Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ
Tạo ngày 18/08/2008 23:12 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/08/2008 02:27 bởi Vanachi
Lý Động 李洞, không rõ năm sinh năm mất, tự là Tài Giang 才江, dòng dõi vương tôn, người Kinh Triệu, Ung Châu (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây). Ông thi ba lần dưới đời vua Đường Chiêu Tông (888-904) đều không đỗ, cuối cùng chu du đất Thục. Ông mộ thơ của Giả Đảo 賈島, tác phẩm của ông hiện còn ba quyển thơ.