28/09/2021 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn đỗ quyên
聞杜鵑

Tác giả: Lý Động - 李洞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2014 00:24

 

Nguyên tác

萬古瀟湘波上雲,
化為流血杜鵑身。
長疑啄破青山色,
只恐啼穿白日輪。
花落玄宗回蜀道,
雨收工部宿江津。
聲聲猶得到君耳,
不見千秋一甑塵。

Phiên âm

Vạn cổ Tiêu Tương ba thượng vân,
Hoá vi lưu huyết đỗ quyên thân.
Trường nghi trác phá thanh sơn sắc,
Chỉ khủng đề xuyên bạch nhật luân.
Hoa lạc[1] Huyền Tông hồi Thục đạo,
Vũ thu[2] Công Bộ túc Giang Tân.
Thanh thanh do đắc đáo quân nhĩ,
Bất kiến thiên thu nhất tắng trần[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây trên sóng Tiêu Tương từ vạn cổ
Biến thành chim đỗ vũ máu loang thân
Mổ vào cây phá màu xanh của núi
Tiếng kêu than xuyên thủng mặt trời gần
Sau hoa rụng Huyền Tông rời đường Thục
Loạn ly xong Công Bộ trú Giang Tân
Từng âm một vọng đến tai anh mãi
Dẫu nghìn thu nào thấy chỉ bụi trần
[1, 2] Hoa lạc, vũ thu: hoa rụng mưa ngưng, chỉ những biến cố đã đến hồi kết thúc, Huyền Tông vì loạn An Lộc Sơn phải chạy vào đất Thục, rồi Dương Quý Phi bị ép phải chết (hoa lạc), cũng như Đỗ Phủ sau loạn ly, phải cư ngụ tại Giang Tân (nay là khu vực tây nam Trùng Khánh).
[3] Tức "tắng trung sinh trần" 甑中生塵, trong nồi đất sinh ra bụi, chỉ cảnh sống bần hàn, hoặc chỉ cuộc đời kết thúc chỉ là bụi đất. Tác giả muốn nói chim đỗ quyên kêu khóc như tiếc nuối những ngày đã qua, nhưng không nghĩ rằng cuộc đời rồi cũng thành đất bụi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Động » Văn đỗ quyên