Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
6 bài thơ
Tạo ngày 07/04/2009 02:23 bởi hongha83
Ngô Gia Kỷ 吳嘉紀 (1618-1684) tự Tân Hiền 賓賢, hiệu Dã Nhân 野人, người Thái Châu, Giang Tô, học sinh Quốc Tử Giám thời Minh mạt. Ông ẩn cư ở quê nhà, sinh hoạt nghèo khổ. Tác phẩm có Lậu Hiên thi tập 陋軒詩集.