Xếp theo:

Trang trong tổng số 140 trang (1393 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bắc Đảo - 北島 (Triệu Chấn Khai, 趙振開)

1949-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 160 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2019 23:48

Băng Tâm - 冰心

1900-1999, Trung Quốc » Hiện đại
20 bài thơ, 2796 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/05/2008 10:17

Bì Nhật Hưu - 皮日休

834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
21 bài thơ, 3302 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:13

Biện Chi Lâm - 卞之琳

1910-2000, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1479 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2008 11:27

Biên Cống - 邊貢

1476-1532, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 93 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 31/01/2019 21:43

Biện Vinh - 卞榮

1418-1487, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 673 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/07/2014 14:06

Bồ Tùng Linh - 蒲松齡

15.00
1640-1715, Trung Quốc » Minh
2 bài thơ, 3233 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 16:57

Bối Quỳnh - 貝瓊

1314-1348, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 122 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2018 19:58

Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 1866 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 03:44

Bùi Di Trực - 裴夷直

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 1109 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:35

Trang trong tổng số 140 trang (1393 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối