Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 17/03/2019 22:01 bởi tôn tiền tử
Phùng Ban 馮班 (1614-1681) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Định Viễn 定遠, tự hiệu Độn Ngâm lão nhân 鈍吟老人, người Thường Thục (nay thuộc Giang Tô), là Minh chư sinh, sang Thanh không làm quan, cùng với anh là Phùng Thư 馮舒 được gọi chung là Hải Ngu nhị Phùng, đều là thành viên của phái thơ Ngu San. Tác phẩm có Độn Ngâm tập.