Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ, 159 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 18/05/2016 17:32 bởi hongha83
Hoàng Tạo (1900-1983) bút danh là Hoá Dân, ông là nhà thơ, dịch giả văn học Việt Nam. Hoàng Tạo sinh tại làng Hạ Yên Quyết (làng Cót), Yên Hoà, Từ Liêm, Hà Nội. Ông tự học chữ Nho với cha là Cử nhân Hoàng Tài (khoa thi 1886). Sau đó, học Trường Mỹ thuật Đông Dương trong những năm 20 thế kỷ XX. Hoàng Tạo đã kinh qua các công tác như: giáo viên Trường Kỹ nghệ Thực hành, công chức Nha Học chính Đông Dương, công chức Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội. Năm 1960, ông nghỉ hưu và làm cộng tác viên cho NXB Văn học với tư cách là nhà Hán học và dịch giả văn học.

Tác phẩm:
- Thơ Ngô Thì Nhậm (dịch chung) in trong Ngô Thì Nhậm toàn tập, tập 1, NXB Khoa học xã hội, 2005
- Thơ Lục Du (dịch chung), NXB Văn học, 1978
- Thơ Đường (dịch chung), hai tập, NXB Văn học, 1989
- Th…

 

Thơ dịch tác giả khác

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bão Chiếu (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Cố Viêm Vũ (Trung Quốc)

Cung Tự Trân (Trung Quốc)

Dữu Tín (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Khuất Đại Quân (Trung Quốc)

Kỳ Đồng (Việt Nam)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lã Lưu Lương (Trung Quốc)

Lê Trung Đình (Việt Nam)

Liễu Vĩnh (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Cấu (Trung Quốc)

Lý Kỳ (I) (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Mai Nghiêu Thần (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Ngô Gia Kỷ (Trung Quốc)

Ngô Quân (Trung Quốc)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Vĩ Nghiệp (Trung Quốc)

Nguyễn Cao (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Ngọc Tương (Việt Nam)

Nguyễn Tư Giản (Việt Nam)

Nguyễn Xuân Ôn (Việt Nam)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Tạ Diễu (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tiền Khiêm Ích (Trung Quốc)

Tô Thuấn Khâm (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Liệt (Trung Quốc)

Triệu Dực (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vũ Văn Hư Trung (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Bao (Trung Quốc)

Vương Lệnh (Trung Quốc)

Vương Sĩ Trinh (Trung Quốc)