Xếp theo:

Trang trong tổng số 147 trang (1470 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆 (Càn Long, Thanh Cao Tông)

184.33
1711-1799, Trung Quốc » Thanh
5 bài thơ, 16556 lượt xem, 5 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/09/2008 23:35

An Ba phường nữ - 安邑坊女

43.75
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 7463 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:27

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

53.60
1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
20 bài thơ, 11565 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 16:48

Án Thù - 晏殊

53.20
991-1055, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
17 bài thơ, 9164 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:30

Âm Khanh - 陰鏗

15.00
?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2473 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2010 19:39

Ẩn Loan - 隱巒

34.33
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 2450 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:48

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

14.00
780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2843 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:34

Ân Phu - 殷夫

33.67
1909-1931, Trung Quốc » Cận đại
6 bài thơ, 1 bài dịch, 2792 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/06/2008 00:25

Ấn Quang - 印光

74.14
1862-1940, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1913 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/07/2017 11:26

Ân Tế - 殷濟

25.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 2830 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 08:56

Trang trong tổng số 147 trang (1470 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối