客亭對月

遊子離魂隴上花,
風飄浪卷繞天涯。
一年十二度圓月,
十一回圓不在家。

 

Khách đình đối nguyệt

Du tử ly hồn Lũng thượng hoa,
Phong phiêu lãng quyển nhiễu thiên nhai.
Nhất niên thập nhị độ viên nguyệt,
Thập nhất hồi viên bất tại gia.

 

Dịch nghĩa

Kẻ rong chơi này đã thả hồn vào hoa lá trên núi Lũng,
Mặc cho gió cuốn, sóng đưa quanh quẩn dưới gầm trời.
Một năm có mười hai lần trăng tròn,
Thì mười một độ lần không có mặt tại nhà.


Trong thời Đường Chiêu Tông, tác giả đi thi không đậu. Ông phẫn chí đi chu du thiên hạ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân chơi trên Lũng thả hồn rồi
Bỏ mặc gió đưa, sóng cuốn trôi
Năm có mười hai trăng sáng tỏ
Xa nhà mười một độ rong chơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giang hồ khách hồn theo hoa Lũng
quanh trời cùng gió lộng sóng dồn.
Năm mười hai độ trăng tròn
thì mười một độ cũng không ở nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời