Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
10 bài thơ
Tạo ngày 12/09/2008 04:26 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/09/2008 04:27 bởi hongha83
Cố Viêm Vũ 顧炎武 (1613-1682) nguyên tên Giáng 絳, tự Ninh Nhân 寧人, hiệu Đình Lâm 亭林, người Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Ông là một học giả và là một nhà tư tưởng khải mông nổi tiếng cuối Minh đầu Thanh. Thơ ông lời thơ vững chắc, khí cốt kiên cường, tuy nhiên lại được biết đến nhiều hơn về học thuật.

Ông là tác giả câu nói nổi tiếng “Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách” 天下興亡匹夫有責 (Đất nước thịnh suy là trách nhiệm của những kẻ sĩ). Tác phẩm của ông có Đinh Lâm thi tập.