聞杜鵑

萬古瀟湘波上雲,
化為流血杜鵑身。
長疑啄破青山色,
只恐啼穿白日輪。
花落玄宗回蜀道,
雨收工部宿江津。
聲聲猶得到君耳,
不見千秋一甑塵。

 

Văn đỗ quyên

Vạn cổ Tiêu Tương ba thượng vân,
Hoá vi lưu huyết đỗ quyên thân.
Trường nghi trác phá thanh sơn sắc,
Chỉ khủng đề xuyên bạch nhật luân.
Hoa lạc Huyền Tông hồi Thục đạo,
Vũ thu Công Bộ túc Giang Tân.
Thanh thanh do đắc đáo quân nhĩ,
Bất kiến thiên thu nhất tắng trần.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây trên sóng Tiêu Tương từ vạn cổ
Biến thành chim đỗ vũ máu loang thân
Mổ vào cây phá màu xanh của núi
Tiếng kêu than xuyên thủng mặt trời gần
Sau hoa rụng Huyền Tông rời đường Thục
Loạn ly xong Công Bộ trú Giang Tân
Từng âm một vọng đến tai anh mãi
Dẫu nghìn thu nào thấy chỉ bụi trần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngàn xưa Tiêu Tương sóng hoà mây
Hoá thành máu chảy đỗ quyên gầy
Mãi ngờ mổ phá maù xanh núi
Sợ tiếng kêu xuyên sắc trắng ngày
Hoa rụng Huyền Tông rời đường Thục
Mưa lưu Công Bộ trú Giang Tân
Tiếng nào đến được tai vua nhỉ?
Chẳng thấy ngàn thu lại bụi trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn cổ mây vùng Tiêu Tương nước
Đã biến thành chim cuốc khổ đau
Luôn ngờ mổ núi xanh màu
Riêng e xuyên tới phía sau mặt trời
Hoa rụng Huyền tông rời đất Thục
Chịu mưa thuyền Công chức nghỉ sông
Tiếng kêu còn tới tai ông
Ngàn thu chẳng thấy, bụi trong nồi sành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sóng Tiêu muôn thuở phủ mây trôi
Hoá cuốc kêu vang ói máu tươi.
Cứ ngỡ mổ hư màu sắc núi
E kêu khóc thủng bánh xe trời.
Huyền tông rời Thục hoa tan tác
Công bộ bến sông đậu nghỉ ngơi.
Từng tiếng vọng tai ông rộn rã
Ngàn thu chẳng biết bụi trong nồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời