55.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ, 177 bài dịch
Tạo ngày 17/05/2016 17:32 bởi hongha83
Hoàng Tạo (1900-1983) bút danh là Hoá Dân, là nhà thơ, dịch giả văn học. Ông sinh tại làng Hạ Yên Quyết (làng Cót), Yên Hoà, Từ Liêm, Hà Nội, tự học chữ Nho với cha là Cử nhân Hoàng Tài (khoa thi 1886). Sau đó, học Trường Mỹ thuật Đông Dương trong những năm 1920. Hoàng Tạo đã kinh qua các công tác như giáo viên Trường Kỹ nghệ Thực hành, công chức Nha Học chính Đông Dương, công chức Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội. Năm 1960, ông nghỉ hưu và làm cộng tác viên cho NXB Văn học với tư cách là nhà Hán học và dịch giả văn học.

Tác phẩm:
- Thơ Ngô Thì Nhậm (dịch chung) in trong Ngô Thì Nhậm toàn tập, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, 2005
- Thơ Lục Du (dịch chung), NXB Văn học, 1978
- Thơ Đường (dịch chung), hai tập, NXB Văn học, 1989
- Thơ Tống (dịch chung), tái bản,…

 

Thơ dịch tác giả khác

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bão Chiếu (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Cố Viêm Vũ (Trung Quốc)

Cung Tự Trân (Trung Quốc)

Dữu Tín (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Khuất Đại Quân (Trung Quốc)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Kỳ Đồng (Việt Nam)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lã Lưu Lương (Trung Quốc)

Lê Trung Đình (Việt Nam)

Liễu Vĩnh (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Cấu (Trung Quốc)

Lý Kỳ (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Mai Nghiêu Thần (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Ngô Gia Kỷ (Trung Quốc)

Ngô Quân (Trung Quốc)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Vĩ Nghiệp (Trung Quốc)

Nguyễn Cao (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Ngọc Tương (Việt Nam)

Nguyễn Thiện Thuật (Việt Nam)

Nguyễn Tư Giản (Việt Nam)

Nguyễn Xuân Ôn (Việt Nam)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Tạ Diễu (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tiền Khiêm Ích (Trung Quốc)

Tô Thuấn Khâm (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Liệt (Trung Quốc)

Triệu Dực (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vũ Văn Hư Trung (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Bao (Trung Quốc)

Vương Lệnh (Trung Quốc)

Vương Sĩ Trinh (Trung Quốc)