Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
22 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiết Phùng (14 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Đoàn Thành Thức (11 bài)
- Lý Ngang (1 bài)
- Triệu Hỗ (31 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (22 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
Tạo ngày 12/09/2007 16:14 bởi Vanachi
Ung Đào 雍陶 (805-?) tự Quốc Quân 國鈞, người Thành Đô, xuất thân bần hàn, đỗ tiến sĩ năm Thái Hoà, nhậm chức nhỏ Thị ngự sử.