Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 20:42

Tôi muốn thân chìm sâu xuống mãi
Để nhìn rõ đáy huyệt hoang liêu
Rừng sơ sác lá, đen màu cỏ
Sông quạnh hiu bờ, bạc ngấn rêu
Nhân loại bềnh bồng trên bến đục
Tâm tình lạc lõng ngả đường xiêu
Nghìn pho sử sách lầm kim cổ
Hồn chữ lang thang đợt khói chiều


Nguồn: Tạp chí Văn, số xuân Ất Tị 1965