15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ, 133 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 31/01/2020 20:23 bởi tôn tiền tử
Bùi Khánh Đản là một nhà thơ, dịch giả tại miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông có nhiều thơ đăng trên tạp chí Bách Khoa, và cùng Đỗ Bằng Đoàn xuất bản tập Đường thi trích dịch.

Tác phẩm:
- Đường thi trích dịch (thơ dịch, cùng Đỗ Bằng Đoàn, 1959)

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lưu Thương (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Lý Xương Phù (Trung Quốc)

Mai Chi Hoán (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nhung Dục (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thôi Đạo Dung (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thôi Quốc Phụ (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tiết Phùng (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Kế (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)