Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
14 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ung Đào (22 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Đoàn Thành Thức (11 bài)
- Lý Ngang (1 bài)
- Triệu Hỗ (31 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/12/2007 15:46 bởi Vanachi
Tiết Phùng 薛逢 (806-876) tự Đào Thần 陶臣, người Hà Đông, Bồ Châu (nay thuộc Vĩnh Tế, Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Hội Xương đời Đường Võ Tông, làm quan Hoành văn quán học sĩ, Thượng thư lang,...

 

Tuyển tập chung