24.50
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngải Thanh (11 bài)
- Ân Phu (6 bài)
- Trần Mộng Gia (1 bài)
- Hà Kỳ Phương (1 bài)
- Lưu Tiêu Vô (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2008 11:27 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/06/2008 12:45 bởi Vanachi
Biện Chi Lâm 卞之琳 (1910-2000) quê tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, dịch giả Trung Quốc. Năm 1929, học tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh và bắt đầu làm thơ. Phong cách thơ gần với phái tượng trưng, chú ý đến âm tiết hoàn chỉnh, văn tự lạ và khéo.

Tác phẩm:
- Tam thu thảo
- Ngư mục tập
- Thập niên thi thảo