vi Nam Lăng Băng
  2
  - bài dịch 2
 82. Giang thượng ngâm
  11
 83. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  15
 84. Hạ nhật sơn trung
  5
 85. Hàn lâm độc thư ngôn hoài trình tập hiền chư học sĩ
  3
  - bài dịch 2
 86. Hành lộ nan kỳ 1
  12
 87. Hành lộ nan kỳ 2
  4
  - bài dịch 2
 88. Hành lộ nan kỳ 3
  4
  - bài dịch 2
 89. Hí tặng Đỗ Phủ
  10
 90. Hiệp khách hành
  12
 91. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  60
  - bài dịch 2
 92. Hoành giang từ kỳ 1
  10
 93. Hoành giang từ kỳ 2
  5
 94. Hoành giang từ kỳ 3
  6
 95. Hoành giang từ kỳ 4
  5
 96. Hoành giang từ kỳ 5
  9
 97. Hoành giang từ kỳ 6
  5
 98. Kết miệt tử
  9
 99. Khách trung tác
  19
  - bài dịch 2
 100. Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng, thử công thì bị triệu
  5
 101. Khốc Triều Khanh Hành
  6
 102. Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu
  2
 103. Khuê tình
  9
 104. Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
  6
 105. Kim Lăng kỳ 3
  7
 106. Kim Lăng thành tây lâu nguyệt hạ ngâm
  2
 107. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  19
  - bài dịch 2
 108. Kinh Hạ Bì Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng
  9
  - bài dịch 2
 109. Ký Đông Lỗ nhị trĩ tử
  3
 110. Ký Hoài Nam hữu nhân
  2
 111. Ký Thôi thị ngự
  6
 112. Ký viễn
  23
  - bài dịch 2
 113. Ký viễn kỳ 11
  2
 114. Ký Vương Hán Dương
  2
 115. Lạc Dương mạch
  5
 116. Lạc nhật ức sơn trung
  2
 117. Lãm kính thư hoài
  1
 118. Lao Lao đình
  25
  - bài dịch 2
 119. Lâm lộ ca
  2
 120. Lỗ quận đông Thạch Môn tống Đỗ nhị phủ
  1
 121. Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác
  4
 122. Lục thuỷ khúc
  20
  - bài dịch 2
 123. Lư sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu
  4
 124. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  17
 125. Mộc dục tử
  4
 126. Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt
  4
 127. Nam Dương tống khách
  1
 128. Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh
  2
  - bài dịch 2
 129. Nga My sơn nguyệt
  16
  - bài dịch 2
 130. Nghĩ cổ kỳ 5
  12
 131. Ngọc giai oán
  22
  - bài dịch 2
 132. Ngọc hồ ngâm
  3
  - bài dịch 2
 133. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  17
  - bài dịch 2
 134. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  26
  - bài dịch 2
 135. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
  11
 136. Nhật xuất nhập hành
  2
  - bài dịch 2
 137. Oán tình
  30
  - bài dịch 2
 138. Ô dạ đề
  17
  - bài dịch 2
 139. Ô thê khúc
  11
 140. Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ
  11
 141. Phù Phong hào sĩ ca
  5
 142. Quá Thôi bát trượng thuỷ đình
  4
 143. Quan Hồ nhân xuy địch
  4
 144. Quan liệp
  4
 145. Quan san nguyệt
  19
  - bài dịch 2
 146. Quân hành
  2
 147. Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
  11
 148. Song yến ly
  6
 149. Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ
  2
 150. Sơn trung dữ u nhân đối chước
  9
 151. Sơn trung vấn đáp
  21
  - bài dịch 2
 152. Tạ công đình
  7
 153. Tái hạ khúc kỳ 1
  11
 154. Tái hạ khúc kỳ 2
  11
 155. Tái hạ khúc kỳ 3
  7
 156. Tái hạ khúc kỳ 4
  7
 157. Tái hạ khúc kỳ 5
  7
 158. Tái hạ khúc kỳ 6
  8
 159. Tái thượng khúc kỳ 1
  8
 160. Tái thượng khúc kỳ 2
  8
 161. Tảo xuân ký Vương Hán Dương
  2
 162. Tặng Hà thất phán quan Xương Hạo
  2
  - bài dịch 2
 163. Tặng Lô tư hộ
  4
 164. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 165. Tặng nội
  15
  - bài dịch 2
 166. Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương
  8
 167. Tặng Uông Luân
  19
  - bài dịch 2
 168. Tầm Ung tôn sư ẩn cư
  13
 169. Thái liên khúc kỳ 1
  16
 170. Thái liên khúc kỳ 2
  11
 171. Thanh bình điệu kỳ 1
  38
  - bài dịch 2
 172. Thanh bình điệu kỳ 2
  27
  - bài dịch 2
 173. Thanh bình điệu kỳ 3
  26
  - bài dịch 2
 174. Thanh khê bán dạ văn địch
  4
 175. Thanh Khê hành
  3
 176. Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác
  5
 177. Thiếp bạc mệnh
  8
 178. Thiếu niên hành kỳ 1
  4
 179. Thiếu niên hành kỳ 2
  16
  - bài dịch 2
 180. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  14
  - bài dịch 2
 181. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu
  8
 182. Thu há Kinh Môn
  4
 183. Thu nhật Lỗ quận Nghiêu từ đình thượng yến biệt Đỗ bổ khuyết, Phạm thị ngự
  2
 184. Thu phong từ
  28
  - bài dịch 2
 185. Thu phố ca kỳ 01
  5
 186. Thu phố ca kỳ 02
  4
 187. Thu phố ca kỳ 03
  5
 188. Thu phố ca kỳ 04
  4
 189. Thu phố ca kỳ 05
  4
 190. Thu phố ca kỳ 06
  4
 191. Thu phố ca kỳ 07
  4
 192. Thu phố ca kỳ 08
  4
 193. Thu phố ca kỳ 09
  5
 194. Thu phố ca kỳ 10
  4
 195. Thu phố ca kỳ 11
  4
 196. Thu phố ca kỳ 12
  4
 197. Thu phố ca kỳ 13
  4
 198. Thu phố ca kỳ 14
  4
 199. Thu phố ca kỳ 15
  18
  - bài dịch 2
 200. Thu phố ca kỳ 16
  4
 201. Thu phố ca kỳ 17
  3
 202. Thu Phố ký nội
  3
 203. Thu tịch lữ hoài
  4
 204. Thu tứ
  12
  - bài dịch 2
 205. Thục đạo nan
  4
 206. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01
  4
 207. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02
  4
 208. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03
  5
 209. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04
  6
 210. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05
  5
 211. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06
  3
 212. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07
  4
 213. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08
  4
 214. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09
  4
 215. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10
  4
 216. Thướng Tam Giáp
  3
 217. Thương tiến tửu
  33
 218. Tí Dạ đông ca
  7
 219. Tí Dạ hạ ca
  7
 220. Tí Dạ thu ca
  24
  - bài dịch 2
 221. Tí Dạ xuân ca
  16
  - bài dịch 2
 222. Tĩnh dạ tứ
  78
  - bài dịch 2
 223. Tòng quân hành
  5
 224. Tô đài lãm cổ
  18
  - bài dịch 2
 225. Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung sơn kỳ 1
  3
 226. Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2
  5
 227. Tống Chúc bát chi Giang Đông phú đắc hoán sa thạch
  1
 228. Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn
  7
 229. Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế
  9
 230. Tống Hạ tân khách quy Việt
  3
 231. Tống Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Khổng Sào Phủ hoàn sơn
  3
  - bài dịch 2
 232. Tống hữu nhân
  23
  - bài dịch 2
 233. Tống hữu nhân nhập Thục
  8
 234. Tống khách quy Ngô
  10
 235. Tống Khúc Thập thiếu phủ
  2
 236. Tống Trừ Ung chi Vũ Xương
  3
 237. Tống Trương xá nhân chi Giang Đông
  7
 238. Trào Lỗ nho
  3
 239. Trùng ức Hạ giám
  3
 240. Trường Can hành kỳ 1
  19
 241. Trường Can hành kỳ 2
  10
 242. Trường Môn oán kỳ 1
  7
 243. Trường Môn oán kỳ 2
  7
 244. Trường tương tư kỳ 1
  17
  - bài dịch 2
 245. Túc Ngũ Tùng sơn hạ Tuân ảo gia
  1
 246. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  29
  - bài dịch 2
 247. Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa
  12
 248. Tư biên
  12
 249. Tử đằng thụ
  2
 250. Tự khiển
  17
  - bài dịch 2
 251. Tương Dương khúc kỳ 1
  3
 252. U Châu Hồ mã khách ca
  3
 253. Ức cựu du ký Tiều quận Nguyên tham quân
  2
  - bài dịch 2
 254. Ức Đông Sơn kỳ 1
  31
 255. Ức Đông Sơn kỳ 2
  11
 256. Ức Tần Nga
  8
 257. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
  15
 258. Vi thảo đáng tác lan
  4
 259. Viễn biệt ly
  3
 260. Việt nữ từ kỳ 1
  6
 261. Việt nữ từ kỳ 2
  6
 262. Việt nữ từ kỳ 3
  11
 263. Việt nữ từ kỳ 4
  5
 264. Việt nữ từ kỳ 5
  6
 265. Việt trung lãm cổ
  19
  - bài dịch 2
 266. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01
  4
 267. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02
  4
 268. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03
  5
 269. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 04
  4
 270. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05
  3
 271. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06
  3
 272. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 07
  2
 273. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08
  3
 274. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 09
  2
 275. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 10
  2
 276. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
  1
 277. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
  2
 278. Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành
  4
 279. Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả
  3
 280. Vọng Cửu Hoa tặng Thanh dương Vi Trọng Kham
  4
 281. Vọng Hán Dương liễu sắc ký Vương Tể
  3
 282. Vọng Lư sơn bộc bố
  35
 283. Vọng Lư sơn ngũ lão phong
  4
 284. Vọng nguyệt hữu hoài
  2
 285. Vọng Thiên Môn sơn
  8
 286. Vương Chiêu Quân kỳ 1
  6
 287. Vương Chiêu Quân kỳ 2
  8
 288. Xích Bích ca tống biệt
  5
 289. Xuân dạ Lạc thành văn địch
  26
  - bài dịch 2
 290. Xuân dạ yến đào lý viên tự
  6
 291. Xuân nhật độc chước kỳ 1
  12
 292. Xuân nhật quy sơn ký Mạnh Hạo Nhiên
  3
  - bài dịch 2
 293. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
  18
  - bài dịch 2
 294. Xuân tứ
  34
  - bài dịch 2
 295. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1
  5
 296. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2
  6
 297. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 3
  6
 298. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 4
  4
 299. Yến Trịnh tham khanh sơn trì
  2

Lý Bách Dược (Trung Quốc)

Lý chủ bạ (Trung Quốc)

Lý chủ bạ cơ (Trung Quốc)

Lý Cửu Linh (Trung Quốc)

Lý Dĩnh (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Động (Trung Quốc)

Lý Đức Dụ (Trung Quốc)

Lý Gia Hựu (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Hàm Dụng (Trung Quốc)

Lý Hoa (Trung Quốc)

Lý Hồi (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kiến Huân (Trung Quốc)

Lý Kiến Xu (Trung Quốc)

Lý Kiệu (Trung Quốc)

Lý Kính Phương (Trung Quốc)

Lý Kỳ (Trung Quốc)

Lý Long Cơ (Trung Quốc)

Lý Lộng Ngọc (Trung Quốc)

Lý Mậu Phục (Trung Quốc)

Lý Ngang (Trung Quốc)

Lý Ngao (Trung Quốc)

Lý Nghệ (Trung Quốc)

Lý Nghĩa Phủ (Trung Quốc)

Lý Phúc Nghiệp (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Quý Lan (Trung Quốc)

Lý Sơn Phủ (Trung Quốc)

Lý Sùng Tự (Trung Quốc)

Lý Tần (Trung Quốc)

Lý Thanh (I) (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thế Dân (Trung Quốc)

Lý Thích Chi (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thuấn Huyền (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

 1. An Định thành lâu
  12
 2. Bản Kiều hiểu biệt
  9
 3. Bắc lâu
  5
 4. Bắc Tề kỳ 1
  6
 5. Bắc Tề kỳ 2
  6
 6. Bắc Thanh La
  16
  - bài dịch 2
 7. Bích thành kỳ 1
  3
 8. Biện thượng tống Lý Dĩnh chi Tô Châu
  6
 9. Bình phong
  9
 10. Cảnh Dương tỉnh
  7
 11. Cao hoa
  6
 12. Cao tùng
  4
 13. Cẩm sắt
  31
  - bài dịch 2
 14. Cận hoa
  9
 15. Chính nguyệt Sùng Nhượng trạch
  5
 16. Chúc tật
  4
 17. Cung kỹ
  7
 18. Cung từ
  11
 19. Cửu nhật
  5
 20. Dạ ẩm
  6
 21. Dạ bán
  6
 22. Dạ lãnh
  9
 23. Dạ vũ ký bắc
  23
 24. Dạ xuất Tây khê
  4
 25. Dạ ý
  7
 26. Dao Trì
  9
 27. Dương liễu chi kỳ 5
  5
 28. Đại tặng kỳ 1
  11
 29. Đại tặng kỳ 2
  7
 30. Đại ứng
  3
 31. Đại ứng kỳ 1
  8
 32. Đại ứng kỳ 2
  3
 33. Đàm Châu
  7
 34. Đan Khâu
  7
 35. Đăng Lạc Du nguyên
  22
  - bài dịch 2
 36. Đề bạch thạch liên hoa ký Sở công
  9
 37. Điệp kỳ 3
  7
 38. Điệu thương hậu phó Đông Thục tịch chí Tản Quan ngộ tuyết
  8
 39. Đoan cư
  10
 40. Đỗ Công bộ Thục trung ly tịch
  8
 41. Đỗ tư huân
  4
 42. Độc Nhậm Ngạn Thăng bi
  3
 43. Đông đình liễu
  4
 44. Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác
  7
 45. Đông hoàn
  7
 46. Đông nam
  4
 47. Đương cú hữu đối
  3
 48. Giả Sinh
  9
 49. Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm - Quy quan xá
  6
 50. Hải thượng
  6
 51. Hàm Dương
  6
 52. Hán cung từ
  5
 53. Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng
  4
 54. Hiểu toạ
  6
 55. Hiệu Trường Cát
  5
 56. Hoa hạ tuý
  15
 57. Hoạ Hàn lục sự “Tống cung nhân nhập đạo”
  6
 58. Hoa Sơn đề Vương Mẫu từ
  3
 59. Hoa sư
  6
 60. Hoa Thanh cung
  3
 61. Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)
  10
 62. Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)
  9
 63. Khốc Lưu Phần
  5
 64. Khốc Lưu tư hộ kỳ 1
  5
 65. Khốc Lưu tư hộ kỳ 2
  5
 66. Khốc Lưu tư hộ Phần
  2
 67. Khúc giang
  6
 68. Khúc trì
  8
 69. Ký Bùi Hành
  5
 70. Ký Lệnh Hồ lang trung
  7
 71. Ký Thục khách
  6
 72. Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương
  6
 73. Lạc Du nguyên
  5
 74. Lạc hoa
  21
  - bài dịch 2
 75. Lãm cổ
  5
 76. Lệ
  8
 77. Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)
  8
 78. Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình)
  8
 79. Liễu (Tằng trục đông phong phất vũ diên)
  9
 80. Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)
  6
 81. Loạn thạch
  4
 82. Long Trì
  7
 83. Lương tứ
  9
 84. Lưu oanh
  4
 85. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1
  9
 86. Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2
  11
 87. Ly tứ
  3
 88. Mã Ngôi kỳ 1
  7
 89. Mã Ngôi kỳ 2
  12
 90. Mạc Sầu
  15
 91. Mạn thành ngũ chương kỳ 1
  6
 92. Mạn thành ngũ chương kỳ 3
  5
 93. Mẫu đơn
  4
 94. Mộ thu độc du Khúc giang
  11
 95. Mộc lan hoa
  16
 96. Mộng Lệnh Hồ học sĩ
  7
 97. Mộng trạch
  8
 98. Nam triều
  6
 99. Ngân hà xuy sanh
  4
 100. Ngọc sơn
  4
 101. Ngô cung
  4
 102. Ngụ hứng
  6
 103. Nguyệt
  5
 104. Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội
  9
 105. Nguyệt tịch
  8
 106. Nhạc Dương lâu
  7
 107. Nhâm Thân nhuận thu đề tặng Ô Thước
  7
 108. Nhân dục
  7
 109. Nhật nhật
  7
 110. Nhất phiến
  7
 111. Nhật xạ
  11
 112. Nhị nguyệt nhị nhật
  8
 113. Phá kính
  6
 114. Phong (Tiểu uyển hoa trì lạn mạn thông)
  4
 115. Phong (Vạn lý phong loan quy lộ mê)
  5
 116. Phỏng ẩn
  4
 117. Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1
  7
 118. Phỏng ẩn giả bất ng