30/11/2020 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ lâm kỵ
羽林騎

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 21:53

 

Nguyên tác

駿馬牽來御柳中,
鳴鞭欲向渭橋東。
紅蹄亂踏春城雪,
花頷驕嘶上苑風。

Phiên âm

Tuấn mã khiên lai ngự liễu trung,
Minh tiên dục hướng Vị kiều đông.
Hồng đề loạn đạp xuân thành tuyết,
Hoa hạm kiêu tê thượng uyển phong.

Dịch nghĩa

Con ngựa tốt đi dưới hàng liễu trong hoàng cung,
Ra roi cho ngựa chạy về phía đông cầu Vị.
Vó ngựa màu hồng đạp tuyết trên đường thành ngày xuân,
Kiêu hãnh bạnh cằm hí vang trong gió vườn thượng uyển.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lính vũ lâm ngựa rong dưới liễu
Bỗng ra roi nước kiệu Vị cầu
Vó hồng đạp tuyết trắng phau
Hí vang thượng uyển trong bầu gió xuân
Vũ lâm chỉ đội quan quân có nhiệm vụ bảo vệ vua và hoàng thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Vũ lâm kỵ