15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
190 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Trung Lai (51 bài)
- Nguyễn Thị Hồng Ngát (50 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
Tạo ngày 19/09/2018 17:17 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/09/2018 07:22 bởi hongha83
Nguyễn Thị Bích Hải (1950-) là nhà giáo, dịch giả Việt Nam, quê ở làng Sơn Nam, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Bà là cán bộ giảng dạy môn văn học Trung Quốc tại Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Huế.

Tác phẩm:
- 108 bài thơ tình Trung Hoa (dịch), NXB Thuận Hoá, 1996; NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006
- Mối tình vong niên (dịch), Lạc Lạc, Hội văn nghệ Trà Vinh, 2000
- Vết thương (dịch), Lư Tân Hoa, Đại học Sư phạm Huế, 2000
- Thi tăng Đông Á (dịch chung), NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
- Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á (dịch chung), NXB Văn hoá văn nghệ, 2014
- Ngụ ngôn Hàn Quốc (dịch chung), NXB Văn hoá văn nghệ, 2014
- Những mái lều ẩn cư trong văn chương Đông Á (dịch chung), NXB Văn hoá văn nghệ, 2014
- Sở Lưu Hương tân truyện (dịch),…

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Kỷ Đạo (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Biện Chi Lâm (Trung Quốc)

Bổng kiếm bộc (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Cát Nha Nhi (Trung Quốc)

Choi Chung (Hàn Quốc)

Cố Viêm Vũ (Trung Quốc)

Cung Tự Trân (Trung Quốc)

Diêu Khoan (Trung Quốc)

Đàm Tự Đồng (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đường Dần (Trung Quốc)

Hạ Chú (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Sơn (Trung Quốc)

Hiểu Tuyết (Trung Quốc)

Hwang Jin-i (Hàn Quốc)

Hye Jo (Hàn Quốc)

Jeong Do Jeon (Hàn Quốc)

Jeong Ji-Sang (Hàn Quốc)

Jeongbeopsa (Hàn Quốc)

Jingak Hyesim (Hàn Quốc)

Khang Hữu Vi (Trung Quốc)

Khổng Tử (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Kim Gyo-gak (Hàn Quốc)

Kim Jeong-hui (Hàn Quốc)

Kim Sat Kat (Hàn Quốc)

Kim Thánh Thán (Trung Quốc)

Kwon Pil (Hàn Quốc)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lã Bản Trung (Trung Quốc)

Lã Ôn (Trung Quốc)

Lâm Bô (Trung Quốc)

Lâm Hy (Trung Quốc)

Lee Gyu-bo (Hàn Quốc)

Lee Il Lo (Hàn Quốc)

Lee Saek (Hàn Quốc)

Lee Sun Sin (Hàn Quốc)

Lỗ Lê (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lương Khải Siêu (Trung Quốc)

Lưu Chương (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Nghiêm Nhị (Trung Quốc)

Nghiêm Phục (Trung Quốc)

Ngô Vĩ Nghiệp (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Ngư Huyền Cơ (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Park In Beom (Hàn Quốc)

Phùng Chí (Trung Quốc)

Tào Thực (Trung Quốc)

Thôi Giao (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thu Cẩn (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiết Đào (Trung Quốc)

Tô Mạn Thù (Trung Quốc)

Trần Đông Phủ (Trung Quốc)

Trần Thúc Bảo (Trung Quốc)

Trương Bí (Trung Quốc)

Trương Hỗ (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Tuyên Tông cung nhân Hàn thị (Trung Quốc)

Ung Dụ Chi (Trung Quốc)

Vị Phàm (Trung Quốc)

Viên Mai (Trung Quốc)

Vu Khiêm (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Phạm Chí (Trung Quốc)

Y Lôi (Trung Quốc)