羽林騎

駿馬牽來御柳中,
鳴鞭欲向渭橋東。
紅蹄亂踏春城雪,
花頷驕嘶上苑風。

 

Vũ lâm kỵ

Tuấn mã khiên lai ngự liễu trung,
Minh tiên dục hướng Vị kiều đông.
Hồng đề loạn đạp xuân thành tuyết,
Hoa hạm kiêu tê thượng uyển phong.

 

Dịch nghĩa

Con ngựa tốt đi dưới hàng liễu trong hoàng cung,
Ra roi cho ngựa chạy về phía đông cầu Vị.
Vó ngựa màu hồng đạp tuyết trên đường thành ngày xuân,
Kiêu hãnh bạnh cằm hí vang trong gió vườn thượng uyển.


Vũ lâm chỉ đội quan quân có nhiệm vụ bảo vệ vua và hoàng thành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lính vũ lâm ngựa rong dưới liễu
Bỗng ra roi nước kiệu Vị cầu
Vó hồng đạp tuyết trắng phau
Hí vang thượng uyển trong bầu gió xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng liễu hoàng cung tuấn mã qua,
Ngựa phi cầu Vị về đông xa.
Ngựa hồng đạp tuyết xuân kinh khuyết,
Thượng uyển hí vang trong gió hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời