白馬

白馬紫連錢,
嘶鳴丹闕前。
聞珂自蹀躞,
不要下金鞭。

 

Bạch mã

Bạch mã tử liên tiền,
Tê minh đơn khuyết tiền.
Văn kha tự điệp tiệp,
Bất yếu há kim tiên.

 

Dịch nghĩa

Ngựa trắng được trang sức với nhiều đồng tiền màu tía,
Hí lớn trước cung son.
Nghe tiếng ngọc kha rung lên là nó chạy,
Khỏi phải ra roi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa trắng được đeo tiền trang sức
Trước cung son háo hức hí hoài
Ngọc kha nghe tiếng bước dài
Chẳng cần phải quất như loài ngựa ngu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa trắng yên cương tía
Cung son cất hí rân
Tiếng ngọc vang tung vó
Vung roi đâu phải cần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa lông trắng cổ mang tiền,
Đeo vòng màu tía, hí liền cung son.
Ngọc kha nghe tiếng rung dòn,
Cần là nó chạy khỏi còn ra roi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời