Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
15 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2005 22:59 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/07/2006 05:51 bởi Vanachi
Giả Chí 賈至 (718-772) tự Ấu Lân 幼鄰, có bản chép Ấu Kỷ 幼幾, người Lạc Dương. Cha ông là Giả Tăng 賈曾 từng làm soạn sách văn cho Huyền Tông. Ông làm Trung thư xá nhân dưới triều Túc Tông, sau làm Nhữ Châu thứ sử, Hữu tán kỵ thường thị. Tác phẩm có Giả Chí tập 20 quyển đã thất truyền.