Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
22 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 13/09/2007 16:14 bởi Vanachi
Ung Đào 雍陶 (805-?) tự Quốc Quân 國鈞, người Thành Đô, xuất thân bần hàn, đỗ tiến sĩ năm Thái Hoà, nhậm chức nhỏ Thị ngự sử.