Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 07:41

峽中行

兩崖開盡水回還,
一葉纔通石罅間。
楚客莫言山勢險,
世人心更險如山。

 

Giáp trung hành

Lưỡng nhai khai tận thuỷ hồi hoàn,
Nhất diệp tài thông thạch há gian.
Sở khách mạc ngôn sơn thế hiểm,
Thế nhân tâm cánh hiểm như sơn.

 

Dịch nghĩa

Hai bờ vách đá mở ra, nước chảy về biển,
Một chiếc thuyền con vừa qua được khe đá.
Khách quá giang đất Sở khoan nói vách núi ở đây nguy hiểm,
Vì lòng dạ người đời cũng hiểm ác như vách núi vậy.


Kẽm là một khúc sông hai bên bờ là vách đá cao sừng sững, vào đoạn lòng sông thu hẹp, nước chảy rất siết, nguy hiểm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vách đá mở nước sông chảy xiết
Một thuyền con khe hẹp vừa qua
Hiểm nguy kẽm Sở không ngoa
Nhưng so hiểm ác người ta tương đồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hai bờ vách mở nước về khơi
Khe đá thuyền con nhô nhấp trôi.
Khách Sở đừng cho non nước hiểm
Lòng người thâm hiểm tựa non thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời